MPRV podpísalo memorandum o spolupráci v boji proti africkému moru ošípaných

Zdroj: TASR, Autor: TASR

Dátum: 29. novembra 2021

Zdroj: MPaRV SR

Zdroj: MPaRV SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR a zástupcovia chovateľov ošípaných, spracovateľov bravčového mäsa a zástupcovia obchodu budú spoločne postupovať a vymieňať si informácie s cieľom zintenzívniť boj proti šíreniu afrického moru ošípaných (AMO).

Ako ďalej informoval odbor komunikácie MPRV, v memorande o spolupráci signatári deklarovali, že budú navzájom koordinovať svoje kroky tak, aby nebola ohrozená hospodárska súťaž.

Toto memorandum je dôkazom dobrej vôle a ochoty všetkých zúčastnených poskytovať promptné, správne a transparentné informácie, ktoré nám pomôžu efektívnejšie ochrániť chovy ošípaných pred africkým morom,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) po podpise memoranda o spolupráci.

Signatári memoranda majú zároveň zabezpečiť, aby ich členovia, koordinované spoločnosti a organizácie spolupracovali v maximálne možnej miere pri opatreniach a krokoch na zastavenie šírenia AMO. Spoločne majú ochrániť chovy ošípaných a spracovateľských prevádzok mäsa pred zavlečením nákazy. Ďalej majú zabezpečiť kontrolu zdravotného stavu živých zvierat a mäsa pred uvedením na trh zo zasiahnutých zón a uvedenie zdravého mäsa a mäsových výrobkov zo zvierat pochádzajúcich z postihnutých oblastí na trh.

Okrem MPRV SR a ŠVPS SR memorandum podpísali Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku, Slovenská asociácia chovateľov ošípaných, Slovenský zväz spracovateľov mäsa, Zväz obchodu SR a Slovenská aliancia moderného obchodu.