Zamestnávatelia vyjadrujú hlboké sklamanie z rozmrazenia príplatkov

Zdroj: teraz.sk, Autor: TASR

Dátum: 09. decembra 2022

Zdroj: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Zdroj: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Klub 500 a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v spoločnom vyhlásení vyjadrili hlboké sklamanie z prístupu poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí pred prosperitou Slovenska uprednostňujú lacný populizmus a zbieranie volebných hlasov. Ako ďalej spoločne uviedli zamestnávatelia v reakcii na parlamentom schválené príplatky k mzde, zvýšenie nákladov firiem prostredníctvom novely Zákonníka práce (ZP) bez akéhokoľvek rozumného odôvodnenia a diskusie považujú za vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou a budúcnosťou Slovenska. Podčiarkli, že na nedostatky novely ZP, ktorá opätovne rozmrazuje mzdové príplatky za prácu počas noci, víkendov či sviatkov, upozorňovali už od septembra 2022. Poslanecká novela podľa nich hrubo porušila sociálny dialóg, v rámci ktorého sa tento rok zamestnávatelia a odbory historicky prvýkrát dohodli na výške minimálnej mzdy i ponechaní príplatkov na úrovni roku 2021. „Na rokovaniach sme navrhovali, že pokiaľ má byť cieľom poslaneckého návrhu zvýšenie príjmu zamestnancov, príplatky by mali byť v celom rozsahu oslobodené od daní a odvodov na strane zamestnávateľa aj zamestnanca, ako je to napríklad v Rakúsku a Nemecku. Tým by sa reálne dostalo viac peňazí k ľuďom,“ zdôraznili zamestnávatelia. Napriek tomu, že tieto návrhy boli podľa nich na úrovni tripartity i parlamentu prerokované, poslanci na to neprihliadli a prijali verziu novely, z ktorej viac ako ľudia profituje štát. Z každého zvýšeného eura, ktoré v zmysle novely firma pošle svojmu zamestnancovi, sa až 52 % vráti štátu vo forme daní a odvodov. Príplatky sa pritom premietnu do vyšších cien tovarov a služieb, ktoré budú musieť zaplatiť všetci – študentmi počnúc a dôchodcami končiac, hoci práve tieto najzraniteľnejšie skupiny ľudí príplatky ani nedostanú. Príplatky sa budú musieť podľa zamestnávateľov zároveň premietnuť do zvýšených poplatkov za odpady, zvýšených nákladov na verejnú dopravu, poplatkov za sociálne služby, ale aj zvýšených nákladov na činnosť mestských a obecných polícií. Prijatá novela môže mať podľa nich na svedomí likvidáciu pracovných miest a skokový nárast nezamestnanosti. Ďalšie zvyšovanie nákladov v čase energetickej a inflačnej krízy totiž spôsobí, že podniky nebudú schopné udržať svojich zamestnancov. Hromadné prepúšťanie sa môže dotknúť tisícov ľudí vo všetkých regiónoch, a to vrátane najohrozenejších nízkopríjmových pracovníkov. NR SR 7. decembra schválila novelu ZP, ktorú predložili poslanci opozičného Smeru-SD. Príplatky ku mzde sa tak „rozmrazia“. Právna norma má nadobudnúť účinnosť 1. júna 2023. Za návrh hlasovalo 110 zo 137 prítomných poslancov. Potravinárska komora Slovenska (PKS), Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) a Zväz obchodu (ZO) SR vyjadrujú rozčarovanie nad schválením novely Zákonníka práce (ZP) poslancami Národnej rady (NR) SR, ktorá s účinnosťou od roku 2023 významným spôsobom zvýši náklady na príplatky pre zamestnancov. Ako ďalej uviedli potravinári a obchodníci v reakcii na schválenú novelu ZP, stalo sa tak napriek tomu, že výrobcovia a predajcovia potravín upozornili poslancov NR SR na negatívne dôsledky tento novely pre všetkých spotrebiteľov a na už dnes slabú konkurencieschopnosť celého výrobného odvetvia. Poznamenali, že verejný prísľub dal pritom zástupcom zamestnávateľov aj predseda NR SR na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR. Schválenie novely ZP povedie podľa nich k ďalšiemu zvýšeniu cien, najmä základných potravín. Tým, že bude musieť dôjsť k zvýšeniu výšky príplatkov ku mzde v prvovýrobe, spracovaní aj predaji poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, je dôvodné predpokladať rast cien pekárskych výrobkov, zeleniny, mäsa, mlieka, vajec, ale aj ďalších výrobkov. A to v situácii, keď sa do cien potravín už premietajú zvýšené náklady dodávateľov v dôsledku rastu cien energií, obalových materiálov, vojny na Ukrajine a narušených dodávateľských reťazcov. Ďalší rast cien potravín v dôsledku novely ZP podľa potravinárov a obchodníkov spôsobí, že situácia sa pre obyvateľstvo stane ešte neúnosnejšou, a to najmä pre domácnosti s najnižšími príjmami vrátane dôchodcov. Negatívnym dôsledkom predmetnej novely ZP bude ďalej klesajúca konkurencieschopnosť slovenských poľnohospodárskych a potravinárskych producentov. Pekári, mliekari, spracovatelia a chovatelia mäsa, ale aj ďalší potravinári sa ešte nestihli vyrovnať s energetickou krízou a hrozí, že po zmene ZP sa už s krízou ani nevyrovnajú a mnohí z nich budú musieť ukončiť produkciu. To negatívne zasiahne aj celkovú zamestnanosť v odvetví. Výroba potravín pritom patrí medzi kritickú infraštruktúru a už zo jej povahy je jasné, že vyžaduje prevádzku aj počas víkendov.