NEWSLETTER

http://www.podstudovatobchod.sk/

SAMO je členom

EuroCommerce logo RUZ logo
Tlačové správy

Duálne vzdelávanie pre prácu v dm

dm_logo_300x300px

Spoločnosť dm drogerie markt sa už dlhodobo zaoberá témou zvýšenia atraktivity odborného školstva pre mladých ľudí na Slovensku. Napriek súčasnému stavu odborného vzdelávania a prípravy na budúce povolanie v našej krajine sa dm nevzdáva myšlienky pomôcť so zabezpečením kvalitnejšieho praktického aj teoretického vzdelávania a obnovenia dnes už vymiznutého učebného odboru predavač drogériového tovaru. Preto v rámci svojich činností aktívne realizuje vlastné vzdelávacie projekty. Zároveň sa zapojila do systému duálneho vzdelávania (SDV), čo považuje za prvý krok k zvýšeniu atraktivity stredného odborného vzdelania a k reálnej uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl na trhu práce.

Viac na www.dm-vzdelavanie.sk.