Reťazce sú otvorené slovenským dodávateľom

Dátum: 19. apríla 2018

Za rok 2017 predali členovia SAMO potraviny pochádzajúce zo Slovenska v hodnote viac ako 1,5 mld. eur.

Podľa aktuálneho prieskumu GfK je pre slovenských spotrebiteľov pri nákupe potravín, drogérie a kozmetiky najdôležitejšia kvalita 47 %, potom cena 26 % a krajina pôvodu 10 %. Viac ako polovica spotrebiteľov si myslí, že kvalita slovenských potravín sa určite (6 %) alebo skôr (49 %) zlepšuje.* Slovenskí spotrebitelia uprednostňujú potraviny zo Slovenska najmä v kategóriách čerstvých potravín. Aj preto je pre členov Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) spolupráca so slovenskými výrobcami prirodzenou odpoveďou na preferencie zákazníkov. 

„Sortiment slovenských výrobkov na pultoch obchodných spoločností združených v SAMO sa neustále rozširuje. Obchodné reťazce iniciatívne vyvíjajú rôzne programy, aby mohli domáci výrobcovia, aj malí a strední, jednoduchšie dodávať tovar na pulty veľkých sietí. Prispôsobujú podmienky spolupráce malým a regionálnym výrobcom, lokálnym farmárom, poskytujú poradenstvo pri výbere správnych obalov produktov, čím im pomáhajú naplniť aj legislatívne požiadavky, zabezpečujú, aby spotrebitelia našli svoje obľúbené produkty od domácich výrobcov na pultoch každý deň a pre tradičné výrobky pochádzajúce zo Slovenska pripravili na svojich regáloch špeciálny priestor, aby ich spotrebiteľ vedel ľahšie nájsť. Dnes už nie je výnimkou, že lokálni výrobcovia medu, mliečnych výrobkov, pečiva, parených buchiet, či čerstvých štiav, ktorí sú schopní naplniť dopyt len v obmedzenom množstve obchodov, dodávajú svoje produkty len do prevádzok vo svojom najbližšom okolí. Reťazce tak odpovedajú na záujem spotrebiteľov o čerstvé a kvalitné potraviny z domáceho prostredia,“ približuje aktivity obchodných reťazcov Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO. Najväčšie zastúpenie slovenských potravín na pultoch reťazcov majú výrobky z cukrovarníckeho, hydinárskeho, mliekarenského, pivovarníckeho a vinárskeho priemyslu, ďalej mlynského, pekárskeho a cukrárskeho priemyslu, ale tiež med, lahôdky a chladené, balené hotové jedlá.

O tom, že podporné aktivity reťazcov našli u slovenských výrobcov aj spotrebiteľov odozvu, svedčia aj čísla. Medziročný nárast počtu slovenských dodávateľov do obchodov členov SAMO bol pri poslednom porovnaní v októbri 2017 až 11 % a tento nárast podľa prieskumu GfK vnímajú aj slovenskí spotrebitelia. Takmer polovica (47 %) zaregistrovala, že na pultoch obchodných reťazcov je viac slovenských výrobkov.* Za rok 2017 predali členovia SAMO potraviny pochádzajúce zo Slovenska v hodnote viac ako 1,5 mld. eur.

VYROBENÉ NA SLOVENSKU, VĎAKA REŤAZCOM EXPORTOVANÉ DO ZAHRANIČIA

Obchodné reťazce neustále hľadajú obchodných partnerov a otvárajú viaceré obchodné príležitosti svojim dodávateľom. Hlavnou požiadavkou, ktorú majú členovia SAMO na výrobcov pri dlhodobej spolupráci, je istota, že výrobca je schopný vyrobiť tovar v požadovanej kvalite, ktorá sa v čase nemení, v požadovanom  množstve a za cenu prijateľnú pre obchodníka aj spotrebiteľa. Tieto podmienky už dnes spĺňa nejeden slovenský výrobca, čím dokáže byť konkurencie schopný v otvorenom európskom trhu. Vďaka spolupráci s obchodnými reťazcami sa slovenským výrobcom otvorili dvere aj na zahraničné trhy. Najúspešnejší pri exporte vlastných značiek sú výrobcovia cereálnych a proteínových sušienok, nakladanej zeleniny či spracovaného mäsa, mliečnych výrobkov, nápojov, i múky.

SLOVENSKÉ VÝROBKY AJ POD PRIVÁTNYMI ZNAČKAMI REŤAZCOV

Jedným z účinných nástrojov na podporu značky a zvýšenie objemu predaja je pre obchodné reťazce tiež ponuka výrobkov pod vlastnou, privátnou značkou. „Slovenskí výrobcovia, spolupracujúci s našimi členmi, sú na európskej úrovni a dokážu splniť požiadavky spotrebiteľov aj obchodných reťazcov. Členovia SAMO preto využívajú ich výrobné kapacity pri výrobe  4 800 rôznych produktov pod svojimi značkami. Približne tretinu z nich nájdu zákazníci obchodných sietí aj za hranicami Slovenska, predovšetkým v CZ, HU, AT, ale aj PL, DE, HR, SI. Zahraniční spotrebitelia si tak môžu pochutnať na slovenských mliečnych výrobkoch, ako sú bryndza či syry, na mäsových výrobkoch, dlhých piškótach, aj čerstvých šťavách. Zakúpiť si tiež môžu slovenské produkty papierovej a dámskej hygieny a aj iný drogistický tovar,“ uvádza K. Fašiangová.

Pri výbere výrobcu privátnej značky je okrem kvality, množstva a ceny pre obchodníka dôležitá aj záruka dosledovateľnosti výrobku späť k zdrojom jednotlivých surovín, technický stav priestorov závodu a v neposlednom rade etické obchodovanie a správanie sa k zamestnancom, obchodným partnerom aj štátu. Niektorí z členov SAMO berú pri rozhodovaní do úvahy aj obsah prídavných látok, či používanie vajec z podstielkového chovu.

OVOCIE A ZELENINA ZO SLOVENSKA

Na pulty obchodných reťazcov združených v SAMO ide aj produkcia slovenských poľnohospodárov. „Jeden z našich členov predal v roku 2017 viac ako 50 mil. kg ovocia a zeleniny pochádzajúcich od slovenských pestovateľov. Je pochopiteľné, že niektoré druhy ovocia a zeleniny sa v našich klimatických podmienkach nedajú dopestovať. Ale Slovensko nemá dostatočné výrobné kapacity ani v sortimente, ktorý nie je taký závislý na počasí a prírodných podmienkach,“hodnotí K. Fašiangová. 

SLOVENSKÍ POTRAVINÁRI A OBCHODNÉ REŤAZCE SÚ ROVNOCENNÍ PARTNERI

Obchod je závislý od korektných vzťahov so svojimi dodávateľmi, vďaka ktorým dokáže naplniť dopyt spotrebiteľov. Členovia SAMO preto pristupujú ku všetkým svojim dodávateľom – lokálnym výrobcom aj najväčším potravinárom na Slovensku – ako k rovnocenným partnerom, s ktorými sa snažia nájsť dohodu v záujme uspokojenia požiadaviek svojich zákazníkov.

„Členovia SAMO, ku ktorým sa v apríli pridala aj prvá slovenská maloobchodná sieť TERNO, vnímajú svoj záväzok voči domácej ekonomike, majú spoločnú ambíciu  budovať zdravé dodávateľsko-odberateľské vzťahy a podporiť tak aj zamestnanosť v regiónoch. Aj preto vyzývajú slovenských výrobcov, aby im predstavili svoju ponuku, postavenú na princípe stabilnej kvality, množstva a ceny, napríklad aj prostredníctvom aktuálnych projektov reťazcov na podporu domácich dodávateľov. Vďaka spolupráci s niektorým z našich členov už viacerí malí výrobcovia, dokonca aj farmári, dokázali inovovať svoje výrobné technológie, zväčšiť výrobné kapacity, rozšíriť sortiment o nové druhy výrobkov, či prejsť na systematické riadenie kvality, či logistiky a získať tak aj ďalších odberateľov nielen zo Slovenska. V podobných projektoch plánujú členovia SAMO pokračovať aj v budúcnosti,“ uzatvára Katarína Fašiangová.

 

Zdroje:

*Postoje verejnosti k témam maloobchodu, marec 2018, reprezentatívny prieskum GfK na vzorke 1000 respondentov