Obchodníci zo SAMO sú na zaokrúhľovanie platieb pripravení. Opatrenie prinesie viaceré benefity.

Zdroj: SAMO, Autor: SAMO

Dátum: 28. júna 2022

Od 1. júla čaká všetkých podnikateľov povinnosť zaokrúhľovať ceny pri platbách v hotovosti. Týka sa to teda aj platieb v obchodných prevádzkach. Dôvodom je novela zákona o cenách, ktorej účelom je minimalizovať potrebu používania jednocentových a dvojcentových euromincí.

„Pokladničné systémy obchodníkov združených v SAMO budú k stanovenému dátumu 1. júla plne pripravené na zaokrúhľovanie pri platbách v hotovosti,“ informuje Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje najväčších predajcov potravín a drogérie. „Zaokrúhľovanie je finančne neutrálne, spotrebitelia sa nemusia obávať znevýhodnenia pri platbe v hotovosti. Zároveň nemusia mať obavy z nesprávneho výpočtu zaokrúhlenej sumy. Správnosť zaokrúhlenia zabezpečí softvér pokladní a preškolení boli aj zamestnanci obchodov, ktorí vysvetlia kupujúcim aj prípadné pochybnosti o správnosti zaokrúhlenej výslednej ceny nákupu,“ dodal M. Krajčovič.

Najmä v prvých dňoch platnosti zaokrúhľovania hotovostných platieb môže prísť k zvýšeniu týchto dopytov pri pokladniach. „Aby sme predišli nedorozumeniam pri pokladni, tak aj touto cestou by sme chceli vyzvať spotrebiteľov k vzájomnej ohľaduplnosti,“ apeluje M. Krajčovič.

Jednocentové a dvojcentové euromince aj naďalej zostávajú zákonným platidlom, príjemcovia platieb ich budú naďalej povinní prijímať a budú ich môcť aj vydávať pri platbách v hotovosti. Zaokrúhľovanie hotovostných platieb slúži na ich obmedzenie v obehu. „Obmedzenie používania týchto mincí prinesie osoh pre obchodníkov, štát a aj samotných spotrebiteľov,“ dodáva M. Krajčovič. Cieľom opatrenia je totiž zníženie nákladov podnikateľov, štátu a aj verejnosti, napríklad v bankách pri vložení a spracovaní týchto mincí alebo nepotrebnosťou razenia, ktoré je nákladnejšie ako nominálna hodnota týchto mincí. Má sa tiež zjednodušiť vydávanie mincí pri hotovostnom platobnom styku a pozitívny efekt má pocítiť aj životné prostredie, keďže sa výrazne zredukuje použitie obalovej fólie, do ktorej sa tieto mince balia a zníži sa aj počet ich prepráv v rámci krajiny. Takýto systém už funguje vo viacerých európskych štátoch platiacich eurom, ako napríklad v Holandsku, Írsku, Fínsku a ďalších.