TLAČOVÁ SPRÁVA: Rast cien potravín v obchodných reťazcoch sa v júli opäť spomalil

Zdroj: SAMO

Dátum: 28. augusta 2023

Spotrebiteľské ceny v obchodných sieťach združených v Slovenskej aliancii moderného obchodu (SAMO) zaznamenali aj v júli 2023 nižší rast než v období predtým. Ceny potravín u týchto predajcov zaznamenali priemerný medziročný nárast o 12,4 %, pri drogérii a hygienických potrebách to bolo  10,9 %. Uvedené údaje vychádzajú z vlastných dát obchodných reťazcov SAMO a odrážajú vývoj cien tam reálne kupovaných tovarov.   

Maloobchodné ceny potravín v máji tohto roku pritom v prípade predajcov potravín SAMO rástli medziročne v priemere o 15,2 %, v prípade drogérie a hygienických potrieb o 13,4 %. „Ako je z týchto údajov zrejmé, rast cien v obchodných sieťach našich členov sa trvalo spomaľuje. To prispieva k všeobecnému tlmeniu inflácie na Slovensku, keďže v týchto obchodných sieťach nakupuje väčšina spotrebiteľov na Slovensku. Profitujú z toho aj ich zákazníci, pretože ceny v predajniach členov SAMO patria v súčasnosti k najnižším na trhu,“ povedal Martin Krajčovič, predseda SAMO.

K spomaleniu inflácie cien potravín v obchodoch SAMO prispela najviac kategória mäsa, ktorá v júli zaznamenala priemerný medziročný rast o 4 %. Priaznivo sa vyvíjala aj cena mlieka a mliečnych výrobkov, ktoré boli vyššie o 6,3 %. Naopak, ceny v júli medziročne najmenej klesali v kategórii ovocia a zeleniny (+16,9 %) a pečiva (+15,9 %). „Pri mäse sa odzrkadlil najmä priaznivý vývoj cien hydiny a hydinových výrobkov. Rovnako pozitívne sa vyvíjala situácia na trhu s mliekom, ktorého cena sa určuje na medzinárodných trhoch, kde sa situácia stabilizovala a nedochádzalo k turbulenciám. Opačný vývoj v prípade ovocia a zeleniny bol spôsobený hlavne neúrodou niektorých komodít a ich nepriaznivou cenou na medzinárodných trhoch. Do ich cien stále zasahuje aj energetická kríza, keďže mnoho druhov ovocia a zeleniny z vlaňajšej úrody je stále uskladnených v chladiacich skladoch, ktoré majú vysokú energetickú náročnosť a ich cena je projektovaná na dlhšie obdobie. V prípade pečiva do cien negatívne vstupovali opakujúce sa legislatívne zásahy do ceny práce, ako aj vysoké ceny energií,“ vysvetľuje rozdielny pohyb cien jednotlivých komodít Martin Krajčovič.

Uvedené cenové údaje SAMO nezohľadňujú predajné akcie a zľavy z vernostných programov. Ak by sa zarátali, inflácia cien u týchto obchodníkov by bola ešte nižšia, pretože prostredníctvom akcií a zliav predávajú viac ako polovicu svojho potravinového sortimentu.

Pri porovnaní s júlovými údajmi Eurostatu (+ 10,8 %) vyplýva, že priemerná medziročná inflácia potravín sa v členských obchodných sieťach SAMO dlhodobo pohybuje približne na rovnakej úrovni, ako je priemer v EÚ.

Obchodníci združení v SAMO sa rozhodli zverejňovať vlastné údaje o inflácii svojich cien s ohľadom na pozornosť, ktorá sa tejto téme venuje v rámci celospoločenskej diskusie. „Veľmi dobre rozumieme dôvodom, pre ktoré je vývoj cien potravín a ostatných tovarov dennej spotreby pod drobnohľadom verejnosti. Zároveň vnímame, ako sa táto téma využíva v politickom boji, pričom nie vždy sa politici riadia reálnymi  dátami, z čoho sa následne odvíjajú návrhy, ktoré sú pre zdravé konkurenčné prostredie na Slovensku škodlivé,“ zdôvodňuje motiváciu SAMO zverejňovať vlastné údaje o inflácii spotrebiteľských cien vo svojich členských obchodných sieťach Martin Krajčovič.     

Poznámka: Uvedené údaje sa týkajú výhradne cenového vývoja u predajcov SAMO, nespochybňujú zverejňované dáta Štatistického úradu SR, ktoré sú vypočítané na základe odlišnej metodiky, a ktoré zohľadňujú vývoj inflácie v rámci celej SR.