Nové opatrenia majú nedostatky, v ohrození môže byť aj bezpečnosť v predajniach, problémy hrozia aj s testovaním zamestnancov

Zdroj: SAMO

Dátum: 19. novembra 2021

Tlačová správa

Predajcovia potravín a drogistického tovaru združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) upozorňujú na formálne nedostatky vo vyhláške č. 259/2021 ÚVZ SR, ktorou sa upravujú obmedzenia pre prevádzky od pondelka, 22. novembra 2021.

V tejto súvislosti SAMO upozorňuje najmä na § 4 predmetnej vyhlášky, ktorým sa regulujú obchodné domy. Súčasné znenie vyhlášky totiž úplne znemožňuje prístup do obchodných domov osobám mimo režimu OP, a to aj k esenciálnym prevádzkam, resp. esenciálnym tovarom nachádzajúcim sa v obchodných domoch. Jedná sa napríklad o predajne potravín, drogérie, lekárne, ambulancie lekárov, prípadne prevádzky poskytujúce terapiu osobám so zdravotným postihnutím. Podľa súčasného znenia zverejnenej vyhlášky tak zostane zablokovaná výrazná časť lekární pre väčšinu obyvateľov Slovenska, vrátane tých, ktoré sú inak bežne otvorené aj počas víkendových dní. SAMO ďalej upozorňuje, že obchodnými domami v zmysle vyhlášky sú napríklad aj samostatne stojace predajne potravín, ktoré by mali „prepnúť“ do režimu OP napriek tomu, že ponúkajú esenciálny tovar. Tieto prevádzky totiž prenajímajú menšiu časť predajnej plochy iným prevádzkam, preto sa nevyhnú problémom s  definíciou obchodných domov napriek tomu, že buď všetku alebo drvivú časť predajnej plochy, tvoria obchody s esenciálnym tovarom.

SAMO vníma ako problematickú aj reguláciu 25m2 na zákazníka. Zvýšiť počet m2 na zákazníka z 15 na 25 vníma SAMO ako kontraproduktívne a ak sa nezmení vyhláška v časti týkajúcej sa obchodných domov, tak sa obchodníci dostanú na hranu schopnosti pokryť základné potreby obyvateľov na Slovensku. „Nemáme vedomosť, že by v niektorej inej krajine platili takto striktné pravidlá na vstup do predajní s esenciálnym tovarom. Nie je ani nikde preukázané, že v obchodoch prichádza k šíreniu vírusu, naopak, pre prísnu disciplínu v rámci obchodov, špeciálne s esenciálnym tovarom, patria tieto prevádzky celosvetovo k najbezpečnejším,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda SAMO.

SAMO upozorňuje v tejto súvislosti aj na problém s výtržnosťami. Obchody na Slovensku musia čoraz viac čeliť nájazdom rôznych antirúškarov, ktorí ohrozujú zdravie a životy zamestnancov aj zákazníkov. Na základe zverejnenej vyhlášky sa títo protestujúci dostanú už iba do obchodov s esenciálnym tovarom, a to tiež iba do vybraných, ktoré stoja samostatne a neprenajímajú priestor žiadnej inej prevádzke, vrátane lekární. Zároveň, existuje dôvodná obava, že v dôsledku zvýšenia m2 na zákazníka a prepnutiu do režimu OP výrazného množstva prevádzok s esenciálnym tovarom, sa budú intenzívne vytvárať rady pred obchodmi, v zlom počasí a navyše v náročnom predvianočnom období. To spôsobí ešte väčšiu nervozitu, ktorá môže byť živnou pôdou pre provokatérov. Hrozí preto, že obchodníci tak budú čeliť útokom na dennej báze, kedy bude potrebné volať políciu.

Z vyššie uvedených dôvodov preto SAMO dôrazne žiada o urgentnú zmenu súčasného znenia vyhlášky tak, aby bol umožnený prístup do obchodných domov aj osobám mimo režimu OP, pokiaľ sa jedná o návštevu esenciálnych prevádzok. Zároveň žiada o úpravu, ktorá ponechá 15m2 na zákazníka v rámci predajní s esenciálnym tovarom. 

SAMO tiež upozorňuje na ďalší potenciálny problém súvisiaci s nedostupnosťou dostatočného množstva testov na trhu, potrebných na avizované povinné testovanie zamestnancov od pondelka, 22. novembra 2021. „Iba naši obchodníci majú viac ako 30 tisíc zamestnancov. Nielenže sú testy v dostatočnom počte nedostupné, ale aj keby boli, vylúčená je ich distribúcia na všetky pracoviská obchodníkov do pondelka, 22. 11. 2021,“ upozorňuje Martin Krajčovič, predseda SAMO. „Dokonca, ani tie obchodné reťazce, ktoré, predvídajúc takúto situáciu, si testy objednali vopred, tieto im doteraz neboli  dodané,“ dodal M. Krajčovič. SAMO upozorňuje, že problém sa netýka iba obchodníkov, ale rovnako aj ich dodávateľov, ktorí čelia rovnakému problému.

Súvisiacim problémom je aj hroziaci nedostatok personálu v predajniach. Zisťovať zaočkovanosť zamestnancov zamestnávateľom totiž až doteraz nebolo možné. „Berúc do úvahy, že zaočkovanosť personálu obchodov, najmä v regiónoch s nízkou zaočkovanosťou obyvateľstva môže byť približne rovnaká, nie je vylúčené, že po kontrole covid passov zamestnancov zistíme, že na otvorenie predajne ich nie je dostatok. Je preto reálna hrozba, že niektoré predajne potravín a drogistického tovaru by zostali v niektorých regiónoch Slovenska od pondelka zatvorené, ak sa táto povinnosť stanoví takto na poslednú chvíľu“ hovorí Martin Krajčovič. Obchodníci pritom majú informácie od niektorých dodávateľov, že z rovnakého dôvodu budú mať problémy dodať do predajní niektoré potraviny v objednaných množstvách.

Otvorená zostáva aj otázka úhrady povinných testov zamestnancov, ktorá zatiaľ nie je legislatívne upravená a pohybuje sa v rovine verbálnych sľubov, že budú uhradené štátom. Nedoriešený zostáva aj veľmi dôležitý problém nakladania s použitým biologickým odpadom (použitými testami), keďže ani táto problematika nie je nijako upravená.

SAMO preto dôrazne žiada vládu SR, ako aj relevantné štátne inštitúcie, aby pri tvorbe príslušnej legislatívy, ale najmä vyhlášky upravujúcej vstup na pracovisko a testovanie zamestnávateľmi, vzala do úvahy vyššie uvedené argumenty a zohľadnila ich pri stanovení jej účinnosti.