NEWSLETTER

http://www.podstudovatobchod.sk/

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo
Tlačové správy

Čo by ste mali vedieť pri nákupe

V zmysle platnej legislatívy sa v Slovenskej republike môže predávať iba certifikovaný výrobok. Príslušné smernice SR, ale aj Európskej únie pre vnútorný trh kladú na veľké množstvo výrobkov bezpečnostné a zdravotné limity, ktoré nesmú byť prekročené. Výrobok sa môže pustiť do obehu alebo sa smie prevádzkovať iba vtedy, ak vyhovuje príslušným smerniciam Slovenskej republiky a EÚ. Ak ide o tovar, ktorý sa dováža z krajín mimo EÚ, podáva sa na colnici jednotná colná deklarácia.

Obchod, ako koncový bod v reťazci putovania potravinárskeho produktu od jeho vzniku po predaj konečnému spotrebiteľovi, býva nesprávne vnímaný ako jediný vinník pri jeho prípadnej nekvalite. V skutočnosti zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách presne stanovuje zodpovednosť jednotlivých článkov dodávateľského reťazca, od prvovýrobcov, baliarní, prepravy a distribúcie až po obchod, za ich kvalitu.

Samotný obchod v zmysle uvedeného zákona zodpovedá hlavne za:

  • dodržiavanie hygieny predaja a správne skladovanie potravín
  • správne označovanie potravín
  • predaj potravín pred uplynutím doby ich spotreby, resp. doby ich minimálnej trvanlivosti
  • predaj potravín s neporušeným, neznečisteným alebo nekontaminovaným obalom, ako aj za zabránenie sekundárnej kontaminácie nebalených potravín

Každý spotrebiteľ má právo na reklamáciu, v súlade s reklamačným poriadkom, pričom reklamáciou rozumieme uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku. Reklamácia tovaru sa na Slovensku riadi Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Aj tu platí, že sa snažíme vždy, keď je to možné, vyjsť zákazníkom v ústrety a reklamáciu uznať. Ak sú splnené podmienky, garantujeme vrátanie peňazí, ak zákazník nie je spokojný s kvalitou zakúpeného tovaru, ba v niektorých prípadoch aj vtedy, keď si kúpu výrobku iba rozmyslel a chce ho vrátiť. Spokojnosť zákazníkov je totiž pre nás najvyšším cieľom.

Akými zásadami sa treba riadiť pri nákupe ovocia a zeleniny?

Je nutné zdôrazniť, že ovocie a zelenina ponúkané v obchodoch nie sú potraviny určené na priamu spotrebu. To znamená, že to nie sú potraviny, ktoré bezprostredne po zakúpení ihneď konzumujeme. Na rozdiel od napr. chleba, jogurtu či čokolády, ktoré sú bezprostredne po kúpe potravinami na priamu spotrebu. Pri ovocí a zelenine predtým, ako ich ideme skonzumovať skontrolujeme stav zrelosti, pretriedime ak je to potrebné, zbavíme nejedlých častí, umyjeme a až potom zjeme. Riadime sa pritom 3 zásadami:

- Ovocie a zeleninu vždy pretriediť

Ovocie a zelenina sú potraviny, ktoré priebežne a v krátkom čase menia svoju kvalitu, a to už v čase zberu, po ňom, počas skladovania aj pri predaji. Prirodzene dozrievajú až do ich konzumácie. Niektoré druhy ovocie a zeleniny, ako napr. jahody alebo šalát, môžu za pár hodín vykazovať nežiaduce kvalitatívne zmeny. Je to prirodzené a ovocie a zeleninu s takýmito výraznými zmenami nekupujeme, nekonzumujeme, ale ich vyradíme.

- Ovocie a zeleninu zbaviť nejedlých častí

Väčšinu druhov ovocia a zeleniny je potrebné očistiť a zbaviť nejedlých častí, až potom sú vhodné na konzumáciu. Týka sa to najmä citrusových plodov, banánov, tropického ovocia, ale aj koreňovej zeleniny.

- Ovocie a zeleninu treba vždy umyť

Táto zásada platí rovnako či ide o vlastné dopestované alebo zakúpené ovocie a zeleninu v obchode. Zbavíme sa tak nežiaducich nečistôt. Ku kontaminácii ovocia a zeleniny dochádza vzduchom, pôdou aj pri manipulácii.

Kvalita chleba a pečiva

Kvalitu chleba a pečiva spoznáme podľa ich vzhľadu, farby, chrumkavosti kôrky, konzistencie, pórovitosti striedky, vôni a chuti. Pri manipulácii s nebaleným pečivom predávaným formou samoobsluhy je dôležité vždy dodržiavať zásady hygieny, t.j. používať rukavice alebo pomôcky na to určené. Chlieb ani pečivo by sme nemali doma uschovávať v chladničke, pretože tým len urýchlime ich starnutie a podporíme zarosenie obalu a riskujeme nežiaduci rast plesní.