NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  Dialóg zákazníka s obchodom pri vnímaní kvality potravín je dôležitý

  Polemiku okolo kvality potravín predávaných na Slovensku často sprevádzajú skreslené, nepresné, ba až nepravdivé informácie. Výsledkom je znižujúca sa dôvera verejnosti v kvalitu a bezpečnosť potravín predávaných u nás, pričom za vinníkov tohto stavu sú najčastejšie označovaní práve obchodníci. Chcú obchodníci nás, svojich zákazníkov, naozaj cielene a vedome „otráviť“? Logická odpoveď znie: nie. Veď ak by sa im úspešne podarilo priotráviť všetkých, alebo aspoň väčšinu svojich zákazníkov, kto by im potom robil tržbu? Ale žarty nabok, kvalita a bezpečnosť potravín sú nanajvýš vážna téma, lebo sa týka zdravia nás všetkých.

  Otázka kvality potravín, teda to, ako bude potravina zákazníkovi chutiť je v skutočnosti pre obchod veľmi dôležitá. Prispieva, spolu s kvalitou obchodných služieb k celkovej spokojnosti zákazníkov, teda k úspešnosti predaja. A v obchode stále platí staré, osvedčené pravidlo, že kvalita je, keď sa vracia zákazník a nie tovar.

  Potraviny, rovnako ako iné tovary, prechádzajú premenami, ktoré si však vyžadujú samotní zákazníci, ktorí v obchode vyhľadávajú okrem tradičných potravín stále novšie, s novými chuťami, vyššími zdravotnými a výživovými vlastnosťami, ale aj s dlhšou dobou trvanlivosti. A keďže v obchode naozaj platí známe – náš zákazník, náš pán – obchod sa musí meniacim požiadavkám zákazníkov prispôsobovať. Snaží sa preto o diverzifikáciu sortimentu tak, aby si každý zákazník našiel v obchode potraviny podľa svojich kritérií. Nie náhodou preto v obchodoch, popri tradičných potravinách, pribúdajú rôzne bio, bezlepkové, diabetické, prémiové, exotické a ďalšie produkty. Zákazníci ich vyhľadávajú, obchodníci sa preto snažia upravovať sortiment podľa ich požiadaviek.

  Podmienkou však je, aby spĺňali požadovanú kvalitu. Všetky potraviny, ktoré sa nachádzajú na pultoch našich obchodov preto musia byť vyrobené v schválených výrobniach, podľa schválených postupov, zo schválených zložiek. Musia teda, ako finálne produkty pre obchod, spĺňať predpísané kvalitatívne a zdravotné požiadavky.

  Za kvalitu potravín nesú v zmysle zákona zodpovednosť všetky články potravinového reťazca – výrobca, baliareň, distribútor, prepravca, ale aj obchodník. Ak hovoríme o konkrétnej zodpovednosti obchodníkov, tí v rámci svojich možností a kompetencií robia celý rad opatrení, aby sa k zákazníkom dostávali iba kvalitné potraviny. Počnúc auditmi u svojich dodávateľov, zameranými na dodržiavanie hygieny a kvality dodávaných produktov, cez kontroly pri dovoze tovaru do svojich distribučných centier, kde sa najmä v prípade čerstvých potravín vykonávajú rôzne skúšky kvality, až po kontroly vo svojich obchodných prevádzkach.

  Napriek všetkému sa stane, že sa zistí v obchode závadnosť niektorej z potravín. Najčastejšie sa tak deje pri rýchlo sa kaziacich potravinách, napríklad pri ovocí či zelenine, pri ktorých dochádza ku kvalitatívnym zmenám doslova v priebehu pár hodín, potom čo sú na pulte, pričom pôvodne boli bez nedostatkov. Nakoniec tak, ako sa to bežne stáva každému z nás v domácnosti, aj keď si kúpi kvalitné ovocie priamo od pestovateľa alebo má vlastnú ovocnú záhradu. Pri tak veľkom počte produktov v predajni sa totiž ani pri najlepšej snahe nie vždy podarí včas odstrániť každý jeden poškodený kus. Rozhodne však nejde o zámer obchodníka poškodiť zákazníka alebo predať mu nekvalitný tovar. Práve preto dnes moderný obchod, na rozdiel od minulosti, ponúka svojim zákazníkom možnosť vyberať si ovocie a zeleninu vlastnými rukami z dostatočného množstva a druhov, aby si sami mohli vybrať. To nielen šetrí peňaženky zákazníkov, ale zároveň aj znižuje plytvanie s potravinami, lebo sa zvyšuje pravdepodobnosť, že nepoškodené ovocie a zelenia sa spotrebujú bezo zvyšku. Z pohľadu jednotlivca možno malichernosť, ale ako som písala aj v predchádzajúcom článku, v globálnom meradle je plytvanie s potravinami veľkým problémom súčasnosti.

  V prípade, že zákazník nájde v obchode potravinu, ktorá nespĺňa potrebné parametre kvality, spraví pre nápravu najlepšie, ak bude problém riešiť hneď v predajni, kde na takýto tovar natrafil. Z jednoduchého dôvodu: obchod má sám najlepšie páky a veľkú snahu, aby bola zriadená náprava, teda rýchle stiahnutie tovaru z pultu, vrátenie peňazí zákazníkovi a v neposlednom rade, pri opakovaných sťažnostiach aj sankcie voči dodávateľovi, s ktorého tovarmi nie sú zákazníci spokojní. Som presvedčená, že dialóg zákazníka s obchodom, teda spätná väzba od zákazníka na kvalitu potravín v našich obchodoch je v tomto smere veľmi dôležitá.

  ilustrak_samo