NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  SAMO memorandum o znížení DPH podpíše

  Súlad memoranda so zákonom predbežne potvrdil Protimonopolný úrad SR

  Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) oznámila, že podpíše Memorandum o spolupráci pri uplatňovaní zníženej sadzby DPH na vybrané potraviny. Umožnilo to včera získané vyjadrenie Protimonopolného úradu (PMÚ) SR, v ktorom predbežne konštatuje, že uvedené Memorandum je v súlade so zákonom č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže.

  Stanovisko PMÚ bolo pre členov SAMO vo veci podpisu Memoranda zásadné. Po splnení uvedenej podmienky SAMO s potešením konštatuje, že svoj verejne deklarovaný úmysel vládu podporiť v jej iniciatíve týkajúcej sa zníženia DPH môže potvrdiť aj svojím podpisom pod memorandom.

  Jednotliví členovia SAMO už predtým deklarovali, že rozumejú úmyslu a duchu Memoranda. Obavy však mali z konkrétnych formulácií uvedených v Memorande. Na znak dobrej vôle a na rozptýlenie podozrení z obštrukcií sa individuálne, autonómne a dobrovoľne už včera prihlásili členovia SAMO k nasledujúcim princípom:

  – Podporovať verejný záujem pri úprave DPH.

  – Zabezpečiť duálne zobrazovanie spotrebiteľských cien pri potravinách so zníženou sadzbou DPH.

  – Umožniť výkon monitoringu spotrebiteľských cien vo svojich predajniach.

  Vďaka ústretovosti štátnych orgánov sa podarilo nájsť vzájomný konsenzus a spomínané Memorandum môže byť dnes podpísané s tým, že nadobúda platnosť a účinnosť dňom doručenia oficiálneho stanoviska PMÚ SR, ktoré záväzne potvrdí svoje predbežné stanovisko o tom, že Memorandum nepredstavuje dohodu obmedzujúcu súťaž.