Zákazníci urgentne žiadajú uvoľniť predaj aspoň základného nepotravinárskeho sortimentu

Dátum: 27. januára 2021

Stanovisko

Obchodníci s potravinami čelia narastajúcemu tlaku zákazníkov, ktorí sa dožadujú možnosti kúpiť aspoň základný nepotravinársky sortiment v ich obchodných prevádzkach. Zákaz jeho predaja platí už vyše mesiaca, a to na základe vyhlášky hlavného hygienika SR.

„Môžem potvrdiť, že obchodné reťazce evidujú množstvo podnetov od zákazníkov, či už prostredníctvom zákazníckych liniek alebo aj priamo v obchodoch, aby si mohli kúpiť aspoň niektoré základné nepotravinárske tovary,“ hovorí Martin Krajčovič, predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO).

Množstvo žiadostí prichádza z radov rodičov, ktorí požadujú, aby si mohli zakúpiť aspoň základné veci pre deti, či do domácnosti. Poukazujú na to, že pri kúpe drobných položiek cez eshop, napr. školských pomôcok, je cena za ich dopravu často vyššia ako cena samotného tovaru. Mnohí z nich pritom v dôsledku pandémie čelia výpadku príjmov, a preto si nemôžu dovoliť platiť eshopom za tovar dvojnásobok ceny, než akú by zaplatili v kamennom obchode. Obchodné reťazce evidujú aj množstvo sťažností od seniorov, ktorí si základný nepotravinársky tovar nevedia zaobstarať inde než v kamenných obchodoch. Vzhľadom k tomu, že iba nízke percento má prístup k internetu (len 20 % členov Jednoty dôchodcov Slovenska), nákupy cez eshopy pre nich nie sú reálnou alternatívou.  

Obdobná situácia bola pritom donedávna aj v Českej republike. Tam sa však zákaz predaja nepotravinárskeho tovaru, vzhľadom na základné potreby obyvateľov, už čiastočne uvoľnil, hoci ho tam zaviedli neskôr ako na Slovensku. Momentálne môžu českí spotrebitelia v obchodoch s potravinami kúpiť napríklad papierenský sortiment, obuv či detské oblečenie.

„Obmedzenie v čase predvianočných nákupov sa možno v kontexte snahy o zníženie mobility dalo chápať, momentálne je však situácia diametrálne odlišná. Motivácia k veľkým nákupom v súčasnosti pominula. Naopak, ľudia si potrebujú dokúpiť aspoň základné tovary, ktoré sa opotrebovali, resp. pokazili a potrebujú ich súrne nahradiť. Keďže ich kúpu by aj tak realizovali spolu s nákupom potravín, zdravotné riziká sa tým nijako nezvýšia,“ upozorňuje M. Krajčovič.

Predlžovanie súčasného stavu je preto podľa SAMO neprimerané aktuálnej situácii a začína ohrozovať aj zamestnanosť v obchode, keďže nie je možné dlhodobo udržiavať plný stav personálu pri nižšej vyťaženosti. Situácia nijako nepomáha ani drobným predajcom nepotravinárskeho tovaru, ktorých predajne zostávajú naďalej zatvorené. Práve ich ochranou bol pritom zdôvodňovaný zákaz predaja nepotravinárskeho sortimentu v obchodných reťazcoch. Straty sa, okrem predajcov, prehlbujú aj dodávateľom, v dôsledku hromadného stornovania objednávok.

Naopak, situácia naďalej neúmerne zvýhodňuje eshopy, najmä registrované zahraničí, ktoré hlásia rekordné rasty tržieb.Podľa nedávno zverejnenej analýzy bánk však v roku 2020 z každých 100 eur zaplatených Slovákmi v eshopoch smerovalo až 57 eur eshopom platiacim dane v zahraničí. „Keďže eshopy sú prevažne registrované v zahraničí, kam smerujú aj ich tržby, štát sa vedome pripravuje o značné príjmy do štátneho rozpočtu. Odhadom, iba za doterajšie obdobie trvania zákazu predaja nepotravinárskych tovarov odvedú naši členovia štátu na rôznych daniach menej zhruba o 16 miliónov eur,“ informuje M. Krajčovič.

Výpadok príjmov do štátneho rozpočtu pritom môže byť citeľný práve v prípade potreby vykrytia čoraz vyšších strát zatvorených obchodných prevádzok. V dôsledku prehlbujúcej sa pandémie koronavírusu zostávajú totiž ich predajne naďalej zatvorené, čo len zvyšuje ich nároky na kompenzácie od štátu.

SAMO týmto opätovne žiada kompetentné orgány, aby čo najskôr prehodnotili obmedzenia v predaji nepotravinárskeho tovaru v potravinách, ale aj znovuotvorenie malých špecializovaných predajní so základným nepotravinárskym sortimentom. Pri pretrvávajúcej regulácii počtu zákazníkov v predajniach sú zdravotné riziká minimálne. Preto umožnime ľuďom aj po vzore iných európskych krajín si viac ako po mesiaci nakúpiť aj základný nepotravinársky sortiment, ktorý potrebujú pri starostlivosti o deti, seniorov, či blízkych ľudí.