Do výberového konania na správcu zálohovania sa prihlásil jeden uchádzač

Zdroj: TASR; domáci servis , Autor: TASR

Dátum: 31. decembra 2020

Do výberového konania na správcu zálohového systému sa prihlásil len jeden záujemca. Bolo to konzorcium štyroch spoločností – Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, Slovenského zväzu výrobcov piva a sladu, Slovenskej aliancie moderného obchodu a Zväzu obchodu SR. TASR o tom informoval odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.

Výpočty konzorcia ukazujú, že úvodné investície do systému budú predstavovať približne päť miliónov eur na strane správcu. Ďalších asi 30 miliónov eur na strane obchodníkov správca vyplatí jednotlivým obchodníkom a distribútorom prostredníctvom manipulačného poplatku.

Envirorezort mal v rámci výberového konania niekoľko priorít pri nastavení systému. Od správcu očakáva čo najkomfortnejší systém pre zákazníka. Na vracanie obalov do odberných miest by mal byť motivovaný a malo by to byť pre neho pohodlné a prijateľné. „Z prezentácie konzorcia vyplynulo, že do siete odberných miest bude zapojených čo najviac prevádzok, podľa plánov ich mohlo byť až 6500,“ približuje odbor komunikácie.

Konzorcium vo svojej prezentácii uviedlo, že do zálohovania budú zaradené jednorazové obaly na nápoje – PET fľaše a plechovky s objemom od 0,1 litra do troch litrov. Výška zálohy by mala byť 0,15 eura, uvedená oddelene od predajnej ceny a následne pripočítaná k cene nápoja, vysvetľuje odbor komunikácie. Doplnil, že zálohované obaly by mali byť označené špeciálnym logom systému. Vrátiť sa by mali aj obaly neoznačené týmto logom, za tieto by však spotrebiteľom nemala byť vyplatená záloha.

Pre MŽP je dôležitou podmienkou pri technickom a logistickom nastavení systému férový, nediskriminačný prístup k malým prevádzkam a tiež transparentnosť.

Ambíciou envirorezortu je, aby sa 90-percentné zálohovanie PET fliaš a plechoviek dosiahlo v roku 2025. Pôvodne sa predpokladalo, že do roku 2025 by sa mala dosiahnuť 75-percentná návratnosť obalov, do roku 2027 až 90-percentná. „Je dobrou správou, že konzorcium počas rokovaní pristúpilo na tento ambiciózny cieľ, ktorý ide nad rámec zákona,“ uviedlo MŽP.

„Verím, že sme na začiatku úspešného procesu, ktorý zaradí Slovensko medzi lídrov v rámci V4 v oblasti zálohovania,“ podotkol štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča. Výberová komisia zverejní svoje rozhodnutie v najbližších dňoch.

Zálohovanie by sa malo spustiť v roku 2022. So zavádzaním zálohového systému začal ešte exminister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) minulý rok.