NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  Podnikatelia: Zálohovanie PET fliaš zlikviduje takmer všetky triediace linky

  Zdroj: www.odpady-portal.sk  Dátum: 06.12.2018 Autor: Radovan Potočár
  https://www.odpady-portal.sk/Dokument/104453/podnikatelia-zalohovanie-pet-flias-zlikviduje-takmer-vsetky-triediace-linky.aspx

  Zálohovanie PET fliaš a plechoviek vyrieši len veľmi malú časť odpadov a bude omnoho drahšie, než odhadujú ministerskí analytici. Podnikatelia sa na ministra Sólymosa kvôli zálohovaniu obracajú otvoreným listom.

  Problémom v nakladaní s odpadom na Slovensku nie sú len PET fľaše a plechovky, ale recyklácia všetkých materiálov a predovšetkým vysoká miera skládkovania. Tvrdia to podnikatelia, ktorí sa podpísali pod otvorený list ministrovi životného prostredia L. Sólymosa. Vyzvali ho, aby s nimi zálohovanie plastových fliaš a plechoviek prediskutoval.
  Signatármi tohto listu sú Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie, Potravinárska komora Slovenska, Slovenské združenie pre značkové výrobky, Zväz obchodu Slovenskej republiky, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Združenie organizácií verejných prác, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Sekcia odpadového hospodárstva a Slovenská aliancia moderného obchodu.
  Podnikatelia v liste pripomínajú, že ako krajina musíme splniť recyklačné ciele stanovené v smernici o odpadoch – recyklovať 65 % z komunálneho odpadu a taktiež cieľ recyklovať 70 % zo všetkých obalov uvedených na trh. Ministerstvo by podľa nich malo hľadať spôsoby, ako splniť všetky ciele udržateľným spôsobom.
  Celý dokument si môžete stiahnuť cez odkaz v závere článku.

  Zálohovanie môže recykláciu aj znížiť
  Signatári listu navrhujú vypracovanie analýzy, ktorá by posúdila dopad zavedenia záloh na PET fľaše a plechovky na celé odpadové hospodárstvo.