NEWSLETTER

http://www.podstudovatobchod.sk/

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo

Kontakty

 

Slovenská aliancia moderného obchodu

Sídlo: Bojnická 3, 831 04 Bratislava

IČO: 42448638, , DIČ: 2120108408

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú.: 5075728330/0900, IBAN: SK8009000000005075728330

Evidovaný v registri občianskych združení zabezpečenom Ministerstvom vnútra SR

 

Kontakt na sekretariát:

tel: 0918 474 330

e-mail: samo@modernyobchod.sk

 

Kontakt pre médiá:

Silvia Kubalová

tel.: 0918 474 330

e-mail: hovorca@modernyobchod.sk