Regulácie v oblasti cien a marží potravín by sa nemali zavádzať

Zdroj: teraz.sk, Autor: TASR

Dátum: 22. júna 2023

Zdroj: hnonline.sk/ TASR/AP

Zdroj: hnonline.sk/ TASR/AP

MPRV dodalo, že počas prípravy materiálu sa prijalo konsenzuálne stanovisko, že neexistujú konzistentné a identické údaje o cenách a maržiach v potravinovej vertikále.

Bratislava 21. júna (TASR) – Regulačné opatrenia v oblasti cien a marží potravín by sa nemali zavádzať. Vyplýva to z materiálu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Tlmenie dopadov inflácie a lepšia cenová stabilita potravín a poľnohospodárskych produktov na Slovensku, ktorý v stredu prerokovala a vzala na vedomie vláda. „Predkladaný informatívny materiál navrhuje možnosti riešenia vysokých cien potravín, ako aj hlavné opatrenia na ich stabilizáciu a ich zníženie,“ priblížil agrorezort. Podľa materiálu MPRV je potrebné zvýšiť adresnú podporu ohrozených skupín obyvateľstva, nezavádzať regulačné opatrenia v oblasti cien a marží, zvyšovať efektívnosť potravinových ponukových reťazcov na Slovensku a zaviesť opatrenia na zvýšenie ekonomického rastu ako podpora investícií, priame zahraničné investície, vymožiteľnosť práva, veda, výskum a inovácie. Agrorezort navrhol potrebu vytvorenia databáz a analýz pre efektívne politiky v oblasti cien potravín, vrátane budovania analytických kapacít, ako aj potrebu zvýšiť kapacitu testovania rizikových potravinárskych surovín a finálnych potravín. MPRV upozornilo, že počas pôsobenia nového vedenia ministerstva pôdohospodárstva zvolalo okrúhle stoly za účasti všetkých relevantných subjektov od prvovýroby, spracovateľov, obchodníkov a kompetentných štátnych inštitúcií. „Cieľom spoločných okrúhlych stolov bolo nájsť spoločné riešenia, ako sa vysporiadať s vysokými cenami potravín a agroproduktov na Slovensku. V súvislosti s problematikou bol vypracovaný materiál, ktorý bol konzultovaný so všetkými účastníkmi okrúhlych stolov, tak ako aj následne bol spripomienkovaný Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK), Agrárnou komorou Slovenska (AKS), Potravinárskou komorou Slovenska (PKS), Ministerstvom financií (MF) SR, Ministerstvom hospodárstva (MH) SR, Inštitútom finančnej politiky (IFP), Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP), Protimonopolným úradom (PMÚ) SR, Národnou bankou Slovenska (NBS), Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, Zväzom obchodu (ZO) SR a Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO),“ spresnil agrorezort. MPRV dodalo, že počas prípravy materiálu sa prijalo konsenzuálne stanovisko, že neexistujú konzistentné a identické údaje o cenách a maržiach v potravinovej vertikále. Údaje, ktorými disponujú MF, ÚHP, IFP a PMÚ, sú odlišné ako údaje, ktorými disponuje MPRV. Z tohto dôvodu je nevyhnutné vytvoriť pracovnú analytickú skupinu zloženú z Inštitútu pôdohospodárskej politiky (IPP), IFP, Inštitútu sociálnej politiky (ISP), ÚHP, PMÚ, MPSVR, MH, MF a NBS pre konsolidáciu a vyhodnocovanie dát v súvislosti s cenami potravín.