Obchodníci v SAMO dbajú na kvalitu a zrelosť ovocia a zeleniny

Dátum: 15. júna 2018

Z celej ponuky potravín, ktoré obchodníci na svojich pultoch ponúkajú, kladú najväčší dôraz na stálu kontrolu kvality tých čerstvých. Aj preto Slovenská aliancia moderného obchodu (ďalej SAMO) už pravidelne organizuje pre zamestnancov svojich členských reťazcov školenia, zamerané na posúdenie kvality potravín, ponúkaných v obchodoch. Na týchto špecializovaných školeniach môžu s odborníkmi prediskutovať požiadavky na potraviny, vyplývajúce zo  Zákona o potravinách, či komoditných obchodných noriem. Ide o odborný dialóg autorít štátu a zároveň zodpovedných autorít z obchodnej praxe, kde je priestor nájsť odpovede na otázky z praxe.

Vďaka súčinnosti a ústretovosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci vzdelávania obchodníkov združených v SAMO, absolvovali jej členovia školenie zamerané na kvalitu a zrelosť ovocia a zeleniny predávanej v jarnom a letnom období, pod vedením Ing. Viery Baričičovej PhD. zo sekcie poľnohospodárstva, odbor rastlinnej výroby Ministerstva. „Obchodné reťazce združené v SAMO chcú ponúknuť zákazníkom ten najlepší výber ovocia a zeleniny nielen z nášho regiónu, ale aj exotiky. Preto sa ich zamestnanci zodpovední za kvalitu a bezpečnosť tovaru neustále vzdelávajú, pri čom im SAMO priebežne vytvára podmienky pre vzdelávanie.  Školenie o kvalite a zrelosti ovocia a zeleniny v tomto ročnom období je len jedným z príkladov, ako pomáhame budovať moderný obchod so vzdelanými a kompetentnými zamestnancami u našich členov v rôznych oblastiach obchodu,“ približuje aktivity pre členov predsedníčka Slovenskej aliancie moderného obchodu, Katarína Fašiangová.

 Členovia SAMO sa zaujímali najmä o požiadavky na kvalitu predávaného ovocia a zeleniny v zmysle obchodných noriem EÚ, o správne označovanie ovocia a zeleniny podľa tried, pravidlá správnej manipulácie, či podmienky skladovania  a pod.

 „Obchodná prax prináša rôzne špecifické otázky a preto ma teší, že si naši obchodníci mohli s odborníčkou na túto oblasť pohovoriť aj o dátumoch balenia, spotreby a spôsobe skladovania deleného a porciovaného ovocia a zeleniny, ktoré pri nákupe často preferujú najmä malé rodiny, či starší ľudia. Zaujímavé bolo hovoriť o tom, či a za akých podmienok je možné predávať tzv. krivé – nesúmerné či nekalibrované ovocie a zeleninu, ktoré je často predmetom zbytočnej likvidácie a vyhadzovania. Zástupcovia obchodníkov sa zaujímali aj o trendové rosenie či zvlhčovanie zeleniny a ovocia v tržnej sieti,“ dodala Katarína Fašiangová.

„V období, kedy sporadicky rezonujú podozrenia na prebaľovanie potravín, naposledy  ovocia a zeleniny, je mimoriadne dôležité, aby mali zamestnanci moderného obchodu, ktorí s týmto tovarom na svojich obchodných prevádzkach denne manipulujú, nielen praktické, ale aj vysoko odborné znalosti o týchto produktoch,“ vysvetľuje K. Fašiangová.

 Oceňujem záujem obchodníkov o problematiku kvality predávaného čerstvého ovocia a zeleniny a verím, že informácie z tohto spoločného podujatia sa premietnu aj do praxe. Takýto odborný dialóg nielenže prispieva k vzdelávaniu pracovníkov obchodu, ale pomáha aj eliminovať chyby v praxi, z čoho má prospech predovšetkým spotrebiteľ,hodnotí školenie Ing. Viera Baričičová, PhD., zo sekcie poľnohospodárstva, odbor rastlinnej výroby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.