Farmári našli riešenie. Ich spájanie prináša ovocie

Zdroj: finweb.hnonline.sk, Autor: Rastislav Tinák

Dátum: 03. augusta 2021

Zdroj: Dreamstime

Zdroj: Dreamstime

Jedným z najväčších problémov pri sebestačnosti je nízka konkurencieschopnosť v súvislosti so zahraničím. Riešením môže byť zriaďovanie odbytových združení, ktoré nielen znižujú náklady, ale aj posilňujú postavenie na trhu.

Podobne ako Svätoplukove prúty sa na súčasnom trhu cítia poľnohospodári. Samostatne totiž veľa vody nenamútia. Riešením je preto spájať sa do organizácií výrobcov, vďaka čomu dokážu nielen vyjednávať s obchodníkmi, ale najmä zvyšovať úroveň pestovania. Táto metóda sa v posledných rokoch osvedčila najmä pri ovocí a zelenine, takto sa dnes predáva väčšina domácej produkcie. „Máme jednotné meno, vystupovanie, rokovanie. V zásade, dali sme dokopy toľko produktov, aby to už bolo pre obchodné reťazce atraktívne. Separátne by sme neboli schopní takto flexibilne reagovať na objednávky, hlavne pre nedostatok tovaru,“ hodnotí situáciu predseda predstavenstva združenia pestovateľov GreenCoop Zsolt Bindics.

Vyrovnaný obchod

Spolčením viacerých väčších či menších subjektov sa na trhu vytvára aj pomerne veľká sila v rámci jednej pestovateľskej komodity. „Keď stiahneme 10-tisíc ton rajčín z trhu a začneme ich predávať inde a exportovať, tak naše reťazce budú mať veľké výpadky domácej zeleniny,“ tvrdí Bindics. Podľa neho v súčasnosti funguje medzi reťazcami mierna súťaživosť. Ide o domácu produkciu, ktorú čoraz častejšie chcú na svojich pultoch obchodníci, ale hlavne zákazníci. Obchodníci si uvedomujú dôležitosť čerstvej domácej produkcie, preto sa za vyjednávacím stolom stretávajú dvaja rovnocenní hráči. Skúsenosti pestovateľov sú prevažne pozitívne, raz majú svoje požiadavky reťazce, inokedy zas pestovatelia. Obchod je vždy o kompromisoch.

Vysoký potenciál v takomto systéme vidí pre domácu produkciu aj Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu. V zahraničí ide totiž o osvedčený a obľúbený model. U nás je však takýchto združení málo, pričom jeden z problémov je podľa neho menšia ochota producentov spájať sa. „Na Slovensku je veľký problém pre rozdrobenosť produkcie splniť množstevné a cenové kritériá v porovnaní s produkciou zo zahraničia,“ konštatuje Krajčovič. Obchodníci podľa neho už dlhodobo vyzývajú producentov, aby sa spájali do organizácií, pretože ich záujem ponúkať viac lokálnych produktov stúpa. Zlúčenie do odbytového družstva pritom neprináša len vyšší potenciál predaja, ale je s ním spojených hneď niekoľko ďalších výhod.

Združenia treba podporovať

Mimo vyjednávacej pozície je ďalším plusom, napríklad pre združenie GreenCoop, zriadenie spoločného logistického centra, kde sa zelenina po dozretí zváža a balí. Tým sa výrazne znižujú aj náklady na rôzne materiály či dopravu, zostáva teda viac peňazí na technológie, vzniká rezerva pre náročné mesiace. Potom dokážu prečkať aj nižšie ceny na trhoch. „A okrem toho Európska únia dáva ešte podporu organizáciam výrobcov. Je to do hodnoty 4,6 percenta z tržieb,“ upozorňuje Bindics. Pri tržbe napríklad jeden milión eur tak spoločnosť dostane navyše až 46-tisíc eur. Vďaka tomu podľa predsedu môžu pravidelne rozširovať sklady či splácať úvery. Takáto podpora sa však netýka odbytových združení vo všetkých odvetviach.

Podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory je však zriaďovanie takýchto organizácií dôležité a priam potrebné. Dôkazom toho sú podporované sektory a v nich tento systém zatiaľ dobre funguje. „Určite by bolo žiaduce, aby vznikli ďalšie odbytové združenia práve v oblastiach špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby, na ktorých produkciu máme na Slovensku priaznivé podmienky,“ tvrdí Matej Korpáš z tlačového odboru komory. Práve vďaka tomu by sme dokázali zvýšiť našu potravinovú sebestačnosť. Je však nevyhnutná motivácia – vytváranie vhodných podmienok. Preto aj agropotravinári očakávajú, že sa v rámci nového programovacieho obdobia budú pri odbytových združeniach podporovať aj ďalšie komodity.