Prečo sa stať členom SAMO?

SAMO, ktorého členovia majú spolu približne 800 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok na Slovensku, je najreprezentatívnejšie záujmové združenie sektora obchodu na Slovensku. Investície súčasných členov od začiatku ich pôsobenia na slovenskom trhu až doteraz už spolu prevýšili sumu 4 miliardy eur. To prináša neustále nové inovácie, lepšie služby a novú ponuku v prospech zákazníkov na Slovensku a rovnako tiež, aby dokázali naplniť svoje potreby.

Ponúkame odbornosť a akcieschopnosť pri zastupovaní a obhajobe práv moderného obchodu. Pracujeme s internými i externými analýzami. Sme členmi Republikovej únie zamestnávateľov a spolu s Potravinovou komorou Slovenska sme založili aj Iniciatívu pre férový obchod, kde rozvíjame možnosti samoregulácie v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov, aby sme tak spoločne prispeli k transparentnosti a vzájomnej férovosti.

Uvedomujeme si, že kvalita obchodu je priamo úmerná kvalite a spokojnosti našich zamestnancov, preto v rámci SAMO rozvíjame duálne vzdelávanie. Spolu sme otvorili triedy na viacerých stredných školách v rámci Slovenska a aktívne participujeme aj na rôznych projektoch či diskusiách o zlepšení podmienok duálneho vzdelávanie na Slovensku.

Okrem domácich aktivít sa SAMO angažuje aj na európskej úrovni. Sme členmi najväčšieho zoskupenia obchodníkov v rámci Európskej únie, EuroCommerce, ktoré zastupuje obchodníkov z celej Európy v Bruseli. To nám umožňuje zdieľať know–how a best practicies v rámci krajín Európy a efektívne obhajovať záujmy obchodu.

  

Prihláste sa k nám


Ak zdieľate naše hodnoty a chcete sa spolu s ostatnými členmi spolupodieľať na dosahovaní našich cieľov, pridajte sa k nám. Posilníte prestíž svojej značky a hlas moderného obchodu v spoločnosti.

  

Kontaktuje nás:

Sekretariát SAMO

tel: 0918 474 330
e-mail: samo@modernyobchod.sk