SAMO o plytvaní potravinami aj na INTRACO SPECIAL 2017

Dátum: 17. októbra 2017

Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) vyvolala v roku 2016 celospoločenskú diskusiu o nezmyselnom plytvaní s trvanlivými potravinami. Zasadila sa za možnosť tieto potraviny darovať, čoho výsledkom je nová podoba Zákona o potravinách platná od 1.1.2017.

Táto téma je však stále živá. Podľa štatistík až 1/3 potravín, vyrobených pre ľudskú spotrebu, nie je využitá a v krajinách EÚ sa približne 40 % všetkého vyhodeného jedla znehodnotí v domácnostiach. Aj preto SAMO pokračuje vo svojich aktivitách na upriamenie pozornosti na tento problém a v utorok 17.10.2017 vystúpila Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO, so svojou prezentáciou k problematike optimalizácie spotreby na konferencii INTRACO SPECIAL 2017: Nové výzvy nielen pre obchod.

Predstavila tu nielen aktivity členov aliancie vedúce k zníženiu zbytočného potravinového odpadu, ale aj k šetreniu prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia. O veľkosti tejto témy svedčia aj čísla. V roku 2016 darovali 6 členovia SAMO – Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Metro a Tesco – Potravinovej banke Slovenska a viacerým charitatívnym organizáciám potraviny pred uplynutím minimálnej doby trvanlivosti v hodnote 647 000 Eur, pričom za ostatné 4 roky bola hodnota darovaných potravín spolu už viac ako 3 milióny Eur, presne 3 177 000 Eur. Aj ovocie a zelenina sú v obchodných reťazcoch členov SAMO niekoľkokrát denne triedené a na konci dňa darované ako vhodné na ľudskú spotrebu alebo sú darované do ZOO, či chovným združeniam nehospodárskych zvierat.

V šetrení prírodnými zdrojmi a v ochrane životného prostredia členovia SAMO pokračujú aj svojimi  ďalšími aktivitami:

–   vzdelávajú spotrebiteľov a motivujú ich využívať ekologickejšie druhy nákupných tašiek,

–  zbierajú a separujú odpad vzniknutý nielen v rámci obchodnej prevádzky, ale aj v administratívnych priestoroch a odovzdávajú ho na recykláciu,

–  používajú moderné a energeticky nenáročné technológie a využívajú alternatívne energie, ako napr. vykurovanie prevádzok odpadovým teplom z chladiacich regálov, či inštalovanie nabíjacích staníc pre elektromobily, ktorých použitie je  pre zákazníkov bezplatné,

–   využívajú úsporné a inovatívne druhy osvetlenia,

–   zabraňujú zbytočným stratám chladeného vzduchu na prevádzkach prekrývaním chladničiek a chladiacich boxov,

–   rozširujú prepravu tovaru o nové moderné druhy paliet, ktoré sú 100 % recyklovateľné.