Ceny potravín boli vlani oveľa nižšie: Aha na ten rozdiel! Kedy sa dočkáme zlacňovania?

Zdroj: cas.sk

Dátum: 13. júna 2023

Foto: TASR

Foto: TASR

Ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Jozefa Bíreša Zdroj: tasr

Dostávame sa z najhoršieho? Experti upozorňujú, že vrchol zdražovania už má Slovensko aj Európa za sebou. Napriek tomu je inflácia aj v máji stále veľmi vysoká a veľký podiel na tom majú potraviny, ktorých ceny medziročne stúpajú o 26 %.

Paradoxom je, že na trhoch sa elektrina aj plyn pohybujú na minimách, ktoré sa už dostali pod úroveň spred ruského vpádu na Ukrajinu. Nový Čas u kompetentných zisťoval, prečo sa to neodráža aj na cenovkách v obchodných reťazcoch. Potravinári vysvetľujú, že cenu neurčujú len energie a ich pokles ešte neznamená, že si zaplatíme menej.

„Ceny potravín sa skladajú z mnohých položiek. Je to predovšetkým cena ľudskej práce, teda mzdy a odvody za zamestnancov v podnikoch,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej potravinárskej a poľnohospodárskej komory Jana Holéciová.

„Napríklad za posledné 2 roky sme zaznamenali nárast cien kŕmnych zmesí pre hydinu o 70 %. To sa negatívne prejavilo na ekonomike chovu hydiny, pretože každé zvýšenie cien kŕmnych zmesí má zásadný vplyv na rast výrobných nákladov v chove hydiny,“ vysvetlila ďalší problém. Dôvodom je skutočnosť, že náklady na krmivá predstavujú 60 % všetkých nákladov spojených s výkrmom hydiny a viac ako 50 % nákladov pri produkcii vajec.

Ministerstvo reaguje

Podľa Holéciovej potraviny predražuje aj cena ľudskej práce. Aktuálne je v parlamente v druhom čítaní novela zákona o sociálnom poistení a s ňou spojené odpustenie odvodov zo sociálneho poistenia zamestnanca pre potravinárov. Práve v novele vidia riešenie na stabilizáciu cien.

Ministerstvo sa plánuje vysokým cenám potravín venovať, naposledy bola na stole téma potravinových šekov pre chudobnejšie rodiny. „Je to v prípravnej fáze,“ reagoval rezort.

Čo tvorí ceny

Na výslednú cenu potravín v obchodoch nemajú podľa Únie potravinárov ich výrobcovia dosah, spotrebiteľské ceny totiž tvoria obchodníci, nie poľnohospodári. Tí vedia ovplyvniť len odbytové ceny potravín, za ktoré predávajú potraviny odberateľom – obchodníkom.

„Navyše zníženie cien na európskych trhoch sa okamžite nevie prejaviť v poklese cien u nás. Kopírovanie týchto cenových trendov sa deje s určitým časovým oneskorením,“ uviedli pre Nový Čas. Aktuálne sa teda skôr sústredia na stabilizáciu cien, ku ktorej by mohla prispieť aj novela spomínaného zákona.

Potrebujeme počkať

Martin Šuster, ekonóm, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

Na Slovensku výrazne stúpli aj všetky ostatné náklady, nie len energie, ale napríklad aj mzdy vzrástli o 10 % a ceny potravín to v sebe musia mať zakomponované. Tiež musíme brať do úvahy, že sa zvyšovali príplatky za prácu cez víkend alebo v noci. Dojí sa aj cez víkend alebo pekár v noci pracuje, aby boli ráno čerstvé rožky, čo spôsobuje, že sa príplatky za prácu prejavia na cene viac, ako v iných oblastiach. Hlavný argument je ale, že veľká časť tých potravín, ktoré dnes vidíme v obchode, boli vyprodukované možno ešte minulú sezónu, takže pokles cien energií sa neprejaví hneď a potrebujeme počkať, kým bude ďalšia úroda. Tá už v sebe môže obsiahnuť nižšie náklady a nižšie ceny možno pocítime už na jeseň.

Celoplošná regulácia by priniesla len ďalšie zdražovanie

Ministerstvo pôdohospodárstva

„S cieľom navrhnúť efektívne riešenia pomoci obyvateľom usporiadal minister Jozef Bíreš tri stretnutia s farmármi, potravinármi, prvospracovateľmi, obchodníkmi, štátnou správou, NBS a PMÚ. Výsledkom stretnutí je zhoda, že je potrebné pomôcť najzraniteľnejším, ale celoplošná regulácia cien či ich stropovanie by priniesli iba ďalšie zdražovanie,“ uviedlo ministerstvo pre Nový Čas. Problematika si podľa nich vyžaduje nadrezortný prístup a intenzívnu spoluprácu viacerých ministerstiev, pretože samotný agrorezort nemá kompetencie na podporu občanov. Ministerstvo posledné dva roky pracovalo na znižovaní miliardového investičného dlhu v našom potravinárstve. „Práve tento dlh spôsobuje, že sú naše potravinárske podniky technologicky zastarané, a teda náročné na energiu a ľudskú prácu,“ dopĺňa rezort. Preto je aj samotná výroba potravín drahá a nekonkurencieschopná v porovnaní so zahraničím, kde eurofondy investovali do modernizácie.

Ceny ovplyvňujú viaceré faktory

Martin KrajčovičSlovenská aliancia moderného obchodu (združuje aj Billu, Kaufland, Lidl či Tesco)

Potravinári sa pri zvyšovaní cien za potraviny odvolávali na vysoké ceny energií. Tie však klesli a spotrebitelia stále nepociťujú pokles cien. Prečo ceny stále neklesajú?

Množstvo firiem zafixovalo koncom minulého roka energie na vyššej úrovni, ako je dnešný spot, čiže nedá sa povedať, že by nízke spotové ceny znižovali náklady všetkým. Avšak prišlo k upokojeniu na trhu a ceny viacerých komodít klesli na európskych burzách, čo najmä zahraniční dodávatelia vedia premietať aj do nižších cien. Slovenskí dodávatelia často nevedia držať krok v zlacňovaní so zahraničnými firmami kvôli slabšej konkurencieschopnosti. Je dôležité, aby štát znižoval efektívnymi opatreniami náklady našich poľnohospodárov a potravinárov, to nepriamo môže znížiť na jednej strane infláciu, na druhej strane pomôže slovenskej produkcii byť konkurencieschopnou na spoločnom európskom trhu.

Čo ovplyvňuje vysoké ceny potravín?

Ceny potravín ovplyvňuje množstvo faktorov, napríklad mzdy, pohonné hmoty, energie, hnojivá, kŕmne zmesi, obaly a podobne, ktoré ovplyvňujú nielen predaj, ale najmä výrobu potravín, ktorá je drahšia ako v minulosti. V globále ceny rastlinnej aj živočíšnej výroby ovplyvňuje aj cena obilia. Množstvo týchto nákladov nekleslo, niektoré dokonca stúpli, ako napríklad hnojivá, kŕmne zmesi či obaly.

Kedy môžeme očakávať pokles cien?

Už dnes môžeme sledovať, že trh s potravinami sa upokojil a nie je tak turbulentný ako pár mesiacov dozadu. To jasne dokazuje, že trh s potravinami nezlyhal, pretože akonáhle sa upokojil trh s energiami a pohonnými hmotami, tak sa upokojil aj trh s potravinami. Už dnes je medzimesačná inflácia na úrovni štatistickej chyby. Aj podľa dát Štatistického úradu medziročná inflácia na potraviny klesla. Naše interné dáta v rámci členov SAMO ukazujú, že priemerná medziročná inflácia potravín v obchodných reťazcoch združených v SAMO je zhruba na úrovni priemeru EÚ, čo je výrazne nižšie, ako uvádza Štatistický úrad SR. Ak vychádzame z prognóz NBS a ďalších analytikov, tak v druhej polovici roka by sa mohla miera medziročnej inflácie naďalej znižovať.

Komunikujete o cenách aj s ministerstvami?

Komunikujeme samozrejme o príčinách, aby štát mohol efektívne reagovať. Rovnako štátu poskytujeme v prípade potreby agregované dáta, aby sa aj rozhodnutia nerobili iba na základe nepresných štatistík, ale presnejších reálnych dát. Veľmi nápomocné sú aj analýzy z Francúzska, Litvy alebo z minulého týždňa z Českej republiky, ktoré jasne preukazujú, že nikto na trhu nezneužíva svoje postavenie na trhu a rovnako nezneužíva infláciu na umelé zvyšovanie cien. Najväčší podiel na cenách má najmä prvovýroba, ktorá má aj objektívne najväčšie náklady. Preto jediné poctivé riešenie je podporiť domácu produkciu, tým na jednej strane zvýšime konkurencieschopnosť domácej produkcie a na druhej strane aj nepriamo znížime infláciu.

Trúfnete si predpokladať, ako sa budú vyvíjať ceny potravín v roku 2024?

Vzhľadom na to, že ruská agresia na Ukrajine trvá, tak sa nedá predpovedať vývoj. Rovnako napríklad cenu bravčového alebo hydiny a vajec výrazne ovplyvňuje výskyt chorôb ako africký mor ošípaných alebo vtáčia chrípka, čo sa tiež nedá predvídať. Tiež nevieme, ako sa bude správať trh s energiami, ktorý je kľúčový v tomto momente aj pre ostatné segmenty hospodárstva vrátane potravinárstva.

Aké sú čísla

* Priemerná inflácia v SR: 6,1 %

* Priemerná inflácia v eurozóne: 26,1 %

* Medziročné zdraženie potravín v SR: (v apríli) 32 €

* Plyn (MWh) v júni 2023: 32€ – (2022: – 130 €)

* Elektrina (MWh) v júni 2023: 88 € – (2022: – 330 €)