Snaha vlády o reguláciu vysokých cien potravín cez zákon by mohla mať opačný efekt

Zdroj: trend.sk

Dátum: 12. apríla 2024

Zdroj: trend.sk

Zdroj: trend.sk

Diskusie o návrhu na reguláciu cien potravín vyvolali spory medzi ministerstvom pôdohospodárstva a obchodnými zväzmi

Snaha vlády o reguláciu vysokých cien potravín v obchodných reťazcoch cez zákon o neprimeraných obchodných podmienkach, bude mať podľa Martina Krajčoviča, predsedu Slovenskej Aliancie moderného obchodu celkom opačný efekt a zhoršil by sociálny štandard ľudí.

Aliancia tak reagovala na vyhlásenie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, ktorý predstavil snahu regulovať vysoké ceny potravín cez obchodné reťazce a spomenul aj potencionálny odvod pre reťazce.

Neprimerané regulačné zásahy štátu

„Nemáme žiadne informácie o tomto zámere. Takéto potenciálne zdanenie považujeme za rozpor s tvrdením premiéra Roberta Fica, že sa nebudú prijímať opatrenia, ktoré by zhoršili sociálny štandard ľudí na Slovensku. Osobitné zdanenie je ako forma DPH a podľa skúsenosti z minulosti alebo z Maďarska má negatívny vplyv na ceny potravín, mzdy zamestnancov, investície a domácu produkciu. Navyše je to aj v rozpore s dvoma analýzami ministerstva financií, ktoré prijala vláda, ktoré preukázali, že obchodníci ako jediní tlmili rast cien potravín, znížili nielen maržu, ale aj reálny zisk,“ uviedol Krajčovič.

Podobne reagoval aj Zväz obchodu, ktorý dodal, že je principiálne proti regulačným zásahom štátu.

„V súčasnej situácii na trhu nevidíme akýkoľvek dôvod na zavádzane štátnych regulácií, primárne z dôvodu, že na maloobchodnom trhu s potravinami pôsobí na Slovensku silné konkurenčné prostredie, ktoré prirodzene aktivuje mechanizmy v prospech priaznivého vývoja spotrebiteľských cien,“ vysvetlil zväz.

Jeden z najprísnejších zákonov v Únii

Krajčovič informoval, že viaceré regulačné opatrenia sú v rozpore s európskym aj slovenským právom. Preto museli byť vyňaté niektoré ustanovenia zo zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami minulou vládou.

Zväz obchodu v tejto súvislosti doplnil, že zákon o neprimeraných podmienkach bol naposledy novelizovaný v roku 2021, na základe viacerých výhrad Európskej komisie o zlučiteľnosti zákona s právom EÚ. „V súčasnosti platný zákon je vo vzťahu k obchodníkom jeden z najprísnejších v rámci celej EÚ,“ spresnil Zväz obchodu.

„Nevieme zámer ministerstva pôdohospodárstva, predpokladáme, že to bude obsahom práce pracovnej skupiny. Chceme len podotknúť, že za dva roky nebol žiaden podnet na porušenie tohto zákona zo strany dodávateľov a to napriek tomu, že je v platnosti generálna klauzula, na základe ktorej sa môže prešetriť aj to, čo nie je taxatívne uvedené v zákone,“ uviedol na záver Krajčovič.

K zmene zákona o neprimeraných podmienkach vytvorilo ministerstvo pôdohospodárstva pracovnú skupinu, ktorej členom je Zväz obchodu, zastupujúci slovenský maloobchod aj asociácia a boli o tom informovaní. Pracovná skupina zatiaľ nezasadala.