Obchodníkom rástli náklady, potvrdili silný prínos pre ekonomiku krajiny

Dátum: 06. mája 2021

Koronakríza ovplyvnila tržby obchodníkov združených v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) v roku 2020, a to vrátane enormných nákladov, ktoré museli obchodníci vynaložiť v súvislosti s pandémiou koronavírusu, s cieľom ochrániť zákazníkov a  zamestnancov. Pod výsledky sa podpísali tak externé faktory súvisiace s protipandemickými opatreniami vlády, ako aj tie, implementované samotnými obchodníkmi, najmä investície do modernizácie predajní a služieb a inovácie v oblasti technológií.

Najdôležitejším faktorom zmien v obchode v rámci minulého roka bola zmena nákupného správania súvisiaca s vývojom pandémie. Postupne výrazne klesla frekvencia nákupov, zvýšil sa priemerný nákupný košík a zaviedli sa rôzne protipandemické opatrenia, ktoré dramaticky zvýšili náklady obchodníkov. Dokonca boli niektoré obchodné prevádzky v istých častiach roka zatvorené úplne. Prišlo tiež k obmedzovaniu predaja istého sortimentu počas vianočného obdobia, ktoré je pre obchodníkov najdôležitejším v roku. „Na jednej strane  sektor obchodu zaznamenal rast tržieb, na druhej strane obchodníkom výrazne stúpli náklady, keďže celý minulý rok sa niesol v znamení viac či menej prísnych reštriktívnych protipandemických opatrení. Povinnosť dodržiavať predpísané hygienické štandardy, či už v distribučných centrách alebo v obchodných prevádzkach, sa premietla do enormného rastu nákladov našich obchodníkov. Ako prejav vďaky svojim zamestnancom za nasadenie počas pandémie sa rozhodli viacerí obchodníci vyplatiť aj finančné bonusy a príplatky navyše. Spolu sa tak počas minulého roka v rámci SAMO vyšplhali výdavky spojené s pandémiou na hodnotu 37 miliónov eur,“ informoval Martin Krajčovič, predseda SAMO.   

Podľa údajov spoločnosti NielsenIQ, priemerný celoročný rast tržieb obchodníkov SAMO bol v minulom roku na úrovni 6,3 %.Z toho tržby za potravinový sortiment narástli v priemere o 6,5 % a za drogistický sortiment o 6 %. Darilo sa viac maloobchodu, keďže veľkoobchod bol tiež poznačený výpadkom segmentu HORECA. Rast tržieb, aj napriek uvedeným negatívnym vplyvom, možno pripísať viacerým okolnostiam. Okrem externých faktorov súvisiacich s opatreniami štátu v boji proti pandémii to bolo aj vďaka vlastným opatreniam obchodníkov. Predovšetkým investíciám do otvorenia nových alebo modernizácie existujúcich predajní, vďaka ktorým sa do nich podarilo prilákať viac zákazníkov. Avšak aj akceleráciou technologických inovácií, zavádzaním a rastúcou obľubou už skôr spustených inteligentných služieb. „Uzavretie reštaurácií a hotelov v určitých obdobiach minulého roka spôsobilo, že si spotrebitelia zaobstarávali potraviny náhradným spôsobom, najmä v supermarketoch. Rovnako pandémia spôsobila zvýšený záujem o hygienické produkty. Veľký podiel však mali aj aktivity samotných obchodníkov, ktorí dokázali pružne zareagovať na nové trendy a požiadavky zákazníkov a potvrdili významnú úlohu, ktorú zohrávajú pri zásobovaní obyvateľov alebo ako významná súčasť hospodárstva krajiny,“ hovorí Martin Krajčovič.

Tieto faktory sa do veľkej miery premietli aj do výsledkov vianočného nákupného obdobia, v ktorom bol zaznamenaný rast tržieb členov SAMO na úrovni 6,8 %. V tomto období sa tiež potvrdili zmeny v zákazníckom správaní, keď sa priemerná frekvencia nákupov v maloobchodných predajniach členov SAMO znížila medziročne o 20 %. Naopak, stúpla priemerná hodnota jedného nákupu, ktorá medziročne vzrástla o 24,4 %. Pod pozitívnymi výsledkami tohto obdobia sa podpísal aj enormný nárast online nákupov, na čo mal vplyv aj vydaný celoplošný zákaz predaja nepotravinárskeho tovaru. „Zákazníkom tak zostala možnosť nakupovať tento tovar iba online. Žiaľ, tu je treba upozorniť, že keďže na online trhu na Slovensku dominujú najmä zahraničné eshopy, odišiel nenávratne do zahraničia aj nezanedbateľný objem tržieb. Štát si tak nepochopiteľne ukrojil značné príjmy z daní,“ upozorňuje Martin Krajčovič. Naopak, vianočné obdobie neprialo veľkoobchodnému predaju, kde v dôsledku zatvorených hotelov a reštaurácií došlo v sektore HORECA k poklesu veľkoobchodných tržieb takmer o 40 %.

Ako sa nakupovalo

Nákupný košík mal v minulom roku v maloobchodných sieťach SAMO priemernú hodnotu 13,28 €. Medzi 10 najpredávanejších produktov v potravinárskych predajniach patrili nebalené pečivo, mäso (najmä bravčové a kuracie), ovocie (najmä banány a citrusové ovocie) a zelenina (najmä zemiaky, paradajky a dyne), mlieko, maslo, cukor, vajcia, minerálne a stolové vody, tabakové výrobky, ako aj pivo a destiláty.

K zmene zloženia nákupného košíka došlo vlani aj pri drogistickom a kozmetickom sortimente. Výrazne menej sa nakupovala dekoratívna kozmetika a kategórie na to naviazané, napr. výrobky na odličovanie, klesol však aj predaj vôní a dezodorantov. Na druhej strane výrazne narástol predaj toaletného papiera, dezinfekcií rôzneho druhu, mydiel a krémov na ruky, ale aj výživových doplnkov a krmiva pre domáce zvieratá.

Zaujímavosťou pri potravinách bol poklesu dopytu po niektorých, inokedy žiadaných produktoch. Obchodníci v roku 2020 zaznamenali napríklad pokles predaja žuvačiek, kde predpokladaným dôvodom bolo nosenie rúšok a respirátorov. Pravdepodobne z dôvodu výrazného obmedzenia návštev a osláv došlo aj značnému poklesu predaja dezertov a bonboniér. Prepad zaznamenal tiež predaj cereálnych tyčiniek, energy drinkov a voľnočasových snackov, v dôsledku dlhotrvajúcich lockdownov a nižšej frekvencie športového vyžitia. Potešiteľným zaznamenaným javom bol pokles predaja plastových tašiek, ktorý možno pripísať uvedomelejšiemu zákazníckemu správaniu a väčšiemu využívania viacnásobne použiteľných ekologických tašiek.

Zamestnanosť a pomoc komunitám

Priaznivé výsledky obchodníkov v minulom roku sa pozitívne odrazili aj v zamestnanosti. Samotní obchodníci združení v SAMO v minulom roku prijali spolu 703 nových zamestnancov. Okrem toho poskytli spolu 3750 ľuďom dočasné zamestnanie počas lockdownov a tým pomohli týmto ľuďom preklenúť obdobie, kedy dočasne stratili prácu. Odbyt, a tým aj zamestnanosť pomohli zároveň udržať aj svojim subdodávateľom z radov slovenských farmárov a producentov. Zdravotným a sociálnym zariadeniam, nemocniciam a komunitám po celom Slovensku pomohli nefinančnými a finančnými darmi v celkovej hodnote 2 424 000 eur.

Dopady pandémie v roku 2021

Pokračujúcou pandémiou bolo poznačené aj nedávne veľkonočné nákupné obdobie. Bolo však prvým, ktorého vývoj je porovnateľný aj z hľadiska vývoja koronakrízy, keďže aj minuloročná Veľká noc už bola poznačená pandémiou. Tržby v tomto období narástli, oproti rovnakému obdobiu 2020, priemerne                 o 3,6 %. Z toho vo vybraných potravinách o 3,4 % a vo vybraných drogériách o 5,5 %. Reštrikcie v spoločnosti v uvedenom období pretrvali a spolu s nimi rovnako tak aj zvýšené náklady, vynaložené v súvislosti s ochranou bezpečnosti a zdravia zákazníkov i zamestnancov reťazcov združených v SAMO.

Členovia SAMO nadviazali na predošlú Veľkú noc a dokonca ešte vo väčšom objeme ponúkali zákazníkom slovenské jahňacie mäso. V tejto komodite nastala dobrá spolupráca a obchodníci sú pripravení do budúcnosti odobrať oveľa viac jahňacieho mäsa, ako je im v súčasnosti možné dodať od slovenských dodávateľov. Zaujímavosťou bol nárast predaja cukroviniek, ktoré vlani zaznamenali prepad. Napriek obmedzeniam v stretávaní a pri cestovaní sa ľudia tento rok snažili spríjemniť si veľkonočné sviatky a dopriali sebe aj blízkym všetko, čo z hľadiska potravín k týmto tradíciám patrí.

Predpokladaný vývoj

Aj na základe doterajších skúseností predpokladáme, že niektoré trendy pretrvajú aj po odznení pandémie. Reálnym sa javí pokračovanie trendu tzv. „one stop shopping“, teda nižšej frekvencie nákupov, ale väčšej jednorazovej hodnoty nákupu. Rovnako predpokladáme ďalší rast online predaja napriek tomu, že sa zákazníci po uvoľnení opatrení budú vracať aj do kamenných predajní. Pozorujeme, že sociálny kontakt je hlavným determinantom toho, že aj online priestor má svoje hranice a ľudia preferujú osobný kontakt a niektoré odvetvia zažívajú doslova dopytový boom.

Predpokladáme aj pokračujúci rast bezhotovostných platieb na úkor hotovostných a tiež rozvoj možností bezkontaktných platieb. V tomto smere je dôležitý prínos retailových reťazcov pri edukácii nakupujúcich – členovia SAMO v období pandémie vynakladali úsilie a vzdelávali zákazníkov o bezpečnom nákupe. Vnímame aj trend zvyšovania návštevnosti malých predajní v blízkosti obydlí a predpokladáme zmenšovanie záujmu o široko sortimentné predajne (hyper, supermarkety), zmenšovať sa pravdepodobne bude aj záujem o obchody mimo obytných zón – v tomto prípade bude rozhodujúcu rolu zohrávať návrat zamestnancov do kancelárií, a teda aj ďalší vývoj koronakrízy.