NEWSLETTER

http://www.podstudovatobchod.sk/

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo
Nakupovanie

Kontrola kvality

Kvalita nami predávaných produktov, zvlášť potravín, je pre nás prvoradá a pre jej zabezpečenie robíme maximum. Kvalitu sa snažíme zabezpečovať hneď od začiatku životného cyklu produktu, u jeho výrobcu. Pravidelným kontrolám kvality, ale aj kontrolám dodržiavania teplotného reťazca podrobujeme aj výrobky v našich distribučných centrách, aby sme zabezpečili udržanie ich kvality v priebehu celého procesu ich putovania od dodávateľa až do okamihu ich spotreby zákazníkmi. Výrobky pravidelne podrobujeme aj  laboratórnym testom, aby sme sa presvedčili o ich kvalite.

Samozrejmosťou je kontrola kvality priamo v našich predajniach. Naše výrobky podliehajú pravidelným kontrolám kvality nielen zo strany príslušných štátnych orgánov, ale aj nezávislých inštitúcií, dohliadajúcich nadodržiavanie štandardov kvality v rámci príslušných certifikácií. Okrem toho, v rámci dodržiavania prísnych kvalitatívnych štandardov, ku ktorým sme sa dobrovoľne zaviazali, vykonávame v predajniach neustále, interné kontroly kvality produktov. Neobvyklé nie sú ani neohlásené audity predajní, v rámci ktorých vykonávame dôslednú kontrolu kvality produktov na pultoch, vrátane napr. mikrobiologických odberov vzoriek čerstvých potravín. A to všetko iba s jediným úmyslom, uspokojovať potreby našich zákazníkov a zabezpečovať pre nich výrobky v najvyššej kvalite.