Zálohovanie nápojových obalov sa rozbieha a trh sa preskupuje, hlásia obchodníci

Zdroj: odpady-portal.sk, Autor: Radovan Potočár

Dátum: 16. marca 2022

Zdroj: Depositphotos

Zdroj: Depositphotos

Výrobcovia pri niektorých nápojoch prešli z balenia do PET fliaš na sklo, kde zálohový systém funguje už dlhodobo.

Nekrčiť, nestláčať, vrátiť do obchodu a vybrať si záloh. Slovenskí spotrebitelia si od začiatku roka zvykajú na zálohovanie nápojových obalov. PET fľaše a plechovky označené symbolom „Z“ už nepatria do žltých nádob na triedený zber odpadu, ale naspäť do obchodov.

Zálohovanie nápojových obalov je však novinkou aj pre obchodníkov a výrobcov. Väčšina z nich sa na nový systém intenzívne pripravovala už počas minulého roka.

Kým výrobcovia a distribútori nápojov mohli uvádzať na slovenský trh nápoje v nezálohovaných obaloch počas prechodného obdobia do konca januára, obchodníci môžu do dopredávať zásoby nápojov v nezálohovaných PET fľašiach a plechovkách do 30. júna.

O poznatky obchodníkov z prvých mesiacov fungovania zálohového systému sa s nami podelili Nadežda Machútová, prezidentka Zväzu obchodu SR (ZO SR), ktorého členmi sú okrem iných COOP Jednota Slovensko, CBA, Fresh, Nitrazdroj či Yeme a Martin Krajčovič, predseda Slovenskej asociácie moderného obchodu (SAMO), ktorá združuje napríklad obchodné reťazce BILLA, Kaufland, Lidl, Terno a Tesco.

V článku sa dozviete:

* ako obchodníci vnímajú zmeny v správaní svojich zákazníkov po zavedení zálohovania,

* či sa Slováci predzásobili nápojmi v nezálohovaných PET fľašiach a plechovkách,

* aké zmeny obchodníci evidujú na strane výrobcov.

Krajčovič: Komunikačná kampaň zabrala

Slovensko nie je prvou európskou krajinou so zálohovým systémom pre PET fľaše a plechovky. Zálohovanie už v minulosti zaviedlo 10 krajín, ktoré vďaka tomuto kroku výrazne zvýšili mieru vytriedenia nápojových obalov.

Zálohovanie však podľa skúseností z niektorých krajín môže mať aj nezamýšľané dôsledky. V Nemecku zavedenie záloh sčasti oslabilo ochotu ľudí triediť ostatné plasty a kov.

Zástupcov slovenského obchodu sme sa pýtali, či spotrebitelia po zavedení zálohovania nezačali vo väčšej miere preferovať nápoje v obaloch, ktoré nespadajú pod zálohový systém. Takými sú napríklad obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov, takzvané tetrapaky.

Podľa M. Krajčoviča sa správanie spotrebiteľov po zavedení zálohovania výraznejšie nezmenilo a z pohľadu obchodníkov zostáva štandardné. Obchodné reťazce združené v SAMO nezaznamenali pri prechode na zálohový systém výkyv.

„Každý z obchodníkov komunikoval na svojich zákazníkov tieto zmeny v predstihu, rovnako spustili rôzne projekty ešte počas testovania systému, ktoré spojili s projektmi podpory lokálnych komunít alebo projektmi na ochranu a zlepšenie životného prostredia. Tiež Správca spustil komunikačnú kampaň, aby čo najlepšie prúdili informácie k verejnosti,“ uviedol M. Krajčovič pre Odpady-portal.sk.

Matúchová: Návyky ľudí sa nezmenili

Podobne vníma situáciu necelý štvrťrok po spustení zálohového systému aj prezidentka ZO SR. Obchodníci podľa jej slov neevidujú žiadne praktické problémy.

„Treba však dodať, že systém sa len rozbieha, ešte nie je plne zaťažený, lebo sa nachádzame v prechodnom období, kedy sa do konca júna dopredávajú nápoje v starých obaloch a zároveň sa na trh uvádzajú od 1. februára už len nové, zálohované obaly,“ priblížila N. Machútová.

„Spotrebitelia vedia, že majú na výber a určite si všímajú, čo dávajú do košíka, alebo minimálne na doklade o kúpe zistia, aký nápoj kúpili. U niektorých môže hrať úlohu aj opticky nižšia cena, aj keď záloh nie je jej súčasťou. Všeobecne je informovanosť na slušnej úrovni a určite k tomu prispela stále prebiehajúca kampaň a množstvo informácii v médiách,“ reagovala prezidentka ZO SR.

Zmeny v správaní spotrebiteľov po zavedení zálohovania, napríklad preferovanie nápojov v nezálohovaných obaloch ale predzásobovanie nápojmi pred zavedením zálohovania, obchodníci podľa N. Matúchovej nezaznamenali.

„Nič také, čo by sme si všimli, prípadne by bolo akokoľvek merateľné. Nápoje v starých obaloch sa prirodzene dopredávajú. Spotrebiteľ teda nezmenil svoje nákupné správanie len kvôli spusteniu zálohového systému,“ uzavrela N. Matúchová.

Výrobcovia piva končia s plastom

Okrem spotrebiteľov a obchodníkov sa zavedenie zálohovania dotklo aj výrobcov. Tí začali už v prvých týždňoch nového roka na pulty slovenských obchodov dodávať nápoje v zálohovaných PET fľašiach a plechovkách.

Trendom posledných rokov v prípade niektorých nápojov a mlieka (ktoré podľa definície nespadá medzi „nápoje“) je zároveň častejšie využívanie skla ako obalového materiálu.

„Je pravda, že samotní výrobcovia prešli pri niektorých nápojoch z PET fliaš na sklo, kde tiež už dlhodobo funguje zálohový systém a fľaše sa opätovne plnia. Pivári tiež ukončili výrobu piva do PET fliaš, čiže je vidieť, že samotný trh sa preskupuje,“ priblížil M. Krajčovič.

„Toto považujeme za väčšiu zmenu ako prípadný výkyv pri zákazníckom správaní,“ uzavrel predseda SAMO.