NEWSLETTER

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo
Kto sme

Kto sme

SAMO v súčasnosti zastrešuje najvýznamnejšie subjekty obchodu na Slovensku, ktorých prevádzky sa medzi zákazníkmi tešia veľkej obľube, a ktoré patria medzi najnavštevovanejšie. Medzi zakladajúce spoločnosti aliancie patria BILLA, KAUFLAND, LIDL, TESCO a veľkoobchod METRO, ktoré sa zároveň radia medzi najväčších zamestnávateľov, ale aj investorov na Slovensku a sú tiež významnými prispievateľmi do štátneho rozpočtu. V júni 2016 sa združenie stalo riadnym členom európskeho profesijného združenia obchodníkov EuroCommerce. Členskú základňu SAMO od septembra 2016 rozšírila spoločnosť dm drogerie markt.

Vo februári 2017 sa aliancia zaradila medzi členov Republikovej únie zamestnávateľov, najvýznamnejšej a najreprezentatívnejšej organizácie zastupujúcej záujmy zamestnávateľov na Slovensku na úrovni vlády. V rámci jej štruktúry má SAMO snahu zúčastňovať sa na tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu či príprave a tvorbe právnych predpisov v pracovnoprávnej, sociálnej, daňovej a mzdovej oblasti.

Členstvo v SAMO je otvorené pre každého záujemcu z radov obchodníkov na Slovensku, ktorý sa stotožní s jeho poslaním a cieľmi.

V rámci svojich prevádzok sa všetci členovia SAMO snažia neustále skvalitňovať svoje služby pre klientov a prinášať rôznorodý tovar, z ktorého si každý môže vybrať taký, ktorý mu najviac vyhovuje po stránke kvalitatívnej a cenovej. Snažíme sa priblížiť našim zákazníkom nielen kvalitou služieb a rôznorodosťou ponúkaných produktov, ale aj otváraním nových pobočiek vo všetkých regiónoch Slovenska. Naše medzinárodné zázemie nám umožňuje prinášať na Slovensko pozitívne skúsenosti, ktoré sme získali pôsobením v iných krajinách, ale aj overené produkty a služby, ktoré naši zákazníci oceňujú.

Poslanie a ciele

Základným poslaním moderného obchodu je uľahčiť každodenný život svojim zákazníkom vďaka širokej škále produktov, vysokej kvalite služieb a komfortu, ktorý sa snažíme v našich prevádzkach zabezpečiť od prvej chvíle, keď zákazník zaparkuje pred niektorou z našich prevádzok, až po jeho odchod.

Našou povinnosťou a spoločenským záväzkom pritom je dodržiavanie zákonov SR a spoločenská angažovanosť v krajine a komunite, v ktorej pôsobíme.

Medzi základné ciele a poslanie SAMO patrí:

  • zasadzovať sa, obhajovať a chrániť záujmy moderného obchodu, ktoré sú na prospech celého sektora, teda najmä v súlade s potrebami našich zákazníkov. Tí nám vyjadrujú dôveru nákupom tovarov v našich prevádzkach a právom od nás očakávajú, že ich záujmy budeme zohľadňovať nielen interne, ale aj v komunikácii s externým prostredím, teda dodávateľmi, orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, odborovými a ďalšími verejnými a spoločenskými inštitúciami
  • dbať na dodržiavanie formálnych aj neformálnych (etických) pravidiel v prostredí obchodu, aby sme tak aktívne prispievali k jeho ďalšiemu rozvoju, skvalitňovaniu produktov a služieb, napĺňali tým náš hlavný a cieľ, ktorým je spokojnosť zákazníkov
  • samostatne, ale aj v spolupráci s inými podnikateľskými združeniami zaujímať stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam, s dôrazom na tie, ktoré ovplyvňujú prostredie moderného obchodu na Slovensku
  • zasadzovať sa za zvýšenie autority a prestíže obchodu v našej spoločnosti, viesť vecný a otvorený dialóg s odbornou, ako aj laickou verejnosťou a v tomto dialógu hľadať a nachádzať spoločne cestu ďalšieho rozvoja moderného obchodu na Slovensku.