Predaj zdravého mäsa z diviny stúpa

Zdroj: Hospodárske noviny; KVALITNÉ POTRAVINY, Autor: Marta Svítková

Dátum: 17. decembra 2020

V súčasnosti visí mrazená zverina v európskych skladoch, ale z iniciatívy ministerstva pôdohospodárstva a poľovníkov by sa mala čoraz viac dostávať aj na pulty obchodných reťazcov.

Voľne žijúca zver v slovenských lesoch predstavuje obrovský prírodný zdroj diviny, rozrástol sa však natoľko, že už začína byť problém udržať ho v primeraných a hospodárstvu krajiny prospešných rozmeroch. „Slovenskí poľovníci ulovili v minulom roku viac ako 180-tisíc kusov raticovej zveri, napríklad len diviakov bolo 75-tisíc, jelenej zveri 50-tisíc a srnčej 30-tisíc kusov. Pred piatimi rokmi to bolo spolu 120-tisíc,“ vyčísľuje Alojz Kaššák, hovorca Slovenskej poľovníckej komory. Štát tlačí na poľovníkov pre škody, ktoré spôsobila zver, a tí robia čo je v ich silách a čo im krajina dovoľuje. „Niekedy je to už nad ľudské sily,“ dodáva. Viac ako 550 ton diviny v koži ročne sa vyvážalo z krajiny do zahraničia, zvyšok sa spotreboval na Slovensku. Dnes v európskych skladoch pre vysoký stav zveri v celej Európe visí mrazená nespracovaná zverina. „Je obdobie koronakrízy, keď hotely a reštaurácie prestali divinu vykupovať od spracovateľov, a to spôsobilo veľké problémy. Zver však loviť musíme, lebo by to malo katastrofálne dôsledky na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a prírodu všeobecne,“ vysvetľuje situáciu Alojz Kaššák.

Kvalitné a zdravé mäso

Napriek tomu, že sa u nás ulovia ročne tisícky zvierat a priemerný Slovák skonzumuje ročne okolo 63 kilogramov mäsa, divina z toho predstavuje len 1,1 kilogramu. Divina patrí k mäsu s najbohatším obsahom bielkovín, obsahuje množstvo aminokyselín, vitamínov a neobsahuje cholesterol. Diviačie mäso má takmer o 12 percent vyšší podiel esenciálnych aminokyselín ako bravčovina, pri jelenej zveri je to rovnaké ako pri hovädzine. Konzumácie mäsa zo zvierat ulovených u nás sa netreba obávať. Podľa Alojza Kaššáka ľuďom nehrozia žiadne zdravotné riziká, pretože každé zviera je prehliadnuté osobou, ktorú vyškolila Štátna veterinárna a potravinová správa a má úradný certifikát. Je to člen poľovníckej organizácie, ktorý pri predaji diviny v koži deklaruje „vyhlásením vyškolenej osoby“ neškodnosť mäsa. Pri predaji v obchodných reťazcoch prechádza ponúkaná divina ešte u spracovateľa priamou kontrolou veterinárnym lekárom. Najväčší strach majú ľudia pri kúpe či konzumácii diviačieho mäsa. Aby sa však dostalo na trh, musí byť vyšetrené na trichinelózu (svalovca) a tiež africký alebo klasický mor ošípaných, ktorý však nie je prenosný na človeka. Z oblastí postihnutých africkým morom ošípaných je predaj mimo okresu zakázaný aj po negatívnom výsledku.

Predáva aj webová aplikácia

Mäso by sa k spotrebiteľom mohlo dostať aj sieťami obchodných reťazcov. Slovenská poľovnícka komora bola jedným z iniciátorov tejto myšlienky, pretože trh s divinou skolaboval už v minulom roku počas hlavnej poľovníckej sezóny a spôsobil, že poľovníkom ostávali tony diviny v koži, ktoré nevedeli predať. „Jediným problémom rozšírenia predaja diviny prostredníctvom obchodných reťazcov je veľmi nízka výkupná cena. Preto je jednou z ciest, ktorá preukázateľne funguje, ponuka a nákup diviny v koži prostredníctvom našej webovej aplikácie www.predajdiviny. sk, kde si ktokoľvek môže kúpiť celý kus ulovenej zveri priamo od odberateľa s celou cestovnou mapou, odkiaľ mäso pochádza, že je zdravotne neškodné. Divina sa tak priamo dostane k ľuďom aktuálne v priemernej cene 2,70 eura za kilogram, čo dnes nestoja ani kuracie prsia,“ predstavuje novinku hovorca komory. Mäso si kupujúci musí ošetriť, rozdeliť, vykostiť. Slováci sú však šikovný národ a užívatelia poľovných revírov si fungovanie aplikácie a predaj pochvaľujú. „Poľovníci za štyri mesiace už ponúkli a predali viac ako 30 ton diviny, dokonca máme informácie, že už ani nemusia zadávať ponuky, lebo majú poradovník ľudí na ulovenú zver v koži. Presne toto sme chceli dosiahnuť, aby sa ľudia nebáli kupovať a my sme mohli zdravú divinu z našich lesov umiestniť u domáceho spotrebiteľa,“ dodáva Kaššák. Vysoké stavy zveri sú problémom nielen Slovenska, ale aj Maďarska, Česka, Nemecka. Globálne otepľovanie spôsobuje, že už nemáme takmer žiadne zimy, prežíva aj slabšia zver. Následne pol roka od juhu na sever znemožňujú lov zveri lány kukuríc, repky, ciroku. „Poľovnícka komora apeluje na ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, aby nastala úprava poľnohospodárskej krajiny tak, aby bolo možné raticovú zver efektívnejšie loviť. Napríklad znížením výmer poľnohospodárskych kultúr, prekosením priesekov, nevysievaním plodín po okraj lesa, cesty, potoka, vytvorením niekoľkometrových pásov s nižšou poľnohospodárskou plodinou, napríklad ďatelinou, ovsom, tak ako je to v okolitých krajinách. Takéto množstvo voľne dostupnej potravy koncentruje zver aj zo vzdialenejších oblastí a tá potom spôsobuje škody. Štát by mal viac kontrolovať vykazovanie a reálne plnenie lovu, na čo má páky v zákone o poľovníctve, ktorý je platný od roku 2010,“ uzatvára Alojz Kaššák.

Obchodné reťazce chcú divinu na pultoch

Iniciatívu ministerstva pôdohospodárstva predávať slovenskú divinu v reťazcoch vidia obchodníci ako príležitosť rozšíriť ponuku o kvalitné slovenské mäso. „Záujem obchodníkov tu je, ale ponuka zo strany producentov je zatiaľ nízka. Prvá predajná akcia u dvoch našich členov bola úspešná, avšak dopyt obchodníkov a spotrebiteľov je vyšší. Producenti momentálne nevedia pokryť požadované množstvá od obchodníkov,“ tvrdí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu. Ďalšie predajné akcie budú podľa neho závisieť od možností spracovateľov diviny na Slovensku, aby dokázali dodať požadované množstvá v čase tak, aby sa predajná akcia mohla uskutočniť. „Či už je to divina, alebo jahňacina v chladenom stave, zmysel má skôr akciový predaj niekoľkokrát počas roka. Dôvodom je zabezpečenie čerstvosti a najmä rešpektovanie výrobných kapacít na Slovensku. V rámci celoročného predaja sa tieto druhy mäsa predávajú v mrazenom stave, aby sa tak predĺžila lehota spotreby. Ak však chceme využiť najmä kapacity zo Slovenska, na celoročný predaj chladenej diviny nie je ani kapacita. Vzhľadom na spôsob predaja formou akcií je propagácia nevyhnutná. Ide o krátke časové úseky počas roka, preto musia obchodníci vyvinúť aktivity na propagáciu produktov,“ zdôrazňuje predseda aliancie obchodníkov. Bol to prípad predaja jahňaciny aj diviny. Potvrdzuje to tiež fakt, že obchodníci predali štyrikrát viac jahňaciny, ako sa v úvode očakávalo pri diskusii s ministerstvom. „Preto si myslíme, že záujem u spotrebiteľa o tieto mäsá je, ale musí sa zvýšiť ponuka zo strany dodávateľov. Rovnako aj výťažnosť mäsa, aby sme na Slovensku dokázali spracovať čo najviac častí, aby sa dokázala udržať aj akceptovateľná cena pre zákazníkov na Slovensku,“ zdôrazňuje Martin Krajčovič.

Iniciatívy ministerstva

Predaj slovenskej diviny podľa rezortu pôdohospodárstva bude závisieť od stratégie predaja, záujmu, propagácie, vzájomnej dohody obchodných reťazcov s dodávateľmi o obchodných podmienkach vrátane cien. „Vzhľadom na počty prevádzok a na skutočnosť, že zverina je na Slovensku v porovnaní s ostatnými druhmi mäsa konzumovaná v oveľa menšej miere, je možné predpokladať, že prevádzkové kapacity by mali byť dostatočné na to, aby pokryli dopyt zákazníkov po tomto druhu mäsa,“ uvádza rezort. Spracovanie zveriny do výrobkov je možné aj v bežnej mäsospracujúcej prevádzkarni. Prevádzkovateľ nakúpi zverinu podobne ako aj iné druhy mäsa a môže ich použiť na výrobu výrobkov – napríklad klobásy, trvanlivé salámy. Aktuálny projekt propagácie diviny pod značkou „Delikatesa z lesa“ spája slovenských spracovateľov diviny, poľovníkov a obchodníkov. Dodávateľom mäsa sú štátny podnik Lesy SR a konkrétne poľovnícke združenia, s logistikou zvozu pomáha Slovenská poľovnícka komora. Podľa vyjadrenia ministerstva bude ponuka mäsa z voľne žijúcej zveri pri novom nastavení zákona o poľovníctve a snahe predchádzať vzniku škôd spôsobovaných zverou ešte narastať. Predaj v obchodných reťazcoch môže zohrávať kľúčovú rolu pri znižovaní početných stavov raticovej zveri. Je mimoriadne dôležitý aj preto, lebo dokáže priniesť spotrebiteľom jedno z najkvalitnejších druhov mias aj do tých domácností, ktoré si divinu nevedia zabezpečiť iným spôsobom.

Špecializované predajne

Divinu si možno kúpiť aj priamo v podniku Lesy SR, maloobchodná predajňa pri prevádzkarni na rozrábanie zveriny z voľne žijúcej raticovej zveri v Topoľčiankach funguje už od roku 2002 a nový obchod otvorili začiatkom tohto roka aj v Banskej Bystrici na Národnej ulici. Prevádzkareň, ktorá funguje v Topoľčiankach, spracováva jeleniu, danieliu, srnčiu, muflóniu a diviačiu zver v koži. Výrobkami sú hlbokozmrazené delené svalové časti v kuchynskom opracovaní s lehotou minimálnej trvanlivosti 24 mesiacov. Najpredávanejšie je mäso z jelenej zveri, tvorí približne 70 percent objemu. Predaj mrazených výrobkov za veľkoobchod a maloobchod má medziročný prepad okolo 40 percent,“ vykresľuje situáciu Marína Debnárová, vedúca odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR. V Banskej Bystrici sa najviac predával orez z muflóna, jeleňa a stehno z daniela, dokopy za november približne 193 kilogramov mrazeného mäsa z diviny. V maloobchodnej predajni predávajú hlbokozmrazenú divinu z vlastnej prevádzkarne. Výkup zveriny v koži je výlučne zo Slovenska z režijných poľovných revírov štátneho podniku Lesy SR. Maloobchodná predajňa je doplnkovou pre veľkoobchodný predaj, ročný predaj hlbokozmrazených výrobkov tvorí spolu približne 35 ton. „Na zvýšenie predajnosti by sa museli zvýšiť skladové a výrobné kapacity v prevádzkarni na rozrábanie zveriny,“ dodáva Marína Debnárová.