NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo

  Kontakty

   

  Slovenská aliancia moderného obchodu

  Sídlo: Bojnická 3, 831 04 Bratislava

  IČO: 42448638, , DIČ: 2120108408

  Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú.: 5075728330/0900, IBAN: SK8009000000005075728330

  Evidovaný v registri občianskych združení zabezpečenom Ministerstvom vnútra SR

   

  Kontakt na sekretariát:

  tel: 0918 474 330

  e-mail: samo@modernyobchod.sk

   

  Kontakt pre médiá:

  Silvia Kubalová

  tel.: 0918 474 330

  e-mail: hovorca@modernyobchod.sk