SPOLOČNÁ VÝZVA SOCIÁLNYCH PARTNEROV POSLANCOM PARLAMENTU A PREZIDENTKE SR

Zdroj: RÚZ, Autor: RÚZ

Dátum: 19. júna 2023

Zdroj: RÚZ

Zdroj: RÚZ

Sociálni partneri, ktorí sú súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartita), žiadajú poslancov NR SR, aby zastavili legislatívny chaos. Na aktuálnej schôdzi parlamentu budú totiž poslanci opäť rozhodovať o ďalších návrhoch zákonov so zásadným negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie, zamestnancov a slovenské domácnosti. Sociálni partneri navyše upozorňujú, že takmer štvrtina všetkých zákonov prijatá v tomto volebnom období do platnosti prešla mimo štandardného legislatívneho procesu, čo je najviac v doterajšej histórii Slovenska. Súčasnú situáciu považujú za neudržateľnú a žiadajú nápravu.

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcovia zamestnancov, združení v Konfederácii odborových zväzov SR (KOZ SR), verejne vyzývajú poslancov NR SR a prezidentku SR, aby zastavili obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a prijímanie návrhov zákonov škodlivých pre našu krajinu.

Napriek tomu, že viaceré z navrhovaných opatrení spĺňajú znaky protiústavnosti, sú v rozpore s právom Európskej únie (EÚ) a pre podniky a domácnosti budú v časoch inflačnej a energetickej krízy znamenať ďalšie zásadné zvyšovanie nákladov – o vyčíslení ich dopadov, prínosoch či rizikách so sociálnymi partnermi ani tento raz nikto nediskutoval. Na ich schválenie dokonca v praxi postačí, aby za ne hlasovalo menej ako štyridsať poslancov parlamentu. Takéto konanie považujú sociálni partneri za neprípustné a označujú ho za nezodpovedné voči zamestnávateľom, zamestnancom a samosprávam.

Predkladanie poslaneckých návrhov a závažných regulačných opatrení bez riadneho vyčíslenia ich dopadov na obyvateľstvo a podniky, či prijímanie zákonov bez akejkoľvek odbornej diskusie za zatvorenými dverami sa podľa sociálnych partnerov v uplynulom období stalo na Slovensku bežnou praxou. Návrhy zákonov sú predkladané bez potrebnej analýzy, čo častokrát spôsobuje opätovné otváranie legislatívy z dôvodu jej nerealizovateľnosti v praxi. Je neprípustné, aby sa domáce podniky a obyvatelia Slovenska donekonečna stávali obeťami populizmu, účelového zavádzania a nástrojov predvolebných kampaní, ktoré priamo negatívne zasahujú do ich rozpočtov a peňaženiek. Takýto stav považujú sociálni partneri za neakceptovateľný. „Nekontrolovateľné a nesystémové legislatívne zmeny pritom oslabujú celú ekonomiku – klesá konkurencieschopnosť, rastú konečné ceny tovarov a služieb i nezamestnanosť – na čo v konečnom dôsledku dopláca celá krajina. Poslanci parlamentu budú pritom už v najbližších dňoch rozhodovať o viacerých návrhoch zákonov, ktoré môžu negatívne zasiahnuť do viacerých, aktuálne najkrehkejších oblastí v našej krajine obzvlášť negatívne poznačenými krízami,“ zdôrazňujú zástupcovia zamestnávateľov. „Parlament prijíma aj legislatívne normy, ktoré nekompetentne zasahujú do systému sociálneho poistenia, daňovej oblasti či oblasti školstva. Táto legislatíva je častokrát nevykonateľná a prípadne prináša množstvo aplikačných problémov,“ upozorňujú zástupcovia zamestnancov.

Práve pre tieto dôvody sociálni partneri verejne apelujú na poslancov parlamentu a prezidentku SR, aby zastavili prijímanie návrhov zákonov s negatívnym dosahom na hospodárstvo SR a sociálnu sféru, pokiaľ nie sú výsledkom riadneho rokovania sociálnych partnerov a odbornej verejnosti. Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov i samospráv zároveň spoločne vysielajú jasný odkaz aj budúcej vládnej garnitúre, ktorá vzíde zo septembrových parlamentných volieb. „Súčasný stav je neudržateľný. Neakceptujeme a nebudeme akceptovať situáciu, aby sme sa o kľúčových legislatívnych zmenách dozvedali z médií, ani aby sme obchádzali jednotlivých poslancov a snažili sa ich presvedčiť, prečo by mali, či nemali podporiť daný legislatívny návrh. Spoločným cieľom sociálnych partnerov je mať dlhodobo zachovaný systémový a férový prístup k legislatívnemu procesu a spoločne viesť kultivovaný sociálny dialóg za účasti všetkých dotknutých subjektov s cieľom prijímať zákony, ktoré sú v prospech našej krajiny, podnikov i obyvateľstva. Je načase začať prijímať návrhy zákonov, ktoré sa zakladajú na odbornosti a sú skutočne v prospech našej ekonomiky a životnej úrovne domácností – a to nielen naoko,“ konštatujú zamestnávatelia združení v RÚZ, AZZZ a v APZD, členovia ZMOS a zástupcovia zamestnancov združení v KOZ SR.