NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo

  Predstavenie združenia

  Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu. Vzniklo z iniciatívy spoločností BILLA, KAUFLAND, LIDL, METRO a TESCO, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho platným členom aj DM DROGERIE MARKT a TERNO real estate. Slovenská aliancia moderného obchodu sa tak stala prvým odvetvovým združením moderného obchodu na Slovensku.

  Moderný obchod, tak, ako ho vnímame dnes, je odvetvie v ktorom sa prelínajú záujmy širokého spektra dotknutých strán, počnúc výrobcami a dodávateľmi, distribútormi, štátnymi a regulačnými orgánmi a v neposlednom rade spotrebiteľmi, pre ktorých je obchod súčasťou ich každodenného života a napĺňaním ich každodenných potrieb. Kľúčovým záujmom SAMO je preto nastavenie korektných vzťahov v slovenskom obchode tak, aby bola splnený najdôležitejší cieľ, a tým je kvalita a spokojnosť spotrebiteľa.

   Aktuality

  Potraviny a drogéria pre všetkých – spolu to zvládneme

  Spolu to zvladnem

  Stanovisko Slovenskej aliancie moderného obchodu k návrhu zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov

  Poslanci svojím návrhom zákona o špeciálnom odvode urobili tajne a bez odbornej diskusie ďalší neférový krok, ktorý s vysokou pravdepodobnosťou zdraží potraviny aj nepotravinový sortiment na Slovensku. Môže mať tiež negatívny dopad na zamestnávanie ľudí a mzdy v obchode a môže znížiť investície do rozvoja a podpory dodávateľov v regiónoch, kde pôsobia. Namiesto sociálne ústretových krokov pre ľudí, podpory podnikateľov a zamestnávateľov, v čase, kedy sa našej ekonomike darí, sa na Slovensku už dlhodobo schvaľuje legislatíva, ktorá zhoršuje sociálnu a finančnú situáciu domácností, ako aj podnikanie slovenských obchodníkov, vytvára diskriminačné a netransparentné podnikateľské prostredie a zvyšuje podnikateľom náklady.

  Odvod viazaný na dosiahnutý čistý obrat je ekonomickým nezmyslom a z ekonomického hľadiska aj núdzovým prvkom. Kým iné osobitné odvody sú väčšinou daňou zo zisku, plošná daň z obratu na našom trhu zatiaľ nie je a pri jej schválení by bola nebezpečným precedensom aj pre iné sektory. Neúmerným, viac ako 40 % daňovým zaťažením obchodníkov, jednou z najvyšších DPH na potraviny v EÚ, ako aj legislatívou, ktorá výrazne zvyšuje náklady na mzdy, poslanci ďalším odvodom dosiahnu, že zo Slovenska sa stane krajina, kde náklady na predaj potravín aj ďalšieho sortimentu porastú a mohlo by sa to prejaviť aj na vyšších konečných cenách pre spotrebiteľa, či na spolupráci s dodávateľmi alebo znížení investícii v danom sektore. Momentálne je pritom Slovensko v rámci EÚ siedma najlacnejšia krajina s potravinami, a v rámci eurozóny dokonca najlacnejšia!

  Členovia SAMO ešte pred vznikom tejto vlády začali iniciatívne realizovať vlastné projekty na podporu slovenských dodávateľov, potravinárov a za posledné sledované obdobie ich počet narástol o 12 %. Členovia SAMO predali v roku 2017 potraviny pochádzajúce zo Slovenska v hodnote 1,5 mld. eur. Za tento aktívny prístup, podporu a spoluprácu nám ešte v júni 2018 ďakovala ministerka pôdohospodárstva, pani Gabriela Matečná.“

   

  MARTIN KRAJČOVIČ NOVÝM PREDSEDOM SLOVENSKEJ ALIANCIE MODERNÉHO OBCHODU

  Bratislava 2.11.2018 – Predstavenstvo Slovenskej aliancie moderného obchodu si k 1.11.2018 zvolilo nového predsedu. Stal sa ním predstaviteľ jedného z členov, corporate affairs manager METRO Cash & Carry SR, Martin Krajčovič, ktorý je vzhľadom na svoje skúsenosti v oblasti maloobchodu aj veľkoobchodu prirodzenou voľbou na túto pozíciu.

  Nový predseda SAMO, Martin Krajčovič, sa celý svoj profesionálny život venuje komunikácii, vytváraniu reklamných kampaní, PR stratégií a riadeniu krízovej komunikácie. Vďaka pôsobeniu vo verejnom aj súkromnom sektore pozná špecifiká týchto v mnohých ohľadoch rozdielnych prostredí. Ako kľúčová postava PR tímu na ministerstve dopravy, kde pôsobil ako hovorca a poradca ministra, stál za komunikačným projektom „Obnova ciest I. triedy“, ktorý v roku 2012 získal cenu PROKOP ako najlepší projekt vo verejnej správe. Následne sa na 4 roky stal poradcom podpredsedu NR SR, kde mal na starosti komunikáciu a poradenstvo v oblasti ekonomiky a dopravy. V sektore obchodu pôsobí od roku 2016. Začal ako manažér pre externú komunikáciu a hovorca Tesco Stores, následne v roku 2017 maloobchod vymenil za veľkoobchod v METRO Cash & Carry SR, kde do 31.10.2018 pôsobil ako corporate affairs manager, hovorca a rovnako aj zástupca spoločnosti vo viacerých oblastiach činnosti Slovenskej aliancie moderného obchodu.
  „Som vďačný za dôveru, ktorú som od členských spoločností SAMO dostal, je to pre mňa zaväzujúce. Moderný obchod pre mňa znamená služby pre zákazníkov, maximálna kvalita, serióznosť, aj vzdelávanie. Je to oblasť, ktorá sa neustále vyvíja smerom dopredu a urobím maximum, aby som pomohol rozvoju moderného obchodu na Slovensku. Touto cestou by som sa chcel aj v mene všetkých členov SAMO poďakovať pani Fašiangovej za niekoľkoročnú spoluprácu a jej profesionálny prístup k všetkým úlohám, ktoré z náročnej pozície predsedu SAMO vyplývali a verím, že budem úspešne pokračovať v dobre rozbehnutej práci,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.

  SAMO víta iniciatívu agrorezortu viac kontrolovať pôvod potravín

  Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) víta iniciatívu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ešte viac sa zamerať na kontrolu prvovýrobcov, dodávateľov a dovozcov potravín a tvrdo postihovať zámerné pochybenia, napríklad aj v oblasti označenia pôvodu potravín.

  Súčasné právne úpravy neumožňujú podľa predsedníčky aliancie Kataríny Fašiangovej obchodným reťazcom vykonávať takúto kontrolu priamo na mieste bez súhlasu dodávateľa. „Dokonca pripravovaná legislatíva ministerstva o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ešte viac zväzuje ruky reťazcov v kontrole kvality a bezpečnosti potravín priamo u dodávateľa,“ dodala Fašiangová.

  Čítajte viac…

  Kvalita a bezpečnosť predávaného tovaru sú pre obchodníkov prioritou 

  Obchodné reťazce združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) sú otvorené spolupráci so všetkými dodávateľmi, ktorí sú schopní splniť požiadavky na dohodnuté množstvá, pravidelnosť dodávok a povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy v oblasti hygieny, kvality a bezpečnosti tovaru. Mnohí slovenskí výrobcovia majú práve v  týchto oblastiach rezervy. Preto členovia SAMO už od roku 2013 realizujú popri svojich individuálnych projektoch na podporu predaja slovenských potravín pre nich na vlastné náklady aj rôzne školenia a workshopy, ale aj audity kvality a čerstvosti výrobkov priamo u výrobcu. Obchodné reťazce vo veľa aktivitách suplujú povinnosti slovenských dodávateľov, predovšetkým im pomáhajú spĺňať legislatívu na dodržanie kvality a bezpečnosti produkovanej potraviny, aby im tak pomohli dostať ju na ich pulty. Pomáhajú tak zároveň štátu podporovať slovenskú potravinovú produkciu a zvyšovať tak potravinovú sebestačnosť.

   Čítajte viac…

  Stanovisko SAMO k iniciatíve Poctivý obchod a k cenotvorbe pekárenských výrobkov

  Slovenská aliancia moderného obchodu oceňuje iniciatívy presadzujúce férové  obchodné postupy. Na túto cestu SAMO spolu s Potravinárskou komorou Slovenska nastúpili už vo februári 2018 založením Iniciatívy pre férový obchod a podpísaním 11 zásad správnej obchodne praxe, čím nadviazali na európsky Supply Chain Initiative.

  Slovenská aliancia moderného obchodu sa nemôže vyjadrovať k cenovým politikám svojich členov, ale dôrazne sa ohradzuje voči tvrdeniu, že jej členovia umelo deformujú pultové ceny pekárenských výrobkov. Už teraz je zo zákona zakázané predávať potraviny konečným spotrebiteľom pod nákupnú cenu, ktorá je vždy vecou dohody dvoch strán, obchodného reťazca ako odberateľa a pekára ako dodávateľa. Faktom je, že obchodníci výrobné náklady výrobcov reálne nepoznajú a ani ich nemajú ako zistiť. Sú obchodným tajomstvom každej spoločnosti a je slobodným rozhodnutím každého dodávateľa, ako ich premietne do konečnej ceny pre odberateľa.

   Čítajte viac…

  Predseda NR SR znevažuje spoluprácu svojho ministerstva, slovenských výrobcov a obchodníkov

  Predseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko svojimi vyjadreniami v relácii „V politike“ znevážil úspešnú spoluprácu Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) a jej členov, na podpore slovenských dodávateľov. Pre SAMO je nepochopiteľné, že pred dvomi týždňami na konferencii „Chcem dodávať“ ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS) ocenila pred zástupcami slovenských dodávateľov spoluprácu s obchodnými reťazcami a poďakovala im za spoločné dvojročné úsilie a predseda NR SR Andrej Danko (SNS) vyhlasuje tým istým reťazcom vojnu. Navyše spôsobom, ktorý je v rozpore s právom EÚ a je diskriminačný. 

   Čítajte viac…

  Projekt agrorezortu dostal do reťazcov vyše nových 160 slovenských dodávateľov

  • Regionálni výrobcovia môžu dodávať potraviny do maloobchodov v okruhu 50 kilometrov
  • Podpora zamestnanosti aj ekonomiky, širší sortiment slovenských výrobkov pre spotrebiteľov
  • Do projektu „Chcem dodávať“ sa zapojilo už 166 dodávateľov, dvere majú otvorené ďalší

  Bratislava, 11. júna 2018 – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) vyhodnotilo prvú fázu projektu „Chcem dodávať“ na podporu regionálnych výrobcov potravín. Zapojilo sa doň už 166 lokálnych dodávateľov.

  „Lokálne potraviny sú čerstvejšie, nemusia cestovať stovky kilometrov. Kúpou slovenských potravín tiež podporujeme lokálnu ekonomiku a zamestnanosť u nás doma. Aj preto podpora domácich potravín patrí medzi priority nášho rezortu. Za dva roky sme spustili viacero aktivít na podporu slovenských potravín. Medzi najúspešnejšie patrí práve projekt s názvom „Chcem dodávať“ na podporu lokálnych slovenských výrobcov. Výrobcovia, ktorí sa do projektu zapojili, dokázali, že dokážu na pulte doslova prevalcovať konkurenciu zo zahraničia. Len treba nabrať odvahu, zapojiť sa do projektu a začať spolupracovať,“ uviedla Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Agrorezort projekt spustil s obchodnými reťazcami vo februári minulého roka. Lokálni výrobcovia potravín tak získali možnosť predávať svoje výrobky v okruhu do 50 kilometrov od svojej prevádzky. Majú pritom zjednodušené zmluvné podmienky, skrátené lehoty splatnosti faktúr i ďalšie výhody.

  Čítajte viac…

  Obchodníci v SAMO dbajú na kvalitu a zrelosť ovocia a zeleniny

  Z celej ponuky potravín, ktoré obchodníci na svojich pultoch ponúkajú, kladú najväčší dôraz na stálu kontrolu kvality tých čerstvých. Aj preto Slovenská aliancia moderného obchodu (ďalej SAMO) už pravidelne organizuje pre zamestnancov svojich členských reťazcov školenia, zamerané na posúdenie kvality potravín, ponúkaných v obchodoch. Na týchto špecializovaných školeniach môžu s odborníkmi prediskutovať požiadavky na potraviny, vyplývajúce zo Zákona o potravinách, či komoditných obchodných noriem. Ide o odborný dialóg autorít štátu a zároveň zodpovedných autorít z obchodnej praxe, kde je priestor nájsť odpovede na otázky z praxe.

   Čítajte viac…

  Obchod ponúka priestor pre ďalších dualistov

  Výber strednej školy síce majú deviataci a ich rodičia za sebou, ale ešte stále môžu uvažovať o vstupe do duálneho vzdelávania, pokiaľ tak nespravili už pri prihláške na strednú školu. O žiakov s  obchodníckym duchom majú záujem členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), obchodné reťazce – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, ktoré im v spolupráci s 11 strednými odbornými školami na celom Slovensku ponúkajú v duálnom vzdelávaní viac ako 500 miest.

  Čítajte viac…

  Reťazce sú otvorené slovenským dodávateľom

  Za rok 2017 predali členovia SAMO potraviny pochádzajúce zo Slovenska v hodnote viac ako 1,5 mld. eur.

  Podľa aktuálneho prieskumu GfK je pre slovenských spotrebiteľov pri nákupe potravín, drogérie a kozmetiky najdôležitejšia kvalita 47 %, potom cena 26 % a krajina pôvodu 10 %. Viac ako polovica spotrebiteľov si myslí, že kvalita slovenských potravín sa určite (6 %) alebo skôr (49 %) zlepšuje.* Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú potraviny zo Slovenska najmä v kategóriách čerstvých potravín. Aj preto je pre členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) spolupráca so slovenskými výrobcami prirodzenou odpoveďou na preferencie zákazníkov. 

  Čítajte viac…

  TERNO je novým členom Slovenskej aliancie moderného obchodu

  Do Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) v apríli 2018 vstúpil prvý slovenský potravinový reťazec, spoločnosť TERNO real estate, ktorý prevádzkuje sieť obchodov TERNO, Moja Samoška a KRAJ. Potvrdil tak svoj zámer byť modernou spoločnosťou ponúkajúcou spotrebiteľom kvalitný sortiment, a zároveň aj profesionálnym partnerom pre ostatných hráčov na slovenskom maloobchodnom trhu. Vďaka spoločnosti TERNO dnes Slovenská aliancia moderného obchodu reprezentuje obchodné reťazce, ktoré zamestnávajú spolu takmer 30 000 ľudí v 726maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzkach.

  Čítajte viac…

  Ministerstvo návrhom zákona núti obchodníkov porušovať zákony, neprimerane vstupuje do obchodných vzťahov a diskriminačne reguluje obchod 

  Stanovisko a pripomienky Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) k návrhu nového zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, predmetom ktorých sú potraviny, predloženého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR do medzirezortného pripomienkového konania.

  Bratislava, 2. marec 2018 – Obchod je závislý od spotrebiteľov a rovnako od korektných vzťahov s dodávateľmi. Obchodníci združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu preto veľmi citlivo vnímajú diskusiu o vyváženosti vzťahov v dodávateľskom reťazci – najmä v súvislosti s mnohými mýtmi a politizáciou, ktoré túto diskusiu poznačujú.

  Slovenská aliancia moderného obchodu, združujúca spoločnosti obchodu – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco – víta každú legislatívu, ktorá vedie k zvýšeniu kvality tovaru v obchodoch a rozvíja slobodný trh a hospodársku súťaž. Veríme, že sa dajú nájsť iné riešenia ako podporiť výrobcov a dodávateľov. Návrh nového zákona o neprimeraných podmienkach z dielne ministerstva pôdohospodárstva i napriek zásadným pripomienkam viacerých sektorových združení z minulého leta ide zavádzať podmienky, ktoré namiesto podpory a rozvoja obchodných vzťahov v dodávateľsko-odberateľskom reťazci a zlepšenia kvality predávaných produktov, v prvom rade môže nútiť obchodníkov porušovať viacero slovenských a európskych právnych predpisov, smeruje k rozporu s ústavou a  viac znevýhodňuje práve malých a regionálnych výrobcov a dodávateľov, stavia zákazníka do rizika a vytvára podmienky na právnu neistotu a šikanovanie obchodníkov.

  Čítajte viac…

  Potravinári a zahraničné obchodné reťazce sa zaväzujú k férovým vzťahom

  Potravinárska komora Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu oficiálne podpísali vznik Iniciatívy pre férový obchod aj na Slovensku. Pripojením sa k európskej Supply Chain Initiative sa zaviazali k presadzovaniu zásad správnej obchodnej praxe a transparentnému a korektnému riešeniu všetkých prípadných sporov, ktoré môžu vzniknúť v každom obchodnom vzťahu. 

  Čítajte viac…

  Aj v budúcom školskom roku 2018/2019 pozývajú medzinárodné obchodné reťazce združené v SAMO nových žiakov do duálneho vzdelávania pre oblasť obchodu 

  Členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu, 6 medzinárodných obchodných reťazcov – Billa, dm drogeriemarkt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco – v roku 2015 vstúpili do duálneho vzdelávania a dnes vychovávajú svojich budúcich kolegov na 12 stredných odborných školách po celom Slovensku – v Bratislave, Nitre, Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Žiline, Poprade, Prešove, Košiciach, Vranove nad Topľou, Zvolene, Prievidzi a Nových Zámkoch. A priestor pre ďalších študentov je stále veľký.

  Obchod je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Neustále modernizuje svoje pracovné prostredie, ktoré je čoraz atraktívnejšie pre mladých ľudí, a ponúka zaujímavé mzdové a pracovné podmienky pre zamestnancov a mladú generáciu. Vďaka neustálemu rozvoju, modernizácii a rozširovaniu siete predajní obchodných reťazcov vo všetkých regiónoch Slovenska obchodníci pociťujú nedostatok kvalitných zamestnancov. Dnes už práca v obchode prináša výborný potenciál odbornosti, špecializácie, práce s modernými technológiami, ako aj skvelé príležitosti kariérneho a manažérskeho rastu a to aj pre mladých ľudí.

  Duálne vzdelávanie so zahraničnými obchodnými reťazcami prináša žiakom veľa výhod:

  • štúdium bude zaujímavejšie a zábavnejšie – až 50 % času strávi študent na praxi,
  • bude prínosné aj pre jeho budúcu kariéru, všetko si vyskúša priamo v predajni v rámci praxe,
  • svojho partnera pre odbornú prax si vyberie sám už pred prijímačkami na strednú školu;
  • zažije školenia a workshopy medzi tými najlepšími;
  • začne zarábať už počas školy;
  • dostane aj príspevok na stravu, ubytovanie, či cestovanie,  pracovné oblečenie a pomôcky sú samozrejmosťou;
  • po skončení štúdia bude mať istotu pracovného miesta,
  • maturita nemusí byť pre neho konečná stanica, v štúdiu pre oblasť obchodu môže pokračovať aj na vysokej škole;
  • a tí najlepší sa môžu tešiť na rýchly kariérny rast.

  Bližšie informácie o podmienkach duálneho vzdelávania v partnerstve s členmi SAMO nájdete na internetových stránkach jednotlivých obchodných reťazcov alebo sa nás spýtajte na adrese dualko@modernyobchod.sk.

   Čítajte viac…

  Stanovisko SAMO k pripravovanej novele Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

  Bratislava, 10. novembra 2017 – SAMO bolo v procese prípravy novely Zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch Ministerstvom oslovené a vznieslo viacero pripomienok, pričom s niektorými bodmi členovia SAMO zásadne nesúhlasili. “Vzťahy medzi slovenskými obchodníkmi a dodávateľmi sú normálne a štandardné ako inde v Európe. Obchod je závislý od spotrebiteľov a zároveň od korektných vzťahov s dodávateľmi. Aj vďaka zahraničným obchodným reťazcom je trh vysoko konkurenčný, s modernými systémami a technológiami, ktoré posunuli úroveň nakupovania k vyspelým krajinám. Viacero navrhovaných bodov v pripravovanej novele Zákona môže byť preto krokom späť. K novele sa však budeme vedieť konkrétne vyjadriť až vtedy, keď ju ministerstvo zverejní v rámci riadneho pripomienkového konania a budeme vidieť, ako boli pripomienky obchodníkov, dodávateľov a výrobcov akceptované,” konštatuje Katarína Fašiangová, predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu.

  Kľúčovými faktormi úspešného pôsobenia obchodníkov na trhu je dopyt a zákazníci samotní a tiež vysoká ponuka zo strany dodávateľov, preto je zbytočné trh zvlášť regulovať. Členovia SAMO sú férový a korektný partner, ktorý prináša rast hospodárstva a napomáha rásť aj mnohým slovenským výrobcom. Zamestnávajú viac ako 26 000 ľudí, na Slovensku od svojho vstupu investovali spolu viac ako 3,3 miliardy Eur a do štátneho rozpočtu odviedli len v roku 2016 formou daní z príjmu, majetku a motorových  vozidiel spolu  takmer 59 milióna Eur.

  SAMO o plytvaní potravinami aj na INTRACO SPECIAL 2017

  Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) vyvolala v roku 2016 celospoločenskú diskusiu o nezmyselnom plytvaní s trvanlivými potravinami. Zasadila sa za možnosť tieto potraviny darovať, čoho výsledkom je nová podoba Zákona o potravinách platná od 1.1.2017.

  Táto téma je však stále živá. Podľa štatistík až 1/3 potravín, vyrobených pre ľudskú spotrebu, nie je využitá a v krajinách EÚ sa približne 40 % všetkého vyhodeného jedla znehodnotí v domácnostiach. Aj preto SAMO pokračuje vo svojich aktivitách na upriamenie pozornosti na tento problém a v utorok 17.10.2017 vystúpila Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO, so svojou prezentáciou k problematike optimalizácie spotreby na konferencii INTRACO SPECIAL 2017: Nové výzvy nielen pre obchod.

  Predstavila tu nielen aktivity členov aliancie vedúce k zníženiu zbytočného potravinového odpadu, ale aj k šetreniu prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia.

  Čítajte viac…

  Mladí ľudia v obchode

  Obchod je po priemysle druhým najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Podľa údajov Štatistického úradu SR pracovalo v 1. kvartáli 2017 v sektore maloobchodu a veľkoobchodu spolu 295 500 zamestnancov, z čoho takmer 10 % sú zamestnanci členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco. Z nich takmer tretina sú mladí ľudia vo veku do 30 rokov a priemerne štvrtina zamestnancov členov SAMO sú muži. Obchod ponúka prácu vo všetkých regiónoch Slovenska, medzinárodné reťazce združené v SAMO majú spolu 620 maloobchodných prevádzok a 6 veľkoobchodov po celom Slovensku. K 31. júlu 2017 členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu hľadali spolu ďalších 1198 zamestnancov a priestor na získanie práce v obchode sa aj vďaka neustálemu rozširovaniu obchodnej siete každým rokom zväčšuje.

  RAST MIEST ZVÝŠIL ZÁUJEM O PRÁCU V OBCHODE

  Práca v obchode je atraktívna a jej ohodnotenie každým rokom rastie. Podľa ŠÚ SR  sa priemerná nominálna mzda v maloobchode k januáru 2017 medziročne zvýšila o 6,9 % a u členov SAMO bolo zvýšenie platov v maloobchodných predajniach oproti slovenskému priemeru ešte vyššie, u niektorých takmer štvornásobne. Nástupný plat obchodného pracovníka u členov SAMO je tiež vyšší ako je priemerná nominálna mzda v maloobchode na Slovensku, ktorá bola podľa Štatistického úradu SR v januári 2017 priemerne 648 EUR. U niektorých členov je nástupný plat na pozíciu predavač, pokladník  oproti slovenskému priemeru vyšší aj o 100 Eur. Práca v obchode je zaujímavá aj vďaka množstvu ďalších benefitov. Niektorí členovia SAMO poskytujú svojim zamestnancom  13. plat, alebo stravovacie poukážky s vyššou hodnotou, alebo vitamínové balíčky,…

  Čítajte viac…