NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  Stanovisko SAMO k vyjadreniu SPPK k udeleniu tzv. miliónových pokút

  Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) dôrazne odmieta vyjadrenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), ktorá obhajuje opodstatnenosť takzvaných miliónových pokút pre obchodníkov a tvrdí, že „po ich zrušení nebudú existovať prísnejšie opatrenia, ktoré by eliminovali neférové konania voči zákazníkom alebo dodávateľom“.
  SAMO a jeho členovia sa dlhodobo snažia o korektné vzťahy s dodávateľmi, čoho prejavom je aj zavádzanie systému Supply Chain Initiative (iniciatívy pre férové vzťahy v dodávateľskom reťazci). Veríme, že raz sa podarí presvedčiť aj SPPK, aby sa k tejto iniciatíve pridala. Takzvané miliónové pokuty sa netýkajú vzťahov s dodávateľmi ale kvality a bezpečnosti, kde obchodníci veľmi často čelia pokutám aj za skryté chyby tovaru vyplývajúce z pochybení na strane dodávateľov.
  Členovia SAMO na individuálnych rokovaniach so zástupcami SPPK zdôraznili, že využijú svoje možnosti na riešenie aktuálnych problémov slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Túto vôľu prejavili aj pri rokovaní s prezidentom republiky Andrejom Kiskom, ktorý sám následne zdôraznil, že pri hľadaní riešení nemôžu byť obchodníci vnímaní ako nepriatelia. Vyjadrenia SPPK v tomto kontexte vníma SAMO ako veľmi nešťastné.