NEWSLETTER

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo
Kto sme

Predstavenie združenia

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu. Vzniklo z iniciatívy spoločností BILLA, KAUFLAND, LIDL, METRO a TESCO, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho platným členom aj DM DROGERIE MARKT. Slovenská aliancia moderného obchodu sa tak stala prvým odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku.

Moderný obchod, tak, ako ho vnímame dnes, je odvetvie v ktorom sa prelínajú záujmy širokého spektra dotknutých strán, počnúc výrobcami a dodávateľmi, distribútormi, štátnymi a regulačnými orgánmi a v neposlednom rade spotrebiteľmi, pre ktorých je obchod súčasťou ich každodenného života a napĺňaním ich každodenných potrieb. Kľúčovým záujmom SAMO je preto nastavenie korektných vzťahov v slovenskom obchode tak, aby bola splnený najdôležitejší cieľ, a tým je kvalita a spokojnosť spotrebiteľa.

 

Aktuality

Potravinári a zahraničné obchodné reťazce sa zaväzujú k férovým vzťahom

Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu oficiálne podpísali vznik Iniciatívy pre férový obchod aj na Slovensku. Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali k presadzovaniu zásad správnej obchodnej praxe a transparentnému a korektnému riešeniu všetkých prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu. 

Čítajte viac…

Aj v budúcom školskom roku 2018/2019 pozývajú medzinárodné obchodné reťazce združené v SAMO nových žiakov do duálneho vzdelávania pre oblasť obchodu 

Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu, 6 medzinárodných obchodných reťazcov – Billa, dm drogeriemarkt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco – v roku 2015 vstúpili do duálneho vzdelávania a dnes vychovávajú svojich budúcich kolegov na 12 stredných odborných školách po celom Slovensku – v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Žiline, Poprade, Prešove, Košiciach, Vranove nad Topľou, Zvolene, Prievidzi a Nových Zámkoch. A priestor pre ďalších študentov je stále veľký.

Obchod je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Neustále modernizuje svoje pracovné prostredie, ktoré je čoraz atraktívnejšie pre mladých ľudí, a ponúka zaujímavé mzdové a pracovné podmienky pre zamestnancov a mladú generáciu. Vďaka neustálemu rozvoju, modernizácii a rozširovaniu siete predajní obchodných reťazcov vo všetkých regiónoch Slovenska obchodníci pociťujú nedostatok kvalitných zamestnancov. Dnes už práca v obchode prináša výborný potenciál odbornosti, špecializácie, práce s modernými technológiami, ako aj skvelé príležitosti kariérneho a manažérskeho rastu a to aj pre mladých ľudí.

Duálne vzdelávanie so zahraničnými obchodnými reťazcami prináša žiakom veľa výhod:

  • štúdium bude zaujímavejšie a zábavnejšie – až 50 % času strávi študent na praxi,
  • bude prínosné aj pre jeho budúcu kariéru, všetko si vyskúša priamo v predajni v rámci praxe,
  • svojho partnera pre odbornú prax si vyberie sám už pred prijímačkami na strednú školu;
  • zažije školenia a workshopy medzi tými najlepšími;
  • začne zarábať už počas školy;
  • dostane aj príspevok na stravu, ubytovanie, či cestovanie,  pracovné oblečenie a pomôcky sú samozrejmosťou;
  • po skončení štúdia bude mať istotu pracovného miesta,
  • maturita nemusí byť pre neho konečná stanica, v štúdiu pre oblasť obchodu môže pokračovať aj na vysokej škole;
  • a tí najlepší sa môžu tešiť na rýchly kariérny rast.

Bližšie informácie o podmienkach duálneho vzdelávania v partnerstve s členmi SAMO nájdete na internetových stránkach jednotlivých obchodných reťazcov alebo sa nás spýtajte na adrese dualko@modernyobchod.sk.

 Čítajte viac…

Stanovisko SAMO k pripravovanej novele Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

Bratislava, 10. novembra 2017 - SAMO bolo v procese prípravy novely Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch Ministerstvom oslovené a vznieslo viacero pripomienok, pričom s niektorými bodmi členovia SAMO zásadne nesúhlasili. “Vzťahy medzi slovenskými obchodníkmi a dodávateľmi sú normálne a štandardné ako inde v Európe. Obchod je závislý od spotrebiteľov a zároveň od korektných vzťahov s dodávateľmi. Aj vďaka zahraničným obchodným reťazcom je trh vysoko konkurenčný, s modernými systémami a technológiami, ktoré posunuli úroveň nakupovania k vyspelým krajinám. Viacero navrhovaných bodov v pripravovanej novele Zákona môže byť preto krokom späť. K novele sa však budeme vedieť konkrétne vyjadriť až vtedy, keď ju ministerstvo zverejní v rámci riadneho pripomienkového konania a budeme vidieť, ako boli pripomienky obchodníkov, dodávateľov a výrobcov akceptované,” konštatuje Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Kľúčovými faktormi úspešného pôsobenia obchodníkov na trhu je dopyt a zákazníci samotní a tiež vysoká ponuka zo strany dodávateľov, preto je zbytočné trh zvlášť regulovať. Členovia SAMO sú férový a korektný partner, ktorý prináša rast hospodárstva a napomáha rásť aj mnohým slovenským výrobcom. Zamestnávajú viac ako 26 000 ľudí, na Slovensku od svojho vstupu investovali spolu viac ako 3,3 miliardy Eur a do štátneho rozpočtu odviedli len v roku 2016 formou daní z príjmu, majetku a motorových  vozidiel spolu  takmer 59 milióna Eur.

SAMO o plytvaní potravinami aj na INTRACO SPECIAL 2017

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) vyvolala v roku 2016 celospoločenskú diskusiu o nezmyselnom plytvaní s trvanlivými potravinami. Zasadila sa za možnosť tieto potraviny darovať, čoho výsledkom je nová podoba Zákona o potravinách platná od 1.1.2017.

Táto téma je však stále živá. Podľa štatistík až 1/3 potravín, vyrobených pre ľudskú spotrebu, nie je využitá a v krajinách EÚ sa približne 40 % všetkého vyhodeného jedla znehodnotí v domácnostiach. Aj preto SAMO pokračuje vo svojich aktivitách na upriamenie pozornosti na tento problém a v utorok 17.10.2017 vystúpila Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO, so svojou prezentáciou k problematike optimalizácie spotreby na konferencii INTRACO SPECIAL 2017: Nové výzvy nielen pre obchod.

Predstavila tu nielen aktivity členov aliancie vedúce k zníženiu zbytočného potravinového odpadu, ale aj k šetreniu prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia.

Čítajte viac…

Mladí ľudia v obchode

Obchod je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Podľa údajov Štatistického úradu SR pracovalo v 1. kvartáli 2017 v sektore maloobchodu a veľkoobchodu spolu 295 500 zamestnancov, z čoho takmer 10 % sú zamestnanci členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. Z nich takmer tretina sú mladí ľudia vo veku do 30 rokov a priemerne štvrtina zamestnancov členov SAMO sú muži. Obchod ponúka prácu vo všetkých regiónoch Slovenska, medzinárodné reťazce združené v SAMO majú spolu 620 maloobchodných prevádzok a 6 veľkoobchodov po celom Slovensku. K 31. júlu 2017 členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu hľadali spolu ďalších 1198 zamestnancov a priestor na získanie práce v obchode sa aj vďaka neustálemu rozširovaniu obchodnej siete každým rokom zväčšuje.

RAST MIEST ZVÝŠIL ZÁUJEM O PRÁCU V OBCHODE

Práca v obchode je atraktívna a jej ohodnotenie každým rokom rastie. Podľa ŠÚ SR  sa priemerná nominálna mzda v maloobchode k januáru 2017 medziročne zvýšila o 6,9 % a u členov SAMO bolo zvýšenie platov v maloobchodných predajniach oproti slovenskému priemeru ešte vyššie, u niektorých takmer štvornásobne. Nástupný plat obchodného pracovníka u členov SAMO je tiež vyšší ako je priemerná nominálna mzda v maloobchode na Slovensku, ktorá bola podľa Štatistického úradu SR v januári 2017 priemerne 648 EUR. U niektorých členov je nástupný plat na pozíciu predavač, pokladník  oproti slovenskému priemeru vyšší aj o 100 Eur. Práca v obchode je zaujímavá aj vďaka množstvu ďalších benefitov. Niektorí členovia SAMO poskytujú svojim zamestnancom  13. plat, alebo stravovacie poukážky s vyššou hodnotou, alebo vitamínové balíčky,…

Čítajte viac…