Vyjadrenie Slovenskej aliancie moderného obchodu k medializovaným informáciám o rokovaní s vládou SR o predaji respirátorov

Dátum: 01. februára 2021

Obchodníci pomáhajú od začiatku pandémie koronavírusu zabezpečovať plynulé zásobovanie obyvateľstva potravinami, drogériou a hygienickými pomôckami. Zvládli to aj v čase, keď hrozilo, že bude musieť pomôcť armáda. Tiež pomohli štátu záväzkom preskladniť potraviny v prípade núdzovej situácie, čím ušetrili zdroje Štátnych hmotných rezerv. Rovnako sú obchodníci pripravení aj naďalej pomáhať napriek tomu, že už takmer dva mesiace nemôžu, na základe rozhodnutia Hlavného hygienika, predávať nepotravinový tovar. Zatiaľ však nikto z členov vlády neoslovil Slovenskú alianciu moderného obchodu, ani jej členov, ohľadne predaja respirátorov.

Treba však objektívne dodať, že samotná nákupná cena respirátorov sa neustále mení, keďže dopyt skokovo stúpol v rámci celej Európy a je nad momentálne výrobné kapacity dodávateľov. To sa prejavilo napríklad v Rakúsku, kde zregulovaná predajná cena sťažila nákup respirátorov, pretože v niektorých prípadoch je nižšia, ako samotná nákupná cena respirátorov. Sú už informácie, že aj množstvo občanov Rakúska nakupuje tieto respirátory cez slovenské eshopy, keďže z dôvodu regulácie ceny nevedia uspokojiť svoj dopyt v Rakúsku.

Regulácia predajnej ceny, pri tak kolísavom vývoji nákupnej ceny, by mohla byť kontraproduktívna a paradoxne by to mohlo spôsobiť nedostatok respirátorov na slovenskom trhu. Tiež predávať tovar bez marže znamená predávať tovar so stratou, keďže súčasťou marže sú aj náklady obchodníka mimo nákupnej ceny. Vidíme však aj priestor na pomoc občanom zo strany štátu tak, ako je to v prípade Českej republiky, kde ministerstvo financií navrhuje zrušiť DPH na dva mesiace na respirátory FFP2 a vyššie. Dočasne zrušená DPH na respirátory by mohla okamžite pomôcť spotrebiteľom na Slovensku, keďže skúsenosti z minulosti naznačujú, že obchodné reťazce premietajú nižšiu DPH do nižšej predajnej ceny pre zákazníkov. Cenová regulácia môže naopak ešte viac sťažiť dostupnosť respirátorov pre občanov.