NEWSLETTER

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo
Kto sme

Predstavenie združenia

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu. Vzniklo z iniciatívy spoločností BILLA, KAUFLAND, LIDL, METRO a TESCO, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho platným členom aj DM DROGERIE MARKT. Slovenská aliancia moderného obchodu sa tak stala prvým odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku.

Moderný obchod, tak, ako ho vnímame dnes, je odvetvie v ktorom sa prelínajú záujmy širokého spektra dotknutých strán, počnúc výrobcami a dodávateľmi, distribútormi, štátnymi a regulačnými orgánmi a v neposlednom rade spotrebiteľmi, pre ktorých je obchod súčasťou ich každodenného života a napĺňaním ich každodenných potrieb. Kľúčovým záujmom SAMO je preto nastavenie korektných vzťahov v slovenskom obchode tak, aby bola splnený najdôležitejší cieľ, a tým je kvalita a spokojnosť spotrebiteľa.

 

Aktuality

Mladí ľudia v obchode

Obchod je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Podľa údajov Štatistického úradu SR pracovalo v 1. kvartáli 2017 v sektore maloobchodu a veľkoobchodu spolu 295 500 zamestnancov, z čoho takmer 10 % sú zamestnanci členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. Z nich takmer tretina sú mladí ľudia vo veku do 30 rokov a priemerne štvrtina zamestnancov členov SAMO sú muži. Obchod ponúka prácu vo všetkých regiónoch Slovenska, medzinárodné reťazce združené v SAMO majú spolu 620 maloobchodných prevádzok a 6 veľkoobchodov po celom Slovensku. K 31. júlu 2017 členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu hľadali spolu ďalších 1198 zamestnancov a priestor na získanie práce v obchode sa aj vďaka neustálemu rozširovaniu obchodnej siete každým rokom zväčšuje.

RAST MIEST ZVÝŠIL ZÁUJEM O PRÁCU V OBCHODE

Práca v obchode je atraktívna a jej ohodnotenie každým rokom rastie. Podľa ŠÚ SR  sa priemerná nominálna mzda v maloobchode k januáru 2017 medziročne zvýšila o 6,9 % a u členov SAMO bolo zvýšenie platov v maloobchodných predajniach oproti slovenskému priemeru ešte vyššie, u niektorých takmer štvornásobne. Nástupný plat obchodného pracovníka u členov SAMO je tiež vyšší ako je priemerná nominálna mzda v maloobchode na Slovensku, ktorá bola podľa Štatistického úradu SR v januári 2017 priemerne 648 EUR. U niektorých členov je nástupný plat na pozíciu predavač, pokladník  oproti slovenskému priemeru vyšší aj o 100 Eur. Práca v obchode je zaujímavá aj vďaka množstvu ďalších benefitov. Niektorí členovia SAMO poskytujú svojim zamestnancom  13. plat, alebo stravovacie poukážky s vyššou hodnotou, alebo vitamínové balíčky,…

OBCHOD MLADÝCH ĽUDÍ LÁKA

Takmer tretina zamestnancov členov Slovenskej aliancie moderného obchodu sú mladí ľudia vo veku do 30 rokov. Príčinou sú nielen možnosti rýchleho kariérneho rastu a atraktívny nástupný plat, vyšší ako slovenský priemer v maloobchode 648 Eur. Obchod mladých láka aj širokou ponukou práce priamo v regiónoch, či využívaním moderných technológií priamo na mieste predaja. Perspektíva zamestnania a kariérneho postupu rastie spolu s rozvíjajúcou sa sieťou obchodných prevádzok členov Slovenskej aliancie moderného obchodu. S cieľom naplniť personálne požiadavky obchodu spustilo SAMO v roku 2015 v spolupráci s partnermi projekt duálneho vzdelávania SAMO triedy na celom Slovensku. „Uvedomujúc si narastajúcu potrebu výchovy vlastných odborníkov pre obchod investovali členovia SAMO za posledné dva roky viac ako 500 000 Eur do starostlivosti o žiakov SAMO tried a dnes dokáže ich 176 certifikovaných predajní poskytnúť priestor pre vzdelanie a následne aj prácu 550 mladým ľuďom, študentom SOŠ,“ hovorí Ing. Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

SAMO TRIEDY VYCHOVÁVAJÚ VLASTNÝCH MANAŽÉROV

Od septembra 2017 bude v SAMO triedach na 12 stredných odborných školách na celom Slovensku študovať spolu 16 žiakov 3. ročníka, 34 žiakov 2. ročníka a do 1. ročníka je prijatých spolu 64 žiakov. Záujem mladých o prácu v obchode a s tým súvisiace štúdium na stredných školách teda každým rokom rastie.

SAMO triedy prinášajú žiakom a teda aj rodičom veľké výhody

–         vyučovanie u budúceho zamestnávateľa, ktorý im po skončení štúdia ponúkne pracovné miesto,

–         finančnú nezávislosť vďaka platenej praxi počas štúdia s hodinovou mzdou od 2,5 Eur a prospechovým štipendiom až do výšky 100 Eur,

–         príspevky na dopravu a ubytovanie,

–         pracovné oblečenie, študijné pomôcky,

–         ale aj regionálnu nezávislosť pri ďalšom uplatnení sa vo sfére obchodu vďaka celoslovenskej sieti predajní členov SAMO.

Čítajte viac…