Keď to dokážu reťazce v Rakúsku či Nemecku, prečo nie u nás? Povinná slovenská vlajka na potravinách je proti pravidlám

Zdroj: pravda.sk, Autor: Jozef Sedlák

Dátum: 04. októbra 2021

Zdroj: Pravda/SHUTTERSTOCK

Zdroj: Pravda/SHUTTERSTOCK

Keď to dokážu reťazce v Rakúsku či Nemecku, prečo nie u nás? Povinná slovenská vlajka na potravinách je proti pravidlám

0 Poľnohospodári a potravinári žiadajú od obchodu viac ústretovosti voči domácej produkcii. Keď to dokážu robiť reťazce v Rakúsku či Nemecku, prečo nie aj na Slovensku?

Žiadajú jednoznačnejšie označovanie pôvodu potravín, lepšiu navigáciu k pultom a množstvo iných „samozrejmostí“. Optiku Slovenskej aliancie moderného obchodu predstavuje jej predseda Martin Krajčovič.

Na margo budúcich cien šéf SAMO konštatoval, že rokovania sú individuálne medzi každým dodávateľom a odberateľom a tretia strana do nich nemôže zo zákona vstúpiť.

Pripomenul, že do ceny slovenských potravín sa premieta najmä vysoká cena práce spôsobená vysokým odvodovým zaťažením pracovníkov v agropotravinárstve, nefunkčný systém sezónneho zamestnávania vrátane sezónneho zamestnávania cudzincov a dlhodobé podfinancovanie sektoru agropotravinárstva.

Obchodníci pri rokovaniach nezastupujú podľa Krajčoviča len seba, ale aj slovenských spotrebiteľov, svojich zákazníkov, preto robia všetko preto, aby zabezpečili čo najkvalitnejšie produkty za čo najlepšie ceny, najmä dnes, keď prichádza inflácia prierezovo takmer vo všetkých sektoroch.

Pripomenul, že hydinové mäso je jedno z posledných mias, kde dokážu obchodníci zabezpečiť podiel aj na 60 až 70 percent – mnohí takýto podiel majú. Dodal, že s množstvom argumentov hydinárov obchod súhlasí, s niektorými nie.

Problém naozaj nie je v označovaní, už dnes obchodníci dobrovoľne označujú slovenskú hydinu pri cenovkách alebo v reklamných materiáloch. Navyše povinné označovanie je v rozpore s európskym právom, o čom svedčia aj rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, preto žiadať to od štátu nevytvára medzi štátom, dodávateľmi a odberateľmi priaznivý vzťah.

Obchod súhlasí a dlhodobo tiež upozorňuje na alarmujúci prepad medzi podporou domácich hydinárov zo strany štátu v porovnaní s Českou republikou alebo Poľskom.

Čo sa týka označenia producenta na výrobku, tak všetky potraviny majú jasne a zákonne označený pôvod. Dokonca pri hydine sa povinne označuje, kde bolo zviera chované a kde zabité, teda pri nákupe hydiny toto spotrebiteľ vie. Tento údaj je viditeľný a čitateľný a ak producent chce, tak si môže na svoj výrobok dať pokojne aj slovenskú vlajku. Obchodníci dokonca dobrovoľne označujú produkty vlajkami pri cenovkách všade tam, kde to podľa nich dáva zmysel a môže to podporiť predaj slovenskej potraviny.

Sú však niektoré kategórie, ktorým by označenie slovenskou vlajkou mohlo poškodiť, pretože zákazníci preferujú zahraničnú potravinu. Typickým príkladom sú cestoviny alebo omáčky na cestoviny, kde zákazníci preferujú iný pôvod ako slovenský. Dať však zákonnú povinnosť označovať produkty slovenskou vlajkou s úmyslom zvýhodniť ich na trhu je v rozpore s pravidlami fungovania jednotného európskeho trhu.