NEWSLETTER

  http://www.podstudovatobchod.sk/

  SAMO je členom

  EuroCommerce logo RUZ logo
  Tlačové správy

  Vyhlásenie Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) k podielu slovenských výrobkov v obchodoch

  Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) reagovala dňa 3. mája 2016 na zverejnený prieskum agentúry GfK Slovakia, ktorý vypracovala pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS) nasledovným vyhlásením.

  Nie je najmenší dôvod, aby obchodníci diskriminovali domácich dodávateľov. Cieľom obchodníka je zabezpečiť a ponúknuť spotrebiteľovi čo možno najširšiu ponuku kvalitných produktov za konkurencie schopné ceny.
  Členovia SAMO dlhodobo upozorňujú na rozdielne metodiky prieskumov zverejňovaných jednotlivými strešnými organizáciami potravinárskych či poľnohospodárskych producentov. Na Slovensku je v zmysle zákona platná iba jediná metodika merania podielov potravín, a to podľa Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách, ktorý hovorí o percentuálnom podiele obratu z predaja potravín pôvodom zo Slovenskej republiky.

  Každý z dodávateľov moderného obchodu, bez ohľadu na to, či ide o domáceho alebo zahraničného výrobcu, musí byť schopný splniť tri hlavné požiadavky: schopnosť zabezpečiť požadovanú kvalitu tovaru, v požadovanom množstve a  v požadovaných časových intervaloch.

  Predaj potravín, nielen slovenských ale všeobecne, je podmienený vždy záujmom zo strany zákazníkov. Zákaznícky záujem o slovenské výrobky síce ľudia deklarujú, ale podľa výsledkov prieskumov sa v skutočnosti rozhodujú na základe iných kritérií.

  Príklad:
  Naposledy, v prieskume TNS z augusta 2015 vyšlo, že ľudia najviac nakupujú na základe:
  68% – blízkosti predajne k bydlisku
  34% – kvality ponúkaných výrobkov
  34% – prijateľnosti cien výrobkov
  32% – jednoduchej orientácii v predajni
  26% – šírky predávaného sortimentu
  24% – čerstvosti výrobkov
  13% – nečaká pri pokladni. Kritérium pôvodu výrobkov nie je teda ani medzi prvými 7 kritériami.