NEWSLETTER

http://www.podstudovatobchod.sk/

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo
Projekty ČLenov

Darovanie potravín charitám

Zákon o potravinách účinný od 1. januára 2017 umožňuje obchodníkom darovať potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti na charitatívne účely. Táto legislatívna úprava je výsledkom dlhodobého odborného dialógu medzi obchodníkmi, tretím sektorom a vládou. Slovensko sa tak zaradilo medzi krajiny, ktoré takýmto spôsobom eliminujú tvorbu potravinových strát a súčasne zvyšujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi.

Členovia SAMO vítajú možnosť zužitkovať trvanlivé potraviny, nakoľko tá môže v budúcnosti významnou mierou pozitívne ovplyvniť množstvo darovaných potravín charitatívnym organizáciám.

Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po registrácii v zmysle požiadavky zákona č. 152/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o potravinách podľa § 6 ods. 7.

Zoznam zaregistrovaných charitatívnych organizácií nájdete tu.