NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  Blog: Ceny potravín po znížení DPH o 10% neklesnú. Nie však vinou obchodu, ale matematiky.

  Na úvod by som rada tlmočila jednoznačný názor obchodných reťazcov, minimálne tých, ktoré sú združené v Slovenskej aliancii moderného obchodu, že vítajú zníženie DPH na vybrané potraviny na Slovensku. Už dlhodobo poukazujú na fakt, že sme krajinou s jednou z najvyšších DPH na potraviny v rámci celej Európskej únie a že nás to v konkurenčnom boji znevýhodňuje, keďže aj všetky okolité členské krajiny EÚ majú DPH na potraviny nižšiu ako je u nás.

  Som preto prekvapená tým, že sa verejnosti už vopred podsúva názor „o možnom zneužívaní (poklesu DPH na vybrané potraviny) zo strany obchodov“, ktorému sa má zabrániť ich podpisom pod memorandom. Obchodníci sa totiž zlacneniu spotrebiteľskej ceny vybraných základných potravín po znížení DPH nemajú dôvod brániť. Viacerí z nich už verejne deklarovali pripravenosť viesť s vládou dialóg a spolupracovať pri vytvorení mechanizmu, ktorý by viedol k premietnutiu zníženia DPH u vybraných potravín do ich koncových cien v čo najvyššej miere. Napokon, už v minulosti, pri prechode našej meny na euro, obchod preukázal, že si ctí záväzky, ku ktorým sa dobrovoľne zaviaže. V čase menovej transformácie nebol zaznamenaný jediný prípad, uznaný ako opodstatnený, kedy by obchodníci zneužili prechod na euro na zvýšenie cien v obchodoch.
  Avizovaný návrh memoranda s obchodnými reťazcami však teraz v sebe skrýva niekoľko úskalí, na ktoré je dobré poukázať.

  Po prvé, že zníženie DPH o 10% neznamená, že ceny vybraných potravín klesnú o celých 10%. Nebránia tomu obchodníci, ale jednoduchá matematika, keďže o uvedené percento neklesá cena potraviny, ale jej daň o 10 percentuálnych bodov. Zjednodušene, ak potravina stála predtým (pri 20% DPH) 1,20 €, po novom (pri 10% DPH) by mala stáť 1,10 €, rozdiel v cene vyjadrený v percentách je 8,33%.

  Po druhé, aj uvedený maximálny prenos efektu zníženia DPH do koncovej ceny vybraných potravín v uvedenej výške 8,33% platí iba v prípade, ak sa k záväzku nezvyšovať ich cenu, za ktorú predávajú tieto produkty obchodníkom, počas celého sledovaného obdobia zaviažu aj všetky ostatné subjekty dodávateľského reťazca. (producenti, importéri, spracovatelia, baliarne). Ak totiž svoje ceny zvýšia, obchodníci to budú musieť premietnuť do ich koncovej ceny pre spotrebiteľov a vystavia sa tak neoprávnenému podozreniu, že nepremietli zníženie DPH do koncovej ceny v plnej miere.

  Po tretie. Písomne zaviazať na dodržiavanie cien iba jeden článok z celého reťazca – obchodníkov, dokonca priamych konkurentov – nielenže nedáva zmysel, ale môže byť vnímaný aj ako porušenie hospodárskej súťaže. Obchod preto bude považovať za dôležité aj túto hrozbu dostatočne ošetriť, aby sa predišlo možným podozreniam.

  Samozrejme, memorandum vyvoláva aj ďalšie otázky. Ako prvé mi napadá dôvod, prečo sa majú cenovo zaväzovať iba obchodné reťazce? Ten istý chlieb s jednotne zníženou DPH, ponúkaný v obchodnom reťazci a u menšieho obchodníka vedľa bude môcť byť cenovo odlišný, keďže ten sa k ničomu nezaviazal? Neodporuje to princípu nediskriminácie podnikateľov, zvlášť ak ide o takú citlivú problematiku akou sú ceny?

  Matematika nesedí ani v prípade niektorých produktov s nízkou jednotkovou cenou, napr. rožkov. Tu pri cene 5 centov za kus je totiž najnižší možný pokles na cenu 4 centy, čo je však 20%-né zníženie ceny, hoci úspora z dôvodu poklesu DPH je iba vyššie uvedených max. 8,33 %. Zvyšných 12 % by tak bol náklad obchodníkov, ktorý by tak bol väčší ako je úspora v dôsledku zníženia DPH. A aj keď to na prvý pohľad, vzhľadom na nízku jednotkovú cenu tohto produktu vyzerá zanedbateľne, pri množstve predaných rožkov by to v skutočnosti pre obchodníkov znamenalo nemalý finančný náklad. A takýchto otázok je viac. Verím však, že sa ich v avizovanom vzájomnom dialógu podarí vyriešiť.

  Záverom by som chcela opäť zdôrazniť, že následnému zlacneniu spotrebiteľskej ceny po znížení DPH u vybraných potravín sa obchodníci nemajú dôvod brániť. Ale nie preto, lebo ich k tomu „donúti“ administratívny úkon. Jednoducho preto, lebo konkurencia v sektore obchodu, ktorá je na Slovensku razantná, by neumožnila, aby si niektorý hráč rozdiel v cene „privlastnil“. Preto neexistuje dôvod na obavy, že peniaze zo zníženej DPH skončia vo vreckách obchodníkov.

  chlieb s maslom