Z FARMY DO KOŠA? AKO PREDCHÁDZAŤ VZNIKU POTRAVINOVÉHO ODPADU

Dátum: 24. mája 2023

Zdroj: euroactiv.sk

Zdroj: euroactiv.sk

M. Krajčovič bol hosťom diskusie EURACTIV Slovensko  názvom Z farmy do koša? Ako predchádzať vzniku potravinového odpadu, ktorá sa konala 23.5.

Potravinový odpad je významným ekologickým, ale aj klimatickým problémom. V celej Únii tvorí až šesť percent emisií oxidu uhličitého. Odborníci upozorňujú na fakt ,že množstvo pôdy využívanej na celom svete na pestovanie zbytočných potravín je väčšie ako rozloha Indie a Kanady.

https://youtu.be/DfZnFxXFFCI

Slováci v tvorbe potravinového odpadu prekonávajú európsky priemer. Kým na Slovensku skončí za rok v koši až 860 tisíc ton potravín, čo je približne 163 kilogramov na obyvateľa, v celej Únii sa ročne vyhodí takmer 57 miliónov ton potravín, čo predstavuje 127 kilogramov na hlavu.

Európska únia sa preto rozhodla proti potravinovému odpadu zakročiť. Na zníženie objemu potravinového odpadu vyzýva už európska stratégia Z farmy na stôl. V rámci nej Európska komisia počíta s revíziou odpadovej smernici, ktorá bude obsahovať záväzné ciele pre potravinový odpad.

  • Ako chce Slovensko predchádzať vzniku potravinového odpadu?
  • Akými opatrenia na prevenciu vzniku odpadu sa Slovensko môže inšpirovať?
  • Ako sa problém rieši na úrovni reštaurácií, hotelov a obchodných reťazcov?
  • Prečo ľudia vyhadzujú potraviny a aké opatrenia môžu prijať, aby ich vyhadzovali menej?
  • Ako by mala vyzerať osveta o tomto probléme a kto by ju mal robiť?