NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  Plytvanie: sto miliónov ton potravín ročne

  Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti sú bezpečné a v susedných krajinách sa predávajú alebo darujú. U nás ich vyhadzujeme.

  Podľa odhadov Európskej komisie sa v EÚ ročne vyhodí okolo 100 miliónov ton potravín. To je takmer 4,2 milióna plne naložených kamiónov, ktoré keby vytvorili kolónu, tak dvakrát obtočia Zem. A toto množstvo má do roku 2020 narásť o viac ako štvrtinu – na neuveriteľných 126 miliónov ton. A rozhodne sa nejedná iba o znehodnotené potraviny, vyhadzujú sa aj nezávadné. Ako je to možné?

  Než sa dostanem k odpovedi, dovoľte mi v krátky exkurz, ako sa delia potraviny z hľadiska ich trvanlivosti. Jednu skupinu tvoria potraviny, u ktorých je možné pomerne presne stanoviť termín, do kedy sa musia spotrebovať. Tieto sú povinne označované “dátumom spotreby“, po jej uplynutí sú nevhodné na konzumáciu. Protipólom k nim sú potraviny, ktoré sa prakticky nekazia a preto nemusia byť z hľadiska spotreby a trvanlivosti nijako označované. Ide napríklad o soľ, cukor alebo liehoviny. Do ďalšej skupiny potravín patria také, u ktorých výrobca neurčí konečnú spotrebu, ale ich minimálnu trvanlivosť, do kedy si uchovávajú svoju predpokladanú kvalitu. Trvanlivosť sa na nich označuje ako “dátum minimálnej trvanlivosti“. Sem patrí napríklad čokoláda, cestoviny, rastlinné oleje a ďalšie. Tieto potraviny sú aj dlho po uplynutí dátumu ich minimálnej trvanlivosti, pri dodržaní skladovania uvedeného na obale výrobcom a neporušení obalu bezpečné a vhodné pre konzumáciu.

  Slabá informovanosť verejnosti však vedie k tomu, že ľudia nevnímajú rozdiely medzi potravinami označenými “dátumom spotreby“ a “dátumom minimálnej trvanlivosti“ a po jeho uplynutí sa aj takýchto potravín radšej zbavujú. A aj keď si mnohí pomyslia, že Slovensko je malou krajinou, ktorá neprispieva významnejšou mierou k spomínanému celoeurópskemu plytvaniu potravinami v EÚ, je to iba zdanlivý dojem. Kým viac ako polovica členských krajín EÚ potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti za určených podmienok, v súlade s európskou legislatívou, umožňuje ďalej predávať alebo darovať na charitatívne účely, aby obmedzili plytvanie potravinami na minimum, u nás je to striktne zakázané.

  Pokračovanie článku nájdete tu

  potravinova pomoc