NEWSLETTER

http://www.podstudovatobchod.sk/

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo
Nakupovanie

Cesta na pulty

Kvalita ako celkový súhrn záväzne určených vlastností a znakov potravinárskeho výrobku je v podmienkach Slovenska určovaná príslušnou domácou legislatívou, ako aj legislatívou na úrovni EÚ. Tento regulačný rámec zaručuje vysokú úroveň potravinovej bezpečnosti, pretože zaväzuje jednotlivé subjekty v dodávateľskom reťazci, od výroby, cez distribúciu až po predaj zákazníkom, zaručiť kvalitu výrobkov, obzvlášť potravín, v priebehu celého výrobného cyklu.

Preto, kým príde potravina na pult predajne, jej kvalitu zabezpečujeme pravidelnými auditmi už priamo u výrobcu, kontrolou v distribučných centrách a po príchode do predajní opakovanými kontrolami kvality, resp. v prípade potravín aj kontrolou ich čerstvosti, či kontrolou dátumu spotreby.