NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  Spolupráca so Slovenským Červeným krížom

  kaufland logo

  Spoločnosť Kaufland Slovenská republika v.o.s. spolupracuje od roku 2014 so Slovenským Červeným krížom (SČK) v štyroch hlavných oblastiach:
  – podpora dobrovoľného darcovstva krvi
  – potravinová pomoc sociálne slabým a odkázaným
  – podpora zdravia a prevencia
  – podpora aktivít SČK.

  V rámci dobrovoľného darcovstva krvi organizujeme zamestnanecké odbery krvi, ktoré sa spravidla konajú v dvoch vlnách v roku (jarná a jesenná) a ich vyvrcholením sú dobrovoľné odbery krvi prístupné nielen pre zamestnancov Kauflandu, ale aj širokú verejnosť (letná a zimná divadelná kvapka krvi). Tento projekt Kaufland podporuje organizačne aj materiálne. Od jeho spustenia sa doň zapojilo už 260 našich zamestnancov a spolu s dobrovoľníkmi z radov verejnosti darovali dovedna 150 litrov krvi. Súčasťou spolupráce so SČK je darovanie už piatich záchranárskych stanov, ktoré sa využívajú napríklad pri mimoriadnych udalostiach, ale aj na osvetu verejnosti. Každoročne organizujeme aj spoločnú zbierku potravín, v ktorej sú potravinami a hygienickými potrebami obdarované rodiny a jednotlivci v sociálnej a hmotnej núdzi. V roku 2015 sme spolu darovali takmer 32 ton potravín 2 786 príjemcom pomoci.

  Viac informácií je možné nájsť na www.kaufland.sk