O nás

Dátum: 25. augusta 2020

Kto sme

SAMO v súčasnosti zastrešuje najvýznamnejšie subjekty obchodu na Slovensku, ktorých prevádzky sa medzi zákazníkmi tešia veľkej obľube, a ktoré patria medzi najnavštevovanejšie. Medzi zakladajúce spoločnosti aliancie patria BILLA, KAUFLAND, LIDL, TESCO a veľkoobchod METRO, ktoré sa zároveň radia medzi najväčších zamestnávateľov, ale aj investorov na Slovensku a sú tiež významnými prispievateľmi do štátneho rozpočtu. V júni 2016 sa združenie stalo riadnym členom európskeho profesijného združenia obchodníkov EuroCommerce. Členskú základňu SAMO od septembra 2016 rozšírila spoločnosť dm drogerie markt a v apríli 2018 sa združenie rozrástlo o ďalšieho člena – spoločnosť TERNO real estate.

Vo februári 2017 sa aliancia zaradila medzi členov Republikovej únie zamestnávateľov, najvýznamnejšej a najreprezentatívnejšej organizácie zastupujúcej záujmy zamestnávateľov na Slovensku na úrovni vlády. V rámci jej štruktúry má SAMO snahu zúčastňovať sa na tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu či príprave a tvorbe právnych predpisov v pracovnoprávnej, sociálnej, daňovej a mzdovej oblasti.

Členstvo v SAMO je otvorené pre každého záujemcu z radov obchodníkov na Slovensku, ktorý sa stotožní s jeho poslaním a cieľmi.

V rámci svojich prevádzok sa všetci členovia SAMO snažia neustále skvalitňovať svoje služby pre klientov a prinášať rôznorodý tovar, z ktorého si každý môže vybrať taký, ktorý mu najviac vyhovuje po stránke kvalitatívnej a cenovej. Snažíme sa priblížiť našim zákazníkom nielen kvalitou služieb a rôznorodosťou ponúkaných produktov, ale aj otváraním nových pobočiek vo všetkých regiónoch Slovenska. Naše medzinárodné zázemie nám umožňuje prinášať na Slovensko pozitívne skúsenosti, ktoré sme získali pôsobením v iných krajinách, ale aj overené produkty a služby, ktoré naši zákazníci oceňujú.

Poslanie a ciele

Základným poslaním moderného obchodu je uľahčiť každodenný život svojim zákazníkom vďaka širokej škále produktov, vysokej kvalite služieb a komfortu, ktorý sa snažíme v našich prevádzkach zabezpečiť od prvej chvíle, keď zákazník zaparkuje pred niektorou z našich prevádzok, až po jeho odchod.

Našou povinnosťou a spoločenským záväzkom pritom je dodržiavanie zákonov SR a spoločenská angažovanosť v krajine a komunite, v ktorej pôsobíme.

Medzi základné ciele a poslanie SAMO patrí:

  • zasadzovať sa, obhajovať a chrániť záujmy moderného obchodu, ktoré sú na prospech celého sektora, teda najmä v súlade s potrebami našich zákazníkov. Tí nám vyjadrujú dôveru nákupom tovarov v našich prevádzkach a právom od nás očakávajú, že ich záujmy budeme zohľadňovať nielen interne, ale aj v komunikácii s externým prostredím, teda dodávateľmi, orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy, odborovými a ďalšími verejnými a spoločenskými inštitúciami
  • dbať na dodržiavanie formálnych aj neformálnych (etických) pravidiel v prostredí obchodu, aby sme tak aktívne prispievali k jeho ďalšiemu rozvoju, skvalitňovaniu produktov a služieb, napĺňali tým náš hlavný a cieľ, ktorým je spokojnosť zákazníkov
  • samostatne, ale aj v spolupráci s inými podnikateľskými združeniami zaujímať stanoviská k relevantným politickým, ekonomickým, sociálnym a ekologickým otázkam, s dôrazom na tie, ktoré ovplyvňujú prostredie moderného obchodu na Slovensku
  • zasadzovať sa za zvýšenie autority a prestíže obchodu v našej spoločnosti, viesť vecný a otvorený dialóg s odbornou, ako aj laickou verejnosťou a v tomto dialógu hľadať a nachádzať spoločne cestu ďalšieho rozvoja moderného obchodu na Slovensku.