NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  Slovenská aliancia moderného obchodu sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov

  Od februára 2017 sa Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) stáva novým kolektívnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Vstupom SAMO do RÚZ sa nám vytvoril jedinečný priestor na spoluprácu s ďalšími významnými subjektami – firmami a zväzmi, ktoré zastupujú záujmy zamestnávateľov na Slovensku naprieč všetkými odvetviami hospodárstva“, uviedla pri tejto príležitosti Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO.

  Ambíciou SAMO, ktoré reprezentuje najvýznamnejších zamestnávateľov zo sektora obchodu s takmer dvoma desiatkami tisíc zamestnancov bude aktívne prispievať v rámci RÚZ k pozitívnej zmene legislatívy ovplyvňujúcej podnikateľské prostredie na národnej aj európskej úrovni. Okrem toho, SAMO plánuje využiť priestor v RÚZ aj na odbornú diskusiu, prezentáciu odborných postojov a spoluprácu vo výboroch a pracovných skupinách RÚZ za účelom tvorby právnych predpisov týkajúcich sa hospodárskej a sociálnej politiky štátu. Prostredníctvom svojich zástupcov sa SAMO chce tiež priamo podieľať na spolupráci v rámci odborných komisií zriaďovanými NR SR, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, do ktorých sú zástupcovia RÚZ prizývaní.

  „Vstup Slovenskej aliancie moderného obchodu do RÚZ vnímam aj ako ocenenie nášho doterajšieho pôsobenia v prospech zamestnávateľskej obce a teším sa na spoluprácu s organizáciou združujúcou najväčších zamestnávateľov v sektore obchodu na Slovensku“, vyhlásil Miroslav Kiraľvarga, prezident RÚZ.

  Vzhľadom k aktuálnym potrebám sektora obchodu na Slovensku, ktoré trpí nedostatkom pripravenej a kvalifikovanej pracovnej sily, chce SAMO venovať osobitnú pozornosť téme duálneho vzdelávania. Ambíciou SAMO je preto zapojiť sa v rámci RÚZ do aktivít súvisiacich s budovaním  funkčného systému duálneho vzdelávania na Slovensku.