NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Projekty ČLenov

  Projekty členov

  Duálne vzdelávanie pre prácu v dm

  Spoločnosť dm drogerie markt sa už dlhodobo zaoberá témou zvýšenia atraktivity odborného školstva pre mladých ľudí na Slovensku. Napriek súčasnému stavu odborného vzdelávania a prípravy na budúce povolanie v našej krajine sa dm nevzdáva myšlienky pomôcť so zabezpečením kvalitnejšieho praktického… Čítajte viac...

  Spolupráca so Slovenským Červeným krížom

  Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. spolupracuje od roku 2014 so Slovenským Červeným krížom (SČK) v štyroch hlavných oblastiach:
  – podpora dobrovoľného darcovstva krvi
  – potravinová pomoc sociálne slabým a odkázaným
  – podpora zdravia a prevencia
  – podpora aktivít… Čítajte viac...

  Voda pre stromy

  Z každej predanej 1,5 l minerálnej vody Saugaro venujeme 1 cent na výsadbu mladých stromčekov v Tatrách. Zalesňovanie kalamitou zasiahnutého územia podporujeme od roku 2012 a vďaka našim zákazníkom sa nám doteraz podarilo vysadiť už 500 000 stromčekov. Lidl les… Čítajte viac...

  METRO Dobrý podnikateľ

  Slovo podnikateľ u nás nadobudlo negatívny náboj, čo vnímame ako veľmi neférové. Sme presvedčení, že napriek pár čiernym ovciam si drvivá väčšina podnikateľov zaslúži uznanie: že išli do rizika a investovali kapitál, um a talent do tvorby pracovných miest. Ak… Čítajte viac...

  Vy rozhodujete, my pomáhame

  V spoločnosti Tesco dlhodobo podporujeme komunity a okolie, v ktorom pôsobíme. V roku 2016 sme spustili nový jedinečný komunitný program nazvaný „Vy rozhodujete, my pomáhame“. Jeho cieľom je podporiť miestne neziskové organizácie poskytnutím grantu na realizáciu ich nápadov prospešných… Čítajte viac...