Výzva Slovenskej aliancie moderného obchou

Dátum: 16. marca 2020

BRATISLAVA, 16. marca 2020 – My, členovia SAMO (Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro, Terno a TESCO), v spolupráci so svojimi dodávateľmi, robíme všetko pre to, aby sme zvládli zvýšený dopyt spotrebiteľov po potravinách a drogériovom tovare.

Neustále monitorujeme situáciu a spolupracujeme s kompetentnými štátnymi orgánmi a úradmi verejného zdravotníctva, aby sme zabezpečili dodržiavanie ich odporúčaní.

Napriek každodennému úsiliu viac ako 30-tisíc zamestnancov našich sietí, za čo im patrí obrovské uznanie a vďačnosť, je prirodzené, že pri nárazovom dopyte sa môže stať, že dočasne je niektorý tovar či produkt nedostupný. Chceme však ubezpečiť zákazníkov, že, v takýchto prípadoch, ide len o krátkodobý výpadok produktov súvisiaci s časom potrebným na doplnenie tovaru (priebežná objednávka od výrobcu, hľadanie alternatívnych dodávateľov, dodanie, doloženie tovaru na pult). Spolu s výrobcami a dodávateľmi potravín a drogériového tovaru vyvíjame maximálne úsilie, vďaka čomu sa nám darí dostatočne zásobovať predajne a obchody, za čo chceme poďakovať aj všetkým ľuďom pracujúcich pre našich dodávateľov.

SAMO však chce, v mene svojich členov, vyzvať zákazníkov, aby pri nákupoch zohľadňovali svoje reálne potreby a nakupovali s mierou. Aktuálne je dôležité, najmä ohľaduplné správanie sa k sebe navzájom, čo pomáha aj obchodníkom, v efektívnejšom zásobovaní obchodov tovarom a následne aj jeho dokladaní do regálov. Potravín a drogériového tovaru v obchodoch a na skladoch je dostatok, vyzývame preto všetkých na pokoj a rozvahu aj pri ich nákupe. 

Členovia SAMO, okrem každodenného zabezpečovania dostatočného množstva potravín a drogériového tovaru, venujú osobitnú pozornosť bezpečnosti svojich zamestnancov, a tiež zákazníkov.

Prijímame všetky potrebné opatrenia, aby sme eliminovali možné riziko prenosu koronavírusu na minimum. A chceme všetkých ubezpečiť, že členovia SAMO dodržiavajú prísne hygienické štandardy, ktoré sme v tejto mimoriadnej situácii ešte zintenzívnili. Všetci naši kolegovia sú zaškolení a vedia aké pravidlá na ochranu pred rizikom nákazy majú dodržiavať.

Bezpečnosť našich zákazníkov a kolegov je pre nás prvoradá.

V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia chceme požiadať o spoluprácu aj všetkých našich zákazníkov. Potrebujeme pomoc každého nakupujúceho, preto by sme ich radi požiadali o dodržanie nasledujúcich odporúčaní:

  • Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Prosíme, nechajte deti doma a nákup urobte sami;
  • Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa nezmyselne zásobíte prehnaným množstvom produktov, ohrozíte jeho dennú dostupnosť pre iných;
  • Počas nákupu, prosím, dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch, či platení;
  • Odporúčame platby bezhotovostným stykom, je to rýchlejšie a pohodlnejšie;
  • Ak je možné, použite samoobslužné pokladne;
  • Ak máte rúško, prosím nasaďte si ho a noste ho počas celej doby pobytu v obchode tak, aby zakrývalo ústa aj nos;
  • Ak rúško nemáte, použite, prosím, vreckovku, šál alebo akýkoľvek materiál na ochranu nielen seba, ale aj ostatných;
  • Pri nakupovaní dbajte na odporúčania zdravotníkov. Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí;
  • Ak máte kašeľ alebo nádchu, zakryte si, prosím, ústa a nos lakťom alebo vreckovkou a vreckovku vyhoďte do koša. Na ľudí v obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky, prosíme nekašlite a nekýchajte;
  • Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, ale prosím používajte jednorazové rukavice, vrecká alebo kliešte.

Na záver chceme vyzvať aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, aby bezodkladne zriadilo krízový štáb, aby sme dokázali spolu s výrobcami potravín efektívne koordinovať potreby nevyhnutné na dlhodobé zabezpečenie dostupnosti potravín pre ľudí na Slovensku.