NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Projekty ČLenov

  Projekt SAMO

  Podľa odhadov Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) skončí ako odpad približne 1/3 celosvetovo vyprodukovaných potravín určených pre ľudskú výživu, čo predstavuje približne 1,3 miliardy ton za rok. Potravinami sa pritom plytvá naprieč celým dodávateľským reťazcom, od počiatočnej poľnohospodárskej produkcie až po konečnú spotrebu v domácnostiach.

  Plytvanie potravinami spôsobuje škody na životnom prostredí, lebo dochádza k úbytku vzácnych zdrojov ako pôda, voda a energie, ktoré sa spotrebúvajú pri pestovaní, spracovaní a distribúcii potravín, ktoré sa napokon neskonzumujú. Vyhodené potraviny tiež predstavujú finančnú stratu, tak pre producentov, obchod, ako aj pre spotrebiteľov. A keďže súčasne viac ako jedna miliarda ľudí na svete trpí podvýživou, plytvanie potravinami sa stalo aj etickým problémom. Zníženie súčasného objemu potravinového odpadu preto predstavuje jedinú reálnu možnosť ako zabezpečiť dostatok potravín a zároveň znížiť environmentálne riziká, uchovať obmedzené zdroje na iné účely a zamedziť finančným stratám.

  Hoci sa podľa štatistík obchod podieľa na potravinovom odpade približne iba 5% (domácnosti 42%, výroba 39%, stravovanie 14%), vzhľadom na celkový objem ide o nezanedbateľné množstvo. Vedomí si svojej celospoločenskej zodpovednosti, členovia Slovenskej aliancie moderného obchodu sa rozhodli realizovať dlhodobý informačný a vzdelávací projekt NEPLYTVAJ-SPOTREBUJ, ktorý bude monitorovať situáciu v oblasti plytvania potravinami (globálne aj na Slovensku), zverejňovať relevantné informácie a tak zvyšovať povedomie širokej verejnosti o tomto dôležitom probléme. Snahou obchodu je otvoriť aj na Slovensku celospoločenskú diskusiu na túto tému, aby sa aj u nás efektívnejšie zaobchádzalo s potravinami, ktoré by tak nekončili v odpade, ale naopak, mohli poslúžiť ľuďom.

   

  Na veku záleží

  Slovenská aliancia moderného obchodu je už niekoľko rokov partnerom projektu Na veku záleží, ktorý pomáha predajcom tabakových výrobkov správne uplatňovať a dodržiavať zákon o ochrane nefajčiarov v praxi. Tento zákon zakazuje predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, osobám mladším ako 18 rokov a zároveň sa ustanovuje povinnosť odoprieť predaj takýchto výrobkov osobám, mladším ako 18 rokov. Ročne sa prostredníctvom projektu preškolí viac ako 20 000 obchodných pracovníkov, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie zákona aj etických princípov v praxi.

  Kontrolu dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov pravidelne vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia. Aj vďaka iniciatíve samotných obchodných reťazcov, v spojení s pravidelnými aktivitami projektu Na veku záleží, obchodní pracovníci vedia, ako predchádzať a eliminovať predaj tabakových výrobkov mladým ľuďom pod 18 rokov veku a potvrdzujú to aj neustále sa zlepšujúce výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie.

  Viac informácií na stránke www.navekuzalezi.sk.