Starajú sa o bezpečný nákup a pomáhajú zraniteľným aj počas korony

Zdroj: cas.sk

Dátum: 20. augusta 2021

Zdroj: SAMO

Zdroj: SAMO

Najvýznamnejší predajcovia potravín a drogérie, združení v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO), zohrali počas pandémie koronavírusu kľúčovú úlohu pri bezproblémovom zásobovaní obyvateľstva. A nielen to.

Veľkí obchodníci združení v SAMO preukázali aj v zložitom období pandémie, že dokážu byť spoľahlivým partnerom a oporou nielen pre svojich zákazníkov, ale aj zamestnancov, dodávateľov a spoločnosť ako celok. Potvrdili tak svoj silný prínos pre ekonomiku krajiny a zároveň ukázali oddanosť svojmu odvetviu, ktoré je zo svojej podstaty viac poslaním ako prácou, lebo zabezpečuje uspokojovanie základných potrieb ľudí.

Ich predajne boli neustále bezpečným miestom pre nákup. Vďaka nadštandardným hygienickým opatreniam, na ktoré iba v minulom roku vynaložili rekordných 37 miliónov eur, sa im podarilo dostatočne chrániť zákazníkov aj zamestnancov pred nástrahami pandémie. Bez nich totiž nemôže existovať žiaden úspešný obchod.

Aj preto, v snahe uspokojiť nielen súčasné, ale aj budúce nároky zákazníkov, investovali obchodníci SAMO iba za vlaňajšok ďalších viac ako 164 miliónov eur do vybudovania nových predajní alebo do ich modernizácie. Tieto moderné prevádzky ešte viac zlepšia kvalitu služieb, nielen v časoch pandémie, ale aj neskôr. Otvoriť galériu

Predajcovia zo SAMO však prejavili svoju zodpovednosť aj ako zamestnávatelia. Nielen preto, že svojim zamestnancom sa za svedomitú prácu počas pandémie odvďačili vyplatením mimoriadnych odmien v celkovej výške 6,5 milióna eur. V čase, keď iní zamestnávatelia prepúšťali, oni prijali viac ako 700 zamestnancov a ďalším, takmer 4 tisícom ľudí poskytli dočasnú prácu. Pomohli tak nielen im samotným, ale aj ich rodinám preklenúť zložité obdobie, keď sa niektorí z nich ocitli doslova v existenčnom ohrození.

Netreba zabúdať ani na to, že v neľahkom období pandémie boli títo obchodníci oporou aj pre svojich dodávateľov, vrátane množstva tuzemských producentov a farmárov. Tým, že svoje obchodné prevádzky dokázali udržať otvorené, zabezpečili odbyt produkcie svojim dodávateľom, a teda aj prácu pre desaťtisíce ich zamestnancov.

Nezanedbateľným prínosom predajcov zo SAMO bolo, že aj v čase pandémie si neprestajne plnili svoje záväzky voči štátnemu rozpočtu. Kým iné zatvorené prevádzky a reštaurácie zo štátneho rozpočtu čerpali nevyhnutnú finančnú pomoc, najväčší obchodníci s potravinami a drogériou boli aj tu oporou a príkladne pomáhali napĺňať štátnu kasu odvádzanými daňami a odvodmi.

Je sympatické, že napriek rôznym obmedzeniam predaja, ktoré zasiahli aj ich, nezabúdali ani na tých najpotrebnejších. Pomocnú ruku podali nemocniciam, domovom sociálnych služieb či ľuďom v núdzi. Iba vlani na tieto účely poskytli pomoc vo výške 2,4 milióna eur. Flexibilne tiež zareagovali na výzvu pani prezidentky Zuzany Čaputovej a zvýšili svoju pomoc pre Potravinovú banku Slovenska o 170 ton potravín a 25 tisíc kusov drogériového tovaru. Táto pomoc smerovala ľuďom zo sociálne slabších vrstiev, ktorí priamo pocítili negatívne dôsledky pandémie.