Kontakt

Slovenská aliancia moderného obchodu

Sídlo:
Bojnická 3
831 04 Bratislava

IČO: 42448638
DIČ: 2120108408

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
č.ú.: 5075728330/0900
IBAN: SK8009000000005075728330

Evidovaný v registri občianskych združení zabezpečenom Ministerstvom vnútra SR


Martin Krajčovič
Predseda SAMO

e-mail: samo@modernyobchod.sk

Kontakt na sekretariát:

Silvia Kubalová

tel.: 0918 474 330
e-mail: samo@modernyobchod.sk

Zobraziť na mape