NEWSLETTER

http://www.podstudovatobchod.sk/

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo
Tlačové správy

Tlačové správy

SAMO podporuje verejný záujem pri znížení DPH

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) plne chápe dobrý úmysel Vlády SR pri koncipovaní Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní zníženej sadzby DPH na vybrané potraviny. Zároveň podporuje zníženie dane ako nástroj na zvýšenie dostupnosti základných potravín širokým vrstvám obyvateľstva. Svoj podpis… Čítajte viac...

Kupujeme slovenské potraviny?

S takmer železnou pravidelnosťou sa v médiách objavujú informácie o znižujúcom sa podiele slovenských potravín v našich obchodoch. A súbežne s tým sa verejnosti podsúva vinník za tento stav, ktorým nie je nik iný, ako obchodné reťazce, zvlášť tie „zahraničné“.… Čítajte viac...

Minerálka ako biologický odpad?

Slovensko produkuje viac potravinového odpadu, než jeho väčší susedia. Je to tak aj preto, lebo na rozdiel od nich, neumožňuje spotrebovávať potraviny po uplynutí “dátumu minimálnej trvanlivosti”. Sú tak označené trvanlivé potraviny, ktoré si aj po uplynutí tohto dátumu (pri… Čítajte viac...

Plytvanie jedlom znamená plytvanie peniazmi

Európska únia považuje problematiku znižovania potravinového odpadu za kľúčovú. Okrem legislatívy, ktorá by mala prispieť k jeho zníženiu, snaží sa aj o osvetu smerom k domácnostiam, ktoré patria medzi najväčších producentov potravinového odpadu.

Pozrite si 10 jednoduchých pravidiel, ktoré podľa… Čítajte viac...

Rozhovor s predsedníčkou SAMO o plytvaní potravinami

Dňa 24. júla 2015 sa Jaroslav Barborák, redaktor relácie “K veci” v Rádiu Slovensko rozprával s Katarínou Fašiangovou, predsedníčkou Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) o objeme potravinového odpadu, o darovaní potravín členmi SAMO a alternatívach na zníženie plytvania potravinami.… Čítajte viac...

Kampaň Európskej komisie “Stop Food Waste”

Pozrite si video Európskej komisie (v slovenskom jazyku), ktoré je súčasťou kampane Stop Food Waste. Jej cieľom je upozorniť na problém plytvania potravinami v EÚ, v ktorej sa vyhodí 90 ton jedla za rok.

Nadmerné marže obchodníkov sú mýtus

Štúdie dokazujú, že tvrdenia o nadmerných maržiach obchodníkov sú mýtom

Trh maloobchodného predaja na Slovensku funguje v mimoriadne ostrom konkurenčnom prostredí, ktoré formuje nielen početné množstvo domácich podnikateľov, ale aj blízka zahraničná konkurencia. Tomu zodpovedá nielen cenotvorba, ale aj marže… Čítajte viac...

Potravinová pomoc reťazcov sa takmer zdvojnásobila

Hodnota darovaných potravín členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), reťazcov Billa, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco, dosiahla spolu v roku 2014 výšku 905 832 eur, čo je takmer dvakrát viac ako rok predtým. V roku 2013 to bolo 425 tisíc… Čítajte viac...