Čísla a fakty

Dátum: 26. augusta 2020

Počet obchodných prevádzok

Na Slovensku máme 800 maloobchodných a 6 veľkoobchodných prevádzok

Vysoký počet našich obchodných prevádzok je dôkazom, že sa snažíme priblížiť naše služby čo najbližšie k našim zákazníkom bez ohľadu na to, v ktorom regióne Slovenska žijú. Nejde nám však iba o kvantitu, naším cieľom je zabezpečovať pre zákazníkov aj vysoký komfort pri nákupoch, a to poskytovaním širokej škály sprievodných služieb, vrátane bezproblémového parkovania.

Počet zamestnancov

Zamestnávame takmer 30 000 ľudí

Dávame prácu ľudom po celom Slovensku, vo všetkých regiónoch. V našich obchodných prevádzkach, distribučných centrách a ďalších obslužných prevádzkach v súčasnosti spolu zamestnávame takmer 30 000 ľudí, z toho väčšinu žien. Nepriamo dávame prácu ďalším státisícom ľudí z našich dodávateľských sektorov, či už farmárom, výrobcom potravín, dodávateľom technológií, dopravcom, logistickým a bezpečnostným službám a ďalším.

Investície

Investovali sme na Slovensku už vyše 4 miliardy eur

Radíme sa aj medzi významných investorov do našej ekonomiky. Pre ilustráciu, investície našich súčasných členov od začiatku ich pôsobenia na slovenskom trhu až po súčasnosť už spolu prevýšili sumu 3,3 miliardy eur. V žiadnom prípade nejde o konečnú sumu, keďže v rámci ďalšej modernizácie a zvýšenia kvality našich služieb pokračujeme v investovaní do ďalšieho rozvoja obchodu na Slovensku.

Platby do štátneho rozpočtu

Na priamych a nepriamych daniach a ďalších platbách ročne odvedieme stovky miliónov eur

Sme zároveň aj zodpovední podnikatelia, ktorí si v plnej miere plnia svoje záväzky a z tohto pohľadu patríme medzi najvýznamnejších prispievateľov do štátneho rozpočtu. Len za uplynulý finančný rok odviedli naši členovia do štátneho rozpočtu desiatky miliónov eur na dani z príjmu a dani z majetku a ďalšie stovky miliónov eur na dani z pridanej hodnoty. Okrem toho sme významnou mierou zároveň prispievali do verejných rozpočtov ďalším zákonnými platbami, ako napr. formou odvodov do sociálneho a zdravotného poistenia, čím významnou mierou prispievame k udržateľnosti verejných financií.