Zálohovanie by mohlo byť prístupnejšie ľuďom so zdravotným postihnutím

Zdroj: teraz.sk, Autor: TASR

Dátum: 31. marca 2023

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč zdôraznil, že myslia aj na ľudí so zdravotným postihnutím či národnostné menšiny.

Bratislava 30. marca (TASR) – Zálohovanie nápojových obalov by mohlo byť prístupnejšie pre ľudí so zdravotným postihnutím či pre dôchodcov. Niektoré zálohomaty na nápojové obaly by mohli mať bezbariérový prístup. Nainštalovať by sa mohli zvončeky na privolanie asistencie a rozšíriť by sa mohli aj obchody na ručný zber zálohovaných obalov. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. „MŽP SR sa v tejto súvislosti dohodlo so Správcom zálohového systému na konkrétnych opatreniach, predovšetkým na príprave dodatku zmluvy s cieľom ešte väčšmi sprístupniť systém hendikepovaným občanom, preskúmať súlad funkčnosti zálohomatov s Európskym aktom o prístupnosti, možnosť zaviesť používateľský test novo inštalovaných zálohových automatov osobami so zdravotným postihnutím,“ priblížilo tlačové oddelenie. Otvorenou otázkou je podľa rezortu hmatateľné označovanie obalov. Riaditeľ Správcu zálohového systému Marián Áč zdôraznil, že myslia aj na ľudí so zdravotným postihnutím či národnostné menšiny. V spolupráci s obchodníkmi sa zaoberajú rôznymi opatreniami v oblasti bezbariérovosti. „Rovnako tak poskytujeme informácie o systéme zálohovania v rôznych jazykových mutáciách národnostných menšín. V našich snahách budeme naďalej pokračovať aj v spolupráci s viacerými organizáciami, ktoré zastupujú znevýhodnených,“ povedal Áč. Na ministerstve sa uskutočnilo stretnutie k téme prístupnosti k zálohovaniu. Zúčastnili sa ho Správca zálohového systému, zástupcovia Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, Jednoty dôchodcov Slovenska, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a občianskych združení. Envirorezort plánuje aj ďalšie stretnutia s komunitou dôchodcov, so zdravotne postihnutými občanmi a so Slovenskou alianciou moderného obchodu.