Duálne vzdelávanie a príbeh Rudka

Zdroj: SAMO, Autor: SAMO

Dátum: 28. októbra 2021

Zdroj:SAMO

Zdroj:SAMO

Duálne  vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa. Tento rok sme opäť na našich prevádzkach privítali našich duálnych žiakov.  Jedným z dualistov je aj Rudko z Petrovian. Rudko je chlapec z marginalizovaného prostredia, ktorý sa aj napriek zložitej životnej situácii snaží svojimi študijnými výsledkami zabojovať o lepšiu budúcnosť.  Spolu s neziskovou  organizáciou Človek v ohrození, mu Tesco pomáha zvládať školu a zapadnúť do tímu. Rudko dosahoval dobré výsledky na základnej škole a preto sa mu podarilo zvládnúť príjímacie pohovory na Strednú odbornú školu gastronómie a služieb v Prešove, kde bol prijatý do maturitného odboru Obchodný pracovník.

Pre deti žijúce v rodinách s nízkym príjmom, sú často financie dôvodom pre predčasné ukončenie vzdelávania. Preto sa Rudyho rodičia potešili keď získali viac informácie o Duálnom vzdelávaní. Pred prijatím na školu samozrejme Rudy absolvoval pohovor s manažérkou obchodu, aby si preverila jeho motiváciu a odhodlanie.

Situácia mnohých detí nie je jednoduchá a preto nám veľmi záleží na tom, aby sme im pomohli zabezpečiť  lepší život a vzdelanie. V náročnej situácii im pomáha aj nezisková organizácia  Človek v ohrození,  ktorá sa zaoberá  problematikou socialnej integrácie. Pojem sociálnej integrácie sa môže zdať zložitý, no v podstate ide o hľadanie riešenia problémov ako sú chudoba, nezamestnanosť, nízka uroveň vzdelania a podobne. Komunitné centrum sa nachádza aj v Petrovanoch, ktorého aktívnymi členmi je aj Rudkova rodina. Počas štúdia dostáva duálny žiak štipendium a tým môže pomôcť aj rodinnému rozpočtu. Našou snahou je aby ľudia vnímali Tesco ako miesto kde sú všetci vítaní.

Rudko je naozaj šikovný, mladý chalan. Práca v obchode ho baví, aj keď je ešte len na začiatku svojej dlhej a náročnej cesty. Pevne veríme, že svojou vytrvalosťou dosiahne svoj cieľ. Sme veľmi radi, že aj duálne vzdelávania môže byť cestou kde nájde mladý človek svoje nasmerovanie na svoje budúce povolanie.