Poliaci majú lacné potraviny vďaka silnej domácej produkcii

Zdroj: hnonline.sk, Autor: Anna Kopčanová

Dátum: 04. októbra 2023

Zdroj: HN/Pavol Funtál

Zdroj: HN/Pavol Funtál

V Maďarsku na regulácii boli jednoznačne poškodení maďarskí výrobcovia aj spotrebitelia. Bol to populizmus, ktorý sa neosvedčil, tvrdí pre HN Martin Krajčovič, šéf Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Ako hodnotíte prístup predchádzajúcich vlád k riešeniu problematiky drahých potravín?

V prvom rade by som sa chcel vrátiť k obdobiu mája a júna tohto roka, keď strana Smer spolu s vtedajším predsedom výboru Jaroslavom Karahutom organizovali okrúhle stoly, kde sme naozaj mali veľmi korektnú diskusiu a nedospeli sme kjednoznačnému záveru, teda, samozrejme, aj s argumentmi či už našich, obchodníkov, ale musím povedať, že aj poľnohospodárov a potravinárov, z ktorých nikto nechcel žiadnu reguláciu, tak sme sa k takémuto názoru nedopracovali a nakoniec aj politické riešenie, ktoré sa našlo, neobsahovalo reguláciu, ale naopak, poverilo ministerstvo financií, aby zanalyzovalo trh a prinieslo riešenie. Jednoznačný záver jeho analýzy je, že cenová regulácia a regulácia marží vedie k prejavom nedostatku regulovaných tovarov na trhu znížením produkcie, poklesom investícií, rastom cien neregulovaných produktov, dlhodobým znižovaním konkurencieschopnosti slovenských producentov a vytláčaním malých producentov z trhu.

Ako riešili reguláciu iné krajiny?

V rámci Európskej únie boli v tejto problematike dva prístupy, jeden bol pomáhať kompenzáciami, tým sa vybralo aj Slovensko a ukázalo sa, že tá inflácia nebola zďaleka taká vysoká ako v tých krajinách, kde sa išlo reguláciou, ako napríklad v Maďarsku, kde mali rekordnú infláciu.

Kým sa ukázalo, že finančné výsledky našich poľnohospodárov a potravinárov sú dobré aj počas krízy, neutrpeli na takejto kríze, čo im, samozrejme, pomáha v konkurencieschopnosti, tak maďarskí potravinári, najmä tí, ktorí produkovali regulované potraviny, boli až zdecimovaní, pretože sa vo veľkom z dôvodu regulácie musela dovážať hydina a vajcia, čo sa nedialo niekoľko rokov. Takéto deformácie trhu nikdy neprinášajú zelené riešenie a práve naopak, poškodzujú sociálne slabších spotrebiteľov a, samozrejme, slabších domácich producentov, ktorí nie sú takí konkurencieschopní.

Politici reťazcom predikovali rekordné zisky. Terno však vlani spadlo do hlbokej straty

Niektorí politici poukazujú na rast ziskov jednotlivých obchodných reťazcov.

Všetky debaty o tom, že obchodníci zneužívajú infláciu, sa ukázali ako zavádzajúce, nepravdivé a klamlivé. Jednoznačné finančné výsledky, ktoré sa zverejnili v septembri, ukázali, že jediní obchodníci si znížili prevádzkovú aj obchodnú maržu, rovnako im klesal pomer zisku k tržbám a aj v priemere im klesol nominálny zisk. Tu sa jednoznačne ukazuje, že konkurencia, ktorá na trhu je, tlačila infláciu nadol a obchodníci na to reflektovali.

Skúste zhodnotiť postoj Protimonopolného úradu k protiinflačnej garancii, ktorú včera úrad zverejnil v pondelok.

Jednoznačne sa potvrdilo, že protiinflačná garancia bola v poriadku a nebola v žiadnom rozpore s hospodárskou súťažou, ako tvrdili niektoré združenia, analytici alebo samotní politici. Rovnako konštatoval napríklad, že v množstve prípadov ceny nedosiahli tie stropované, respektíve maximálne, a to len potvrdzuje opäť naše slová, že sme povedali, že sme záruka pre verejnosť, že to nestúpne, ale len čo to budeme vedieť držať na nižšej úrovni, tak to držať budeme za každú cenu a ukázalo sa, že sme to dokázali.

Ovocie či mäso aj za polovicu. Biedronka by na Slovensko mohla priniesť lacnotu

Aké kroky tlmiace potravinovú infláciu by mala nová vláda podniknúť namiesto regulácie marží reťazcov?

Obchodné reťazce výrazne tlmili infláciu a to, čo potrebujeme dnes robiť, je podporovať konkurenciu, pomáhať domácej produkcii, aby bola konkurencieschopná, a nie regulovať, regulácia by priniesla presný opak, čiže vyššie ceny a nižšiu konkurencieschopnosť domácich producentov.

Hovoríte, že reťazce tlmili infláciu. Čím?

Kým nákupné ceny, teda odbytové ceny dodávateľov stúpli priemerne o 17,5 percenta, čiže za čo obchodníci nakupujú potraviny od dodávateľov, tak predajné ceny na pultoch pre spotrebiteľov stúpli iba o 16,2 percenta na rok 2022. To jednoznačne dokazuje, že obchodníci si nepremietali nielen vlastné zvýšené náklady, ale nepremietli si ani všetky zvýšené náklady od dodávateľov do cien a takýmto spôsobom infláciu brzdili a pozitívny hospodársky výsledok dosiahli najmä vďaka aj ďalším úsporám alebo schopnosti robiť úsporné opatrenia, aby zisk neklesol ešte viac. Čiže keď si aj zoberieme, že priemerný zisk v maloobchode je len tri percentá, tak aj keby sme o 50 percent znížili zisk obchodných sietí, tak s cenami to nespraví takmer nič. Lebo je to zanedbateľné číslo, kleslo by to priemerne o 1,5 percenta, aj to nerovnomerne.

Drogéria Rossmann nevylúčila expanziu na Slovensko. Ako sú na tom iné zahraničné značky?

V akej situácii je v tejto problematike Slovensko oproti okolitým krajinám?

V Maďarsku na regulácii boli jednoznačne poškodení maďarskí výrobcovia aj spotrebitelia. Bol to populizmus, ktorý sa neosvedčil. Naopak, napríklad keď si zoberiem, že sú ceny potravín v Poľsku oveľa nižšie, tak je to najmä tým, že je tam silná domáca produkcia, ktorá je konkurencieschopná, sú jedným z najväčších výrobcov potravín v celej Európe, majú obrovský vývoz potravín aj na ďalšie trhy, čiže ich potraviny, respektíve výroba je lacná, preto majú aj vysoký podiel domácej produkcie zastúpený v obchodoch a s tým, že majú lacnú produkciu, majú aj nízke ceny.

Naopak, Slovensko je v situácii, keď má veľmi málo konkurencieschopnú domácu produkciu, ktorá má vyše miliardový investičný trh, to znamená, že produkuje na starých strojoch, energeticky náročných, s nižšou formou automatizácie, čiže oveľa vyššie náklady, a to ťahá cenu potravín, samozrejme, nahor, pretože obchodné siete sa im snažia aj pomáhať, tým, že platia za tie produkty viac, ale pridávajú si nižšiu obchodnú maržu. Naopak, musia vyrovnávať tú cenu aj zahraničné produkcie, aby si to ľudia dokázali kúpiť.

Ako to vplýva na ceny?

Drahá slovenská produkcia ťahá nahor aj ceny zahraničných potravín a celkovú cenu ťahá nahor. A toto je cesta, ktorú sme komunikovali, v podstate celá potravinová vertikála, od poľnohospodárov, cez potravinárov, až po obchodne siete, ktorú sme komunikovali aj za okrúhlym stolom so stranou Smer, kde sme im jednoznačne ukazovali, že najlepšia cesta, ako dlhodobo zlacniť aj potraviny pre spotrebiteľov a priniesť aj väčší podiel domácich potravín, je vyrovnať konkurenčný rozdiel v rámci napríklad krajín V4 a dofinancovať potravinársky sektor tak, ako to robili okolité krajiny, ako napríklad Poľsko, Česká republika a Maďarsko.